Updated:
Subscribe Newsletter Invite Friends

 
 


अकबर बादशहाच्या राजदरबारांत बिरबलला खास मानाची जागा होती. तो बादशहाची करमणूक खास विनोदी शैलीत करीत असे, आणि त्यादिवशी सुद्धां असेच झाले.''बिरबल, तू तुझ्या बुद्धी व चातुर्यामुळे असलेल्या ताकदीबद्दल ऋणी असायला हवेस'' बादशहा, बिरबलच्या एका विनोदावर उद्गारला.''शहेनशहा, तिथेच तर आपल्या दोघांत फरक आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आपण आपोआप बादशहा झालात. आपली सत्ता आपल्या कर्तृत्वाने नाही मिळवलेली. माझी ताकद माझ्यांत आहे. आपली ताकद बाहेरून आली आहे,'' बिरबलाने सांगितले.''बाहेरून?''   Read More....
By : sneha damale     Posted On : 22 Dec 2010     Visits : 59618
One Day a scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his questions and thus prove that he was as clever as people said he was.He asked Birbal: "Would you prefer to answer a hundred easy questions or just a single difficult one?"Both the emperor and Birbal had had a difficult day and were impatient to leave."Ask me one difficult question," sad Birbal.   Read More....
By : Global Marathi     Posted On : 26 Jun 2010     Visits : 9029
Top
Featured Bloggers