Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


काही गाणी एक गोष्ट सांगत असतात. किशोर कुमार व लतादीदींच हे गाणं आपली एक कहाणी सांगत असत...हजार राहे मूडके देखी, काहीसे कोई सदा न आयीबडी वाफा से निभाई तुने, हमारी थोडीसी बेवफाई।“तुझ्या जागी मी असते तर तू मला माफ केलं असतस का? तू पुरुष आहेस म्हणून तुला सर्व काही माफ?” मी मनाला येईल ते बोलत राहिले आणि तू नुसता ऐकतच राहिलास. तुझ्या गप्प राहण्याने माझा संताप वाढतच गेला. माझ्या रागाची तीव्रता वाढतच गेली. तू मला एकदा सुद्धा समजावयाचा प्रयत्न केला नाहीस. “मोठस काही झालेलं नाहीय, फक्त एका गाफील क्षणी मी वाहवत गेलो.   Read More....
By : Rupesh Pangam     Posted On : 23 Aug 2016     Visits : 18
त्याचं झालं असं वॉटर कप स्पर्धेचं झालं हसं Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 23 Aug 2016     Visits : 124
निष्ठुर कली मन अन कीर्तन मायेचे संसार निर्धार आधार बीजाचे II Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 23 Aug 2016     Visits : 168
(काही दिवसांपूर्वी वादळी वार्यासह झालेल्या पाऊसात एक झाड जमिनीवर उन्मळून पडलेले दिसले. सहज निरखून पहिले, एक चिमणा हि जमिनीवर पडलेला दिसला. मनात विचार आला, कसे गेले असेल त्याचे आयुष्य .... वासंतिक वार्यात एका अनामिक गंधाने बैचैन होऊन चिमण्याणे घरट्यातून उड्डाण भरली. आकाशात विहरताना त्याला  त्याची चिवताई भेटली. दोघांनी एका दुसर्याकडे पहिले. चिमण्याला पाहून चिवताई गालात हसली. जणू जादूच  झाली. क्षणभरातच  ते  जगाला विसरले.  एका दुसर्याच्या पंखात पंख घालून आकाशात विहार करू लागले.  आकाशात विहरताना त्यांना  एक वडाच   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 23 Aug 2016     Visits : 28
कोणतीही गोष्ट पचली की, ढेकर येते. अन पचली नाही की उलटी होते. खाण्यापिण्याच्या पदार्थांचा हा नियम भावभावना, विचार, व्यवहार यांनाही लागू होतो. यश, स्तुती पचली की व्यक्ती उगाच ताठ होत नाही; नाही पचली की काय होते ते आपण रोजच पाहतो. कोणी एखादा शब्द म्हटला की राग येणे, गाल फुगणे, अबोला अशा गोष्टी झाल्या की समजावं बोलणं पचलेलं नाही. तेच विद्वत्ता, पैसा, रूप, दु:ख, आनंद अशा बहुतेक सगळ्या गोष्टींचं. हे फक्त स्वत:च्या संदर्भात होतं असंही नाही. दुसऱ्याला मिळालेलं यश, मोठेपण, सुख हे सुद्धा अनेकदा पचत नाही   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 22 Aug 2016     Visits : 193
चॅप्टर तिसरा "आश्रमाची ओळख "सकाळ चांगलीच उजाडलेली आठ वाजत आले होते. आश्रमाच्या आत गेल्यावर सुर्याचे ऊन दाराशी उभ्या चैतन्य आणि त्रिनेत्रींवर पडत होते. सुयुध्दने पहिल्यांदाच आश्रम पाहिला होता. समोर एक लांब कच्चा रस्ता दिसला ज्याच्या दोन्ही बाजुला झाडे लावलेली होती. तो रस्ता दुरवर एका छोट्या टेकडीकडे जात होता ज्यावर एक मंदिर होतं. त्याच्या मागे आजुबाजुला डोंगराच्या रांगा पसरलेल्या होत्या.आश्रम डोंगराच्या अगदी मधोमध वसलेला होता. स्वच्छ गार हवा त्याच्या अंगाला स्पर्श करुन जात होती. एक छान हिरवळीचा सुगंध आश्रमाच   Read More....
By : Suyog Shilwanr     Posted On : 22 Aug 2016     Visits : 1585
एका गावात एक गरीब कुटुंब रहात होते. याच कुटुंबात एक आजीबाई रहात होती.आजीला चार पाचनातवंड होती. नातवंडाचे वागणे आजीला पटत नसायचे व आजीचा स्वार्थीपणा हा नातवंडाना पटत नसायचा त्यामुळे आजी व नातवंडात नेहमी छत्तीसचा आकडा असायचा.आजीचे खुप मोठे केस वाढलेलेहोते त्यामुळे आजी दररोज महादेवासारखा केसांचा बुचुडा डोक्यावर बांधायची.आजीच्या या कृतीमुळे नातवंडानी आजीचं चक्क महाराज नाव पाडलं होतं.नातवांबरोबर गावातले लोकपण आजीला महाराजम्हणू लागले होते.नातवंडासोबत पटत नसल्यान आजी एकटी रहायची. एकटा जिव सदाशीव असं असल्याने आजी च   Read More....
By : Deepak Chavan     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 280
खरे श्रेष्ठत्व   कुणी म्हणावे श्रेष्ठ कुणाला   ।    मानव हा आत्मस्तुती करतो   । कुणा न येती भाषा बोली    ।    हीच गोम हा जाणून घेतो  ।। निसर्गाने उधळण केली  ।  अनेक गुणांची   । मानवाच्या हाती लागली   ।   'कला' कल्पकतेची   ।। विचारांच्या झेपामधूनी  ।    आकाश पातळ गाठले   । प्रगतीच्या ह्या छलांगानी  ।    श्रेष्ठत्व  ठरविले   ।। दुर्बल केले इतर प्राणी  ।   आणि त्यांच्या कलेला   । विचारांना प्राधान्य देऊनी  ।  ज्ञानी तो समजला   ।। मानवा लाभले विचार कल्पना  ।  त्यातून आले श   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 1278
झीज   रात्रंदिनी कष्ट करूनी,   झिजवत होता आपले हात, जीवनांतल्या धडपडीमध्यें,   दिसे त्याची स्थितीवर मात ।।१।।   पर्वा नव्हती स्व-देहाची,   झिजवत असता हात ते, जाण होती परि ती त्याला,   हेच कष्ट  जगवित होते ।।२।।   श्रम आणि भाकरी मिळूनी,   ऊर्जा देई तिच शरीराला, ऊर्जेनेच तो देह वाढवी,   समाधान जे मिळे त्याला ।।३।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 1944
कर्ममुक्ती   न राही तुमचे ते कर्म, ज्यात प्रभू इच्छा अंतीम....१,   प्रत्येक घटनेचे अंग, त्यात मुख्य ईश्वरी भाग....२   तुमच्या मार्फतच होई त्याचा इशारा कोण पाही....३,   सर्व समजे मीच केले अहंकाराने मन भरले....४,   षडरिपू असे साधन खेळविता यावे म्हणून...५,   राग,लोभ, मोह मायादी ठेवती वाटते आनंदी....६,   परि याच्याच शक्तीने प्रभू खेळ चाले युक्तीने....७,   षडरिपू सारे टाळून मुक्ती मिळेल खेळातून.....८   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 473
आठवण   अनामिक जे होते पूर्वी,   साद प्रेमाची ऐकू आली  । योग्य वेळ येतां क्षणी,   हृदये त्यांची जूळूनी गेली  ।।१।।   शंका भीती आणि तगमग,   असंख्य भाव उमटती मनी  । विजयी झाले ऋणानुबंध,   बांधले होते हृदयानी  ।।२।।   उचंबळूनी दाटूनी आला,   हृदयामधला ओलावा  । स्नेह मिळता प्रेम मिळाले, जगण्यासाठी दुवा ठरावा  ।।३।।   मनी वसविल्या घर करूनी,   क्षणीक सुखांच्या आठवणी  । जगण्यासाठी उभारी देतील,   शरीर मनाच्या दु:खी क्षणी  ।।४।।   डॉ. भ   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 1077
शबरीचे निर्मळ प्रेम   ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी   ।।धृ।।   व्याकूळ होती राम भेटी, रात्रंदिनी नाम ओठी, नाचूनी गाऊनी भजन करी, ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी ।।१।।   बोरे जमवित चाखूनी वेचली, अंबट तुरट दूर फेकली, भोळ्या भक्तांची प्रभू कदर करी, ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी ।।२।।   उष्टी बोरे प्रभू चाखती, शोषूनी त्यातील रसभक्ती, शबरी त्यांत जी जमा करी, ठेवूनी भक्तिभाव उरी  अर्पिती बोरे शबरी ।।३।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संप   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 692
देह एक बदलणारे घर   बदलत गेलो घरे मी माझी,   आज पावतो कितीक तरी  । पोटासाठीं नोकरी करतां, भटकत होतो आजवरी  ।।   बालपण हे असेंच गेले,   फिरता फिरता गावोगावी  । वडिलांची  नोकरी होती,   धंदा करणे माहीत नाही  ।।   पाऊलवाट तीच निवडली,   मुलाने देखील जगण्यासाठी  । तीन पिढ्या ह्या चालत राही,   एका मागून एकापाठी  ।।   गेले नाहीं आयुष्य सारे, स्थिर राहूनी एके जागी  । देश वेळ आणि घरे निराळी,   जगलो होतो विविध अंगी  ।।   शरीर देखील असेच आहे, आत्म   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 892
डाग!   कितीही देशी शीतल चांदणेX आनंदाचा ठरुनी मेरुमणी काट्यापरि हा मध्येंच बोचतो डाग तुझा लक्ष्य खेचूनी   ठाऊक नाहीं कधीं कुणाला कसा लागला डाग उरीं पडला असेल चुकून देखील कुणी रंग उधळतां वेड्यापरि   शुभ्रपणाचा मानबिंदू हा डागरहित जीवन त्याचे केवळ एका डागापायीं सत्य झांकाळते कायमचे   मिटून जातां डागही मिटतो उरते मागें सत्य तेवढे परि पुसण्यासाठी डाग एक तो मिटणे उपाय जहाल केवढे   जोवरि जीवन चंद्रा तुझे डाग दिसेल माथ्यावरचा दुग्धामृताच्   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 489
असेही एक गणेश विसर्जन   अमेरिकेतील मिनियापोलीस शहर. अतिशय सुंदर, विस्तीर्ण आणि अद्यावत अशी बांधणी. नवीन पद्धतीने आखीव असे वसलेले शहर. मोठाले प्रशस्त रस्ते, अनेक सुंदर व आकर्षक बागा, शहराच्या मुख्य भागांत उंच उंच इमारती, स्वच्छपाण्याचा भरपूर साठा असलेले तलाव, शाळा, कॉलेजेस. व्यापारी संकुले, इत्यादी. शहराचा फेरफटका मारताना मनास खुप आनंद होतो. माझा एक मुलगा, कांही वर्षापासून एका कंपनीत तेथे कामाला आहे. पत्नी व दोन मुले हा त्याचा संसार. त्याने त्या ठिकाणी स्वतःला राहण्यासाठी नुकतीचएक वास्तू खरेदी के   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 Aug 2016     Visits : 912
काया बेशुद्ध पडुन अजुनही शुद्धीवर आलेली नव्हती. चैतन्य वल्हव मारत होडीला पुढे नेत होता. आता रात्रीचे दोन वाजले होते. थोड्याच तासांनी सकाळ होणार होती. चैतन्यला त्याचं मन खात होत की; त्याने जर विश्रांतीसाठी होडी काठावर नेली नसती तर कायाला ही दुखापत झालीच नसती. पण ह्या अशा अचानक प्रसंगामुळे सुयुध्दला त्याची शक्ती जागृत करता आली होती. त्याने एवढ्या मोठ्या दानवाला सहज मारुन टाकले होते. आजपर्यंत त्याच्या वयाच्या कोणत्याही मुलाला हे अशक्यच होते. जी उडण्याची शक्ती अजुन मला प्राप्त नाही हे त्याने सहज करुन दाखवलं. ह्   Read More....
By : Suyog Shilwanr     Posted On : 20 Aug 2016     Visits : 1632
रविवार १४ ऑगस्ट २०१६माझा जन्म.....….गजानन वामनाचार्य, मुंबअीमाझा जन्म.....माझ्या आअीबाबांचा निर्णय होता.या पृथ्वीवर ….जन्म घेण्याशिवायमलादुसरा पर्यायच नव्हता....बाबांचा शुक्राणू...त्यांच्या मातापित्यांच्या ....अनेक पूर्वपिढ्यांतील ....आनुवंशिकतत्वाचा ठेवा घेअून आला ...आअीचं बीजांड ...तिच्या मातापित्यांच्या .....अनेक पूर्वपिढ्यांतील ....आनुवंशिकतत्वाचा ठेवा घेअून आलं ...बाबांचा शुक्राणू ... आअीचं बीजांड....माझा जन्मआणि …आअीबाबांच्या आनुवंशिक तत्वाचा ....पुनर्जन्म..   Read More....
By : gajanan wamanacharya     Posted On : 20 Aug 2016     Visits : 269
मा. देवेंद्रजी आणि मा. नितीनजी, सप्रेम नमस्कार... आज मुद्दामच तुम्हाला जाहीरपणे पत्र लिहितो आहे. आजपासून माझा एक सत्याग्रह सुरु झाला आहे. त्या सत्याग्रहाची माहिती आपल्याला देणे, संबंधित विषयासाठी आपणाला आवाहन करणे आणि समाजाच्या सदसद्विवेकबुद्धीपुढे हा विषय ठेवणे; असे तीन उद्देश आहेत. गाडी चालवताना हेल्मेट न घातल्याबद्दल आज माझी गाडी अडवण्यात आली आणि मी नियमानुसारचा ५०० रुपये दंडही भरला. इथूनच माझ्या सत्याग्रहाची सुरुवात झाली. हा दंड काहीच दिवसांपूर्वी १०० रुपये होता अशी माझी माहिती आहे. मात्र   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 20 Aug 2016     Visits : 1256
" दुरावा " कथेचा एक छोटासा अंश (फाझील अभिमानापायी संपूर्ण आयुष्य बर्बाद करून टाकणाऱ्या अभिमानी स्त्रीची एक कहाणी आता मराठी चित्रपटासाठी  कादंबरी रूपात 22 पात्रांसह निर्माण होत आहे )&n   Read More....
By : naresh dhotkar     Posted On : 19 Aug 2016     Visits : 792
सगळ्या ग्लोबल मराठीवर मिळणार नाही अशी एकमेव रेसिपी.....!साहित्य :-१) जाड दळलेले गव्हाचे पिठ२) <font face="arial, helvet   Read More....
By : Deepak Chavan     Posted On : 18 Aug 2016     Visits : 593
https://www.youtube.com/watch?v=p29uYOugGjI&feature=youtu.beबांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/ २०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी ? -LATEST MUST READ BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN,AVAILABLE  WITH BHARTIYA VICHAR SADHANA,PUNE,BHAVISA BHAVAN,1214,15 NEAR PERUGETBHAVE HIGH SCHOOL TELE 020-24485632 बांगलादेशी घुसखोरी भारताच्या सुरक्षेस सर्वात मोठा धोका/२०२१ पूर्वी आसम.प बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी दोन बांगलादेशी हे  ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन यांचे, बांगलादेशी घ   Read More....
By : Hemant Mahajan     Posted On : 18 Aug 2016     Visits : 315
(लेखाचा उद्देश्य कुणाच्या भावना दुखविण्याचा नाही. निखळ मनोरंजन म्हणून हा लेख वाचवा. )संत कबीर दास यांनी म्हंटले आहे 'माया महा ठगनी हम जानी'. माया निरनिराळे मोहंक रूप घेऊन लोकांना ठगत राहते.  सुवर्ण तर मायाचे सर्वात मोहक आणि भयंकर रूप.  आपली सीता मैया बेचारी सुवर्ण मृगाच्या मोहात अटकली. बेचार्या रामाने कितीही समजावले तरी तिने ऐकले नाही (बायका कधी नवर्याचे ऐकतात का?).  लंकेचा राजा रावण हि सोन्यासारखी सुंदर स्त्री अर्थात सीता मैयाला पाहून मोहित झाला. परिणाम सुवर्ण लंका जाळून खाक झाली. हजारोंच्या संख्येत राक्षस   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 18 Aug 2016     Visits : 289
बियर पिता पिता गड्या दारु प्यायले शिकलोकाय सांगु या दारूपायी आयुष्याची वाटच चुकलोनाक्यावरचा सखा म्हणे ,गड्या बियर असते शाकाहारी 
By : Deepak Chavan     Posted On : 17 Aug 2016     Visits : 756
आमची संस्था कला व क्रीडा बरोबरच सिंधुदुर्ग ज़िल्हात पर्यटन विकासाच्या दृष्टीकोनातून विविध कार्यक्रम राबवतो ज्यामध्ये शैक्षणिक वारसा निसर्ग सागर तट्ट पर्यटन मार्गदर्शन आणि स्थानीय लोकांना रोजगार उपलब्द्ध करून देते आम्ही या ज़िल्हामध्ये पर्यटनासाठी येणाऱ्या सर्व पर्यटकांना सर्व सहयोग करण्यासाठी कृतसंकल्प आहोत ज्या द्वारे आम्ही सामाजिक आर्थिक विकास करण्यासाठी लक्ष्याकडे आम्ही वाटचाल करत आहोत, ग्रामीण विकास आणि सक्षमता निर्मितीसाठी आणि पर्यटकांच्या सुविधेसाठी कार्य करत आहोत. आपल्याला शालेय, वि   Read More....
By : Subhash Bambulkar     Posted On : 17 Aug 2016     Visits : 979
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers