Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


खूप कोसळतोस मुसळधार तेव्हाही कुठेतरी ठेवतोसच कोरडी रिकामी जागा, म्हणून तर घेता येतो मला आसरा आडोशाला, आणि पक्ष्यांनाही शोधता येते जागा पंख फडफडवित उब भरून घेण्यासाठी, आणि गायींना लेकराच्या मुखात आचळ रिकामे करण्यासाठी, जगाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतलेल्या भटक्या कुत्र्यांना निर्विघ्नपणे झोप काढण्यासाठी; धारांमध्येही कोरडेपण जपतोस फक्त आमच्यासाठी.   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 22 Jul 2014     Visits : 8
आजोबा  जर कागद असते  तर त्यानं त्यांची नाव केली असती आजोबा जर डोंगर असते  तरत्याने खोल उडी घेतली असती Read More....
By : prakash redgaonkar     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 59
असेल माझे नाणे खोटे, असू देअसेल माझे गाणे खोटे, असू देदु:ख खेटते मला रेटते रेटू देपुन्हा नव्याने  मला भेटते भेटू देडोळ्यामधली चंद्रसावली राहू देओली मायादेहामधली मला पाहू देमी कशाला कौल लावू कोणाकडे ?एकदा तरी जेे व्हायचे ते होऊ दे   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 38
एक म्हातारी दररोज स्वप्नात येते माझ्या अन् विचारते,‘बाळा, कसा आहेस तू?’मी  ‘मजेत’ असे खोटेनाटे सांगून रोज फुटवतो तिलाझटकून टाकतो तिचा चेहरानि, पुन्हा झोपी जातो.ही म्हातारीनसते माझी आई / आजी/ पणजी/ खापर पणजीपण ओळखीची वाटते निश्चित.धुरकट भूतकाळासारखी.रस्त्यावरील हरेक पिचलेल्या बाईमध्ये मला ती दिसते लख्ख!कधी कधी तर माझ्यातही आपसूक....रोज रात्री न चुकता ती विचारपूस करतेमाझीशेजार-पाजार्यांची माझ्या देशाचीअन् एकूण जगाचीही.‘’मजेत’ असे सांगून सांगून मी आता थकलो आहेकोपर्यात  उभ्या असलेल्या  म्हातार्या काठीसारखा .उद्   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 23
एक म्हातारी दररोज स्वप्नात येते माझ्या अन् विचारते,‘बाळा, कसा आहेस तू?’मी  ‘मजेत’ असे खोटेनाटे सांगून रोज फुटवतो तिलाझटकून टाकतो तिचा चेहरानि, पुन्हा झोपी जातो.ही म्हातारीनसते माझी आई / आजी/ पणजी/ खापर पणजीपण ओळखीची वाटते निश्चित.धुरकट भूतकाळासारखी.रस्त्यावरील हरेक पिचलेल्या बाईमध्ये मला ती दिसते लख्ख!कधी कधी तर माझ्यातही आपसूक....रोज रात्री न चुकता ती विचारपूस करतेमाझीशेजार-पाजार्यांची माझ्या देशाचीअन् एकूण जगाचीही.‘’मजेत’ असे सांगून सांगून मी आता थकलो आहेकोपर्यात  उभ्या असलेल्या  म्हातार्या काठीसारखा .उद्   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 41
एक म्हातारी दररोज स्वप्नात येते माझ्या अन् विचारते,‘बाळा, कसा आहेस तू?’मी  ‘मजेत’ असे खोटेनाटे सांगून रोज फुटवतो तिलाझटकून टाकतो तिचा चेहरानि, पुन्हा झोपी जातो.ही म्हातारीनसते माझी आई / आजी/ पणजी/ खापर पणजीपण ओळखीची वाटते निश्चित.धुरकट भूतकाळासारखी.रस्त्यावरील हरेक पिचलेल्या बाईमध्ये मला ती दिसते लख्ख!कधी कधी तर माझ्यातही आपसूक....रोज रात्री न चुकता ती विचारपूस करतेमाझीशेजार-पाजार्यांची माझ्या देशाचीअन् एकूण जगाचीही.‘’मजेत’ असे सांगून सांगून मी आता थकलो आहेकोपर्यात  उभ्या असलेल्या  म्हातार्या काठीसारखा .उद्   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 39
एक म्हातारी दररोज स्वप्नात येते माझ्या अन् विचारते,‘बाळा, कसा आहेस तू?’मी  ‘मजेत’ असे खोटेनाटे सांगून रोज फुटवतो तिलाझटकून टाकतो तिचा चेहरानि, पुन्हा झोपी जातो.ही म्हातारीनसते माझी आई / आजी/ पणजी/ खापर पणजीपण ओळखीची वाटते निश्चित.धुरकट भूतकाळासारखी.रस्त्यावरील हरेक पिचलेल्या बाईमध्ये मला ती दिसते लख्ख!कधी कधी तर माझ्यातही आपसूक....रोज रात्री न चुकता ती विचारपूस करतेमाझीशेजार-पाजार्यांची माझ्या देशाचीअन् एकूण जगाचीही.‘’मजेत’ असे सांगून सांगून मी आता थकलो आहेकोपर्यात  उभ्या असलेल्या  म्हातार्या काठीसारखा .उद्   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 591
एक म्हातारी दररोज स्वप्नात येते माझ्या अन् विचारते,‘बाळा, कसा आहेस तू?’मी  ‘मजेत’ असे खोटेनाटे सांगून रोज फुटवतो तिलाझटकून टाकतो तिचा चेहरानि, पुन्हा झोपी जातो.ही म्हातारीनसते माझी आई / आजी/ पणजी/ खापर पणजीपण ओळखीची वाटते निश्चित.धुरकट भूतकाळासारखी.रस्त्यावरील हरेक पिचलेल्या बाईमध्ये मला ती दिसते लख्ख!कधी कधी तर माझ्यातही आपसूक....रोज रात्री न चुकता ती विचारपूस करतेमाझीशेजार-पाजार्यांची माझ्या देशाचीअन् एकूण जगाचीही.‘’मजेत’ असे सांगून सांगून मी आता थकलो आहेकोपर्यात  उभ्या असलेल्या  म्हातार्या काठीसारखा .उद्   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 985
लय भारी... लेखक – निलेश बामणे. ‘लय भारी’ चित्रपट पाहिला आणि बर्‍याच वर्षानंतर खर्‍या अर्थाने एखादा मराठी चित्रपट लय भारी वाटला. एक मराठी प्रेक्षक म्ह्णून हा चित्रपट पाहताना या चित्रपटाचे निर्मिती मूल्य सर्वच पातळ्यांवर लय भारी असल्याचे लक्षात आले. चित्रपटाच्या सुरूवातीलाच फॉरेन लोकेशनवर चित्रीत केलेले रितेश देशमुखवरील गाणे आपण एखादा हिंदी चित्रपट पाहत आहोत की काय अशी जाणिव करून देतो. या चित्रपटातील सर्वच संवाद लक्षात राहण्या जोगे आहेत. हा चित्रपट पाहून आल   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 21 Jul 2014     Visits : 208
चल शोधूतुझ्या होडीचा नावाडीकागदाच्या घडीत दडून बसलेला.आणि पेन्सिल़च्या तुटक्या शिसातहुश्शार डांबरट अडून बसलेला.तुझ्या अ ला देऊदोन टिंबांचा अाहातुझ्या वेलांटीची टोपीउडवून टाकू थोडीजरा जगू मोकळंढाकळंचिखलपावसात लोळूनवा-यामातीला लागू देतुझ्या माखण्याची गोडी.तू 'त' वरून ताकभातनको ओळखू लेकराक कम्प्यूटरचामाऊस शोधेल त्याचा तो.रिपोर्टकार्डच्या स्टार्सपेक्षाचल ..आभाळातल्या चांदण्या मोजू.आणि बोटांना लेखणीऐवजीघास शिकवू भरवायला.ती बघ मोठ्ठी रांग लागलीयउद्याच्या विद्वानांचीत्यांना टाळ्या देऊयापण आपण रांग मोडून थोडंगर्दीत   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 791
चल शोधूतुझ्या होडीचा नावाडीकागदाच्या घडीत दडून बसलेला.आणि पेन्सिल़च्या तुटक्या शिसातहुश्शार डांबरट अडून बसलेला.तुझ्या अ ला देऊदोन टिंबांचा अाहातुझ्या वेलांटीची टोपीउडवून टाकू थोडीजरा जगू मोकळंढाकळंचिखलपावसात लोळूनवा-यामातीला लागू देतुझ्या माखण्याची गोडी.तू 'त' वरून ताकभातनको ओळखू लेकराक कम्प्यूटरचामाऊस शोधेल त्याचा तो.रिपोर्टकार्डच्या स्टार्सपेक्षाचल ..आभाळातल्या चांदण्या मोजू.आणि बोटांना लेखणीऐवजीघास शिकवू भरवायला.ती बघ मोठ्ठी रांग लागलीयउद्याच्या विद्वानांचीत्यांना टाळ्या देऊयापण आपण रांग मोडून थोडंगर्दीत   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 1783
चल शोधूतुझ्या होडीचा नावाडीकागदाच्या घडीत दडून बसलेला.आणि पेन्सिल़च्या तुटक्या शिसातहुश्शार डांबरट अडून बसलेला.तुझ्या अ ला देऊदोन टिंबांचा अाहातुझ्या वेलांटीची टोपीउडवून टाकू थोडीजरा जगू मोकळंढाकळंचिखलपावसात लोळूनवा-यामातीला लागू देतुझ्या माखण्याची गोडी.तू 'त' वरून ताकभातनको ओळखू लेकराक कम्प्यूटरचामाऊस शोधेल त्याचा तो.रिपोर्टकार्डच्या स्टार्सपेक्षाचल ..आभाळातल्या चांदण्या मोजू.आणि बोटांना लेखणीऐवजीघास शिकवू भरवायला.ती बघ मोठ्ठी रांग लागलीयउद्याच्या विद्वानांचीत्यांना टाळ्या देऊयापण आपण रांग मोडून थोडंगर्दीत   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 1389
चल शोधूतुझ्या होडीचा नावाडीकागदाच्या घडीत दडून बसलेला.आणि पेन्सिल़च्या तुटक्या शिसातहुश्शार डांबरट अडून बसलेला.तुझ्या अ ला देऊदोन टिंबांचा अाहातुझ्या वेलांटीची टोपीउडवून टाकू थोडीजरा जगू मोकळंढाकळंचिखलपावसात लोळूनवा-यामातीला लागू देतुझ्या माखण्याची गोडी.तू 'त' वरून ताकभातनको ओळखू लेकराक कम्प्यूटरचामाऊस शोधेल त्याचा तो.रिपोर्टकार्डच्या स्टार्सपेक्षाचल ..आभाळातल्या चांदण्या मोजू.आणि बोटांना लेखणीऐवजीघास शिकवू भरवायला.ती बघ मोठ्ठी रांग लागलीयउद्याच्या विद्वानांचीत्यांना टाळ्या देऊयापण आपण रांग मोडून थोडंगर्दीत   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 600
कोणत्या सकाळचा फतवा काढलायसूर्यमहाराज आपण...दार उघडलं की अंगण नाही समोरच्याच्या दारातलं चप्पलेचं कपाट खुणावत.पायात सार जिंदगीआणि हो पुढे...खिडक्यांमधून वाहतो कालच्या दुस्वप्नांचा कोंदट वारा.आणि चहाबरोबर घशात.माणूसमुंग्यांच्या भरगच्च वस्त्यांचा बर्ड आय व्ह्यूू....रस्त्याच्या कडेला म्युन्सिपाल्टीच्या उकीरड्यावरताव मारणारी कुत्री , डुकरं नागडी लेकरं.आंब्याचे बाठे, खरकटी आयुष्यकाळपट लाल रजस्वलित स्त्रीत्व.जांभईची शिवी करत अंगाची पिळवण काढततो आत वळतो...समोर बायको डब्यासाठी पीठ मळतेय.पोरं आळसावून जुनी खेळणी हाताळ   Read More....
By : bhagwan nile     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 207
कृष्ण कमळ- उदबत्ती एक आत्मसमर्पण   उदबत्तीचा सुगंध    दरवळे चोहोकडे कोठे लपलीस तूं      प्रश्न मजला पडे मंद मंद जळते     शांत तुझे जीवन धुंद मना करिते    दूर कोपरीं राहून जळून जातेस तूं    राख होऊनी सारी तुझे आत्मसमरपण    सर्वत्र सुगंध पसरी तुझेपण वाटते क्षुल्लक    दाम अति कमी आनंदी होती अनेक     जेव्हां येई तूं कामीं लाडकी तूं भक्तांना    तुजवीण पूजा नाहीं प्रफूल्ल करुन चेतना    प्रभू भाव मना येई   डॉ. भगवान नागापूरकर 9004079850 bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 597
बागेतील तारका-   विजेचे दुःख   चमकत लपकत आली कडकडाट करुनी गेली प्रकाशमान केले जगासी सारुनी दूर अंधारासी भयाण होता अंधःकार लख्ख प्रकाश देई आधार घेई सर्वांच्या मनाचा ठाव भिती असूनही, प्रसन्न भाव करुनी शक्तीचे भव्य प्रदर्शन निर्माण झाला मनी अभिमान परि दुःखी होते तीचे मन 'क्षणिक'  लाभले तिला जीवन   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 794
जीवनाच्या रगाड्यातून- प्रेम- अहंकाराचे अंकुरण   संध्याकाळची वेळ होती. घराजवळच रेल्वे स्टेशन. तेथे रेल्वे रुळाच्या एका बाजूस असलेल्या दगडावर बसलो होतो. समोर रेल्वेचे ७-८ मार्ग आणि त्यावरुन जाणाऱ्या येणाऱ्या रेल्वेगाड्या बघताना करमणूक होत होती. तसा तो भाग निर्मनुष्य.          अचानक माझे लक्ष वेधलं गेल ते थोड्याशा अंतरावर खेळणाऱ्या कांहीं शाळकरी मुलांवर. पांच सात मुले पळापळी, पकडा पकडी, मस्ती करीत होती. मला त्यांच्या खेळामध्ये थोडासा विचित्रपणा दिसून येत होता. रेल्वेरुळाखाली टाकलेल्या खडीचे   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 20 Jul 2014     Visits : 1189
खिडकीबाहेर वाजणारा पाऊसकधी छेडतो सतार,कधी फुंकतो बासरीकुणासाठी वाजवतो यमनआणि कुणासाठी अभोगीखिडकीबाहेर वाजणारा पाऊसयेतो दूर समुद्रावरूनकधी जातो चिंब भिजवूनकधी जातो कोरडं करूनकुणाचं तरी अंतरंगखिडकीबाहेर वाजणारा पाऊसउतरत जातो मनात खोलसमजून घेता त्याचे बोलमुक्यानेच सावरतो तोलकिशोरीच्या `सहेला रे'चा- श्रीपाद कोठेनागपूरगुरुवार, १७ जुलै २०१४   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 17 Jul 2014     Visits : 129
कौन बनेगा करोडपती ?                                                                                                  लेखक – निलेश बामणे                             कौन बनेगा करोडपती ? हा प्रश्न विचारला जाताच करोडपती नसलेल्या जवळ – जवळ सर्वच लोकांचे हात वर जातात. याचा अर्थ करोडपती होण हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय माणसाच स्वप्न असत. त्या स्वनाच्याच मागे काही लोक आयुष्यभर धावत असतात त्यातील काही हार मानून गप्प्‍ बसतात तर काही आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यत त्या स्वप्नाचा पाटलाग करीत राहतात. पुर्नजन्म असेल त   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 17 Jul 2014     Visits : 121
संधी मिळेल तिथे Show बाजी करणाऱ्या राडे बाज राजकारण्यांना सामजिक आणि नैतिक भान आता उरलच नाही. सनासुधीच्या नावाखाली सामान्य जनता, दुकानदार, आधीकडून वर्गणी गोळा करून सन साजरे करणे व स्वताची कशी जाहिरात करायची ह्यांना पक्कं ठाउक झालय. स्वतःचा काळा पैसा हे समाजातल वातवरण आणि नवी पिढी बिघडवन्या साठी प्रोसहान देणारे हे राज्याकर्णी, एकाध्या सामजिक उपक्रमाला मदत करताना फार कमी वेळा दिसतील.   Read More....
By : Vishal nangare     Posted On : 17 Jul 2014     Visits : 134
Please click on this Vasudeo Sitaram Bendrey (13 Feb,1894-16th July,1986)... Great person in bringing to us our collective sense of Identity and culture.   Read More....
By : sadhana da     Posted On : 16 Jul 2014     Visits : 691
पावसाचं नि माझं का कुणास ठाऊक ... ?Read More....
By : prakash redgaonkar     Posted On : 15 Jul 2014     Visits : 309
अज्ञानात सुख असते... लेखक – निलेश बामणे एखाद्या वेळेस कपडे परिधान करताना आपल्याला अचानक लक्षात येत की आपल्या नव्या – कोर्‍या कपड्यांवर ही एक लहानस छिद्र पडलेले आहे जे आपण पुर्वी पाहिलेले नव्ह्ते. मग आपण तो पोषाख आपल्यापासून कायमचा दूर करतो आथवा ते छिद्र कोणाला दिसणारच नाही म्ह्णून काय करता येईल याची चाचपणी करतो. इतक करून ही आपण थांबत नाही तर हे छिद्र आपल्या पाहण्यात आज आलं असल तरी इतरांच्या ते कदाचित आगोदरच पाहण्यात आले असेल ते पाहणार्‍यांनी काय विचा   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 15 Jul 2014     Visits : 679
समाजात  मिसळणे म्हणजे काय? मिळून मिसळून वागणे म्हणजे काय? एकमेकांना धरून राहणे म्हणजे काय? सोशल असणे म्हणजे काय? सामाजिक बांधीलकी पाळणे म्हणजे काय? हे जे सर्व प्रश्न आता उपस्थित करण्यात आले त्यांची फार सोपी उत्तरे आपण आधीच आपल्यासाठी शोधून काढलेली असतात.          आत्मतुष्टीसाठी प्रसिध्दी मिळवणे, कार्यालयीन वा कॉलनीच्या छोट्याश्या कुंपणातच कुपमंडूक राजकारण करणे वा चार लोकांत निरर्थक चर्चा करणे म्हणजे आपण सामाजिक असतो का? भ्रष्ट व्यवहाराच्या साखळीत अडकलेले लोक समाजात एकमेकांशी कायम मुखवटे लावून चांग   Read More....
By : Dr. Sudhir Deore     Posted On : 15 Jul 2014     Visits : 841
बकोटीला धरून न्यायला …<p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height   Read More....
By : prakash redgaonkar     Posted On : 14 Jul 2014     Visits : 670
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers