Updated:
Subscribe Newsletter Invite Friends

 
 


स्त्री- मुक्ती...       कितीही अट्टहास करून मी तिला मिळविला तरी मला काय मिळणार आहे ? एक देह हाडामासाचाच ना !  तिच्या देहात असं काय वेगळं आहे जे इतरांच्या देहात नाही ? मग मला तिच्या ह्या विशिष्ठ देहाचे आकर्षण का वाटते ? तिचा देह तरुण आहे म्हणून का ?  तस तरी कसं म्हणता येईल !  तिच्या पेक्षा कित्येक पटीने सुंदर आणि मादक देह असणाऱ्या माझ्यावर जीव ओवाळून टाकायला तयार असणाऱ्या कित्येक होत्याच की ! पण तेव्हा मला नाही वाटले ते त्याचे आकर्षण ! हो बरोबर आहे तेव्हा कदाचित ती माझी गरज नव्हती. तेव्हा माझ्या डोळ्यात फक्त   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 16 Aug 2017     Visits : 5
82/2017कलम कागजका,वो जमाना गया.कलम कागजका,वो जमाना गया.की बोर्ड पे,उंगलीयोंका नाच,शुरू हो गया.वो अंदाज निराला,मुंहमे कलम   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 16 Aug 2017     Visits : 10
जुळे   दोघे मिळून आलां               हातात घेऊन हात हाताळूनी परिस्थितीला      करण्या त्यावर मात   दोघांची मिळूनी शक्ति         दुप्पट होत असे सहभागी होतां, युक्ति           यशाची खात्री दिसे   एकाच तेजाची तुम्ही बाळे        बरोबरीने आलां जगती रवि-किरण होऊन जुळे                 प्रकाशमान बनती   ओळखुनी जीवन धोके            यशाच्या मार्गांत गाडीची बनूनी चाके              सतत रहा वेगांत   एकाचे पाठी जाता दुसरा      यश अल्पची मिळे एकत्र मिळूनी काम करा        त   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 8
मिठापरी जीवन   खारेपणा हा अंगी असतां,   कोण खाईल केवळ मीठ, परि पदार्थाला चव येई,   मिसळत असता तेच नीट ।।१।।   जीवन सारे खडतर ते,   भासते मिठासम मजला, केवळ जीवन बघता तुम्हीं,  पेलणें अवघड सर्वाला ।।२।।   तेच जीवन सुसह्य होई, ‘आनंदात’ जेंव्हां मिसळते, हर घडीच्या प्रसंगामध्ये,   समाधानाचे अंकूर फुटते ।।३।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 8
जगणें अटळ असतां   वाट कुणाची बघतो आम्हीं,   ठावूक असते ते सर्वांना मृत्यू हा तर अटळ असूनी,  केव्हांही येई अवचित क्षणा....१,   आगमनाचा काळ तयाचा,   कल्पनेनें ठरविला जातो अचूक जरी ते शक्य नसले,   विचार त्यावरी करिता येतो...२,   जीवन म्हणती त्या काळाला,   जगणे आले मृत्यू येई तो जगण्यापुढे पर्याय नसतां,   सुसह्य करण्या प्रयत्न होतो...३,   तन मनाला सुख देवूनी,   जीवन काल वाढविती कांहीं सद्उपयोग तो केला जावा,   हीच इच्छा सदैव राही...४   डॉ. भगवान नागापूरकर   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 6
दया प्रेम भाव   दया प्रेम हे भाव मनी,  जागृत कर तू भगवंता । तुला जाणण्या कामी येईल,  हृदयामधली आद्रता ।। शुश्क मन हे कुणा न जाणे,  धगधगणारे राही सदा । शोधत असता ओलावा हा, निराश होई अनेकदा ।। पाझर फुटण्या प्रेमाचा ,  भाव लागती एक वटूनी । उचंबळणारे ह्रदय तेथे,   चटकन येईल मग दाटूनी ।। दया प्रेम या भावांमध्ये,  दडला आहे ईश्वर तो । मनांत येता हेच भाव ,  दर्शन त्याचे घडवूनी जातो ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 6
स्थिर वा अस्थिर   स्थिर आहे जग म्हणूनी,  अस्थिर आम्ही जगू शकतो अस्थिर आहे जग म्हणून,  स्थिर आम्ही जगू शकतो....१,   पोटासाठी वणवण फिरे,  शोधीत कण कण अन्नाचे थकला देह विसावा घेई, कुशीत राहूनी धरणीचे....२,   धरणी फिरते रवि भोवतीं,  ऋतूचक्र हे बदलीत जाते जगण्यामधला प्राण बनूनी,  चैतन्य सारे फुलवून आणते....३,   पूरक बनती गुणधर्म परि,  स्थिर असतो वा अस्थिर ते विश्वचक्र फिरवित राहणे,  निसर्गाचे तत्वची असते......४   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.co   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 6
बाबांच्या रुपांत, तुम्ही आहांत काका   शंभर वर्षे जगा तूम्हीं,  काका आमच्यासाठीं बाबांच्या रुपांत रहा,  तुम्ही सर्वांच्या पाठीं   भाऊ तुम्हीं त्यांचे असूनी, रुप लाभले बाबांचे तुम्हास बघतां दिवस आठवती, त्यांच्या सहवासाचे   उशीर झाला होता,  जेंव्हा जीवन उमगले कुणा दाखवूं वाट यशाची, बांबानी तर डोळे मिटले   आंबा गेला मोहरुनी,  लाविली होती त्यांनी झाडे दुर्दैवाने आमच्या, बघण्यास नाही ते फळाकडे   मध्येच सोडूनी गेले, नाटक चालू असतां रंगवूनी बाबांची भूमिका पूर्ण करां   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 5
कठीण खेळ   चंचल केलंस मन,    स्थिर करण्यासांगे  । दिलेल्या गुणाची मग,   बदलेल कशी अंगे ? निसर्ग नियमाच्या,   कोण विरूद्ध जाईल  । फायद्याचे ते का त्याचे परि होईल ? चपळता जसा गुण,  स्थिरपणा असे दुजा  । आगळ्यातील आनंद,  हिच त्यातील मजा  ।। देहा ठेवून चंचल,  सांगे स्थिरावण्या मन  । हा उलटा खेळ कसा,  खेळण्या भासे कठीण  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 5
आत्याआजी                            ९४ वर्षे आयुष्य लाभलेली आत्याआजी नुकतीच वारली. चांगली प्रकृती, सुदृढ बांधा, अत्यंत कष्ट करणारी ती होती. ती उठते केंव्हा, झोपते केंव्हा, हे मला केव्हांच दिसले नव्हते. फक्त ती सतत कोणते ना कोणते घरकाम करण्यांत व्यस्त असायची. तीच्या कष्टामध्ये तीला व्यस्त राहण्याची कला साध्य झाली होती. मृत्यु आपल्या हाती नाही, म्हणून जगणे व जगावयाचे म्हणजे कष्ट करणे हे तीचे समिकरण होते. तसे तीचे आपले स्वतःचे कुणीही नव्हते. न मुलबाळ. नवरा तर ३०-३१ वर्षापुर्वीच वारला. काळ जबरदस्त ध   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 6
मी चौथी पाचवीत असेल तेव्हाची गोष्ट. गावात ज्यांच्या जवळ सायकल, हाताला हँडो शँडो घड्याळ आणि घरात फिलिप्सचा रेडिओ तो माणूस श्रीमंत असल्याचे समजले जायचे. रेडिओचा शबनमसारखा लांबलचक पट्टा खांद्याला अडकवून गाणे ऐकत मळ्यात जाणारे लोक पहायला मिळायचे. मळ्यात बारे देताना विविध भारतीवरचे गाणे ऐकणारे सालदारही कुठे कुठे पहायला मिळायचे.             अशाच दिवसात माझ्या वडील बहिणीचे लग्न ठरले आणि हुंड्यात कबूल केल्याप्रमाणे दाजींना फिलिप्सचा रेडीओ द्यायचा होता म्हणून आण्णांनी सटाण्याहून दोन मसाल्यांवर चालणारा नवा   Read More....
By : Dr. Sudhir Deore     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 7
81/2017कल का दिन कैसा होगा?ओ अच्छा दिन कैसा होगा? ओ रामराज्य तो कैसा होगा? एक सौ बीस करोड जनता,आस लिए बैठी है क्या होग   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 15 Aug 2017     Visits : 201
लाज वाटते मला. खरंच लाज वाटते. कोणाची? कशाची? तुमची-माझी, या समाजाची !!! नाही, गोरखपूरच्या दवाखान्यात ६३ बालके मरण पावल्याची नाही वाटत लाज. त्याचं दु:ख होतं. वाईट वाटतं. अन- लाल, निळ्या, हिरव्या, दुरंगी, तिरंगी, भगव्या राजकारणाचीही लाज नाही वाटत. राजकारणच ते. ते तसेच असायचे. तुमच्या माझ्या वाटण्याने त्यात कालत्रयी बदल होऊ शकत नाही. कुत्र्याचं शेपूट वाकडंच राहणार. त्यात लाज काय वाटायची? म्हणूनच लाज वाटते त्यांची- जे अक्कल बाजारात विकून कुत्र्याचं शेपूट सरळ करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा तशी इच्छा   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 14 Aug 2017     Visits : 204
Indian Maritime Foundation(http://indianmaritimefoundation.org/)  a think tank dealing with maritime security  runs Maritime Research Centre  along with a fellowship programme to support and encourage research on various facets of  maritime domain. They tasked  Brig Hemant Mahajan, a soldier at heart -with a flair for strategic and tactical research, to pen down  his research on “India’s Coastal Security—Challenges, Concerns & Way Ahead” mainly to generate informed discussion among all stake holders f   Read More....
By : Hemant Mahajan     Posted On : 14 Aug 2017     Visits : 408
परदेशी बहिण आणि भुरटा चोर! मी “केअर” या एनजीओत CO-ORDINATORचे काम करायचो,तिथे एक तरी परदेशी व्यक्ती आपापले प्रोजेक्ट पूर्ण करायच्या हेतूने ते अशा संस्थाना भेट देत.दहा ते पंधरा दिवस मुक्काम मुंबईत असायचा.एकेदिवशी मला संस्थेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की स्पेनहून एक कुमारी एलेनी स्काम्पाविया तिच्या प्रोजेक्टवर आलेली आहे.तिला संपूर्ण मुंबईभर वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचे आहे तर ज्या ज्या ठिकाणी तिला जायचे असेल तिथे घेऊन जायचे. ठरल्याप्रमाणे एलेनी व मी मुलुंडला ट्रेन पकडली खचाखच भरलेल्या डब्यात अहो मुंगी शि   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 1595
…तर माझा हेतू साध्य होईल!   खचाखच भरलेल्या लोकलच्या प्रत्येक डब्यातल्या भाऊगर्दीत अनेक जन आपआपला टाईमपास शोधत असतात नाही म्हटले तरी प्रवास एक ते दीड तासाचा असतो.कारण अनोळखी चेहरे एकमेकांचे काय पहायचे?कोणाचा तरी स्मितहास्य असणारा चेहरा,कोणाचा भयावह चेहरा,कोणाचा उदास चेहरा,कोणाचा रागीट चेहरा ,कोणाचा कफल्लक चेहरा,कोणाचा रडका चेहरा तर कोणाचा काळाकुळकुळीत हात लागला तर चुकून हात काळा होईल गंमत केली असो..फेसरीडिंग हि एक कला आहे. मुद्दा असा आहे की ,टाइमपाससाठी काही जण ग्रुप बनवतात,उदाहरण द्यायचे झाले प   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 803
१) ए कदा माझा रेल्वेपास नुकताच संपला होता. सकाळी पास काढायचा राहिला .सवयीप्रमाणे सकाळी नेहमीप्रमाणे ठाण्याला कामावर जाण्यासाठी लोकल पकडली.कोपर आले ,दिवा आले ,मुंब्रा आले,कळवा आले आणि  माझे गंतव्यस्थान ठाणे आले.ठाणे स्थानकात उतरलो अचानक जमिनीतून उत्पन्न व्हावा ,एखाद्या sci-fi चित्रपटात दाखवितात अचानक काहीतरी कुठूनही काहीही अचानक उत्पन्न होते तसे,समोर दत्त म्हणून उभा “टीसी”   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 412
'Think- Weचार - वाचा,लिहा आणि व्यक्त व्हा.' " दररोज आपण समाजात नवनव्या घटना घडताना पाहत असतो, ऐकत असतो तर कधी स्वतः अनुभवत असतो. या घटनांविषयी किंवा एखाद्या कोणत्याही गोष्टीविषयी आपल्याला खूप काही बोलायचं असतं, खूप काही लिहायचं असतं. परंतु त्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होत नाही. 'कुठे लिहू, काय लिहू, मी लिहिलेलं लोक वाचतील का!' यांसारखे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात येऊन तुमच्या विचारांना पूर्णविराम मिळतो. पण आता काळजी करू नका. कारण तुमच्या विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम आम्ही करत आहोत ते आमच्या   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 1391
'Think- Weचार - वाचा,लिहा आणि व्यक्त व्हा.' " दररोज आपण समाजात नवनव्या घटना घडताना पाहत असतो, ऐकत असतो तर कधी स्वतः अनुभवत असतो. या घटनांविषयी किंवा एखाद्या कोणत्याही गोष्टीविषयी आपल्याला खूप काही बोलायचं असतं, खूप काही लिहायचं असतं. परंतु त्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होत नाही. 'कुठे लिहू, काय लिहू, मी लिहिलेलं लोक वाचतील का!' यांसारखे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात येऊन तुमच्या विचारांना पूर्णविराम मिळतो. पण आता काळजी करू नका. कारण तुमच्या विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम आम्ही करत आहोत ते आमच्या   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 1393
'Think- Weचार - वाचा,लिहा आणि व्यक्त व्हा.' " दररोज आपण समाजात नवनव्या घटना घडताना पाहत असतो, ऐकत असतो तर कधी स्वतः अनुभवत असतो. या घटनांविषयी किंवा एखाद्या कोणत्याही गोष्टीविषयी आपल्याला खूप काही बोलायचं असतं, खूप काही लिहायचं असतं. परंतु त्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होत नाही. 'कुठे लिहू, काय लिहू, मी लिहिलेलं लोक वाचतील का!' यांसारखे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात येऊन तुमच्या विचारांना पूर्णविराम मिळतो. पण आता काळजी करू नका. कारण तुमच्या विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम आम्ही करत आहोत ते आमच्या   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 1390
'Think- Weचार - वाचा,लिहा आणि व्यक्त व्हा.' " दररोज आपण समाजात नवनव्या घटना घडताना पाहत असतो, ऐकत असतो तर कधी स्वतः अनुभवत असतो. या घटनांविषयी किंवा एखाद्या कोणत्याही गोष्टीविषयी आपल्याला खूप काही बोलायचं असतं, खूप काही लिहायचं असतं. परंतु त्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होत नाही. 'कुठे लिहू, काय लिहू, मी लिहिलेलं लोक वाचतील का!' यांसारखे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात येऊन तुमच्या विचारांना पूर्णविराम मिळतो. पण आता काळजी करू नका. कारण तुमच्या विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम आम्ही करत आहोत ते आमच्या   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 997
'Think- Weचार - वाचा,लिहा आणि व्यक्त व्हा.' " दररोज आपण समाजात नवनव्या घटना घडताना पाहत असतो, ऐकत असतो तर कधी स्वतः अनुभवत असतो. या घटनांविषयी किंवा एखाद्या कोणत्याही गोष्टीविषयी आपल्याला खूप काही बोलायचं असतं, खूप काही लिहायचं असतं. परंतु त्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होत नाही. 'कुठे लिहू, काय लिहू, मी लिहिलेलं लोक वाचतील का!' यांसारखे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात येऊन तुमच्या विचारांना पूर्णविराम मिळतो. पण आता काळजी करू नका. कारण तुमच्या विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम आम्ही करत आहोत ते आमच्या   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 998
Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 417
जीर्ण-शीर्ण कातडी सर्प हा टाकतोच. त्यात शेषाने पृथ्वीला उचलून धरले आहे. जीर्ण कातडी टाकण्यासाठी पृथ्वीला समुद्रात बुडवावे लागेलच. माणसाच्या पाशवी कृत्यांमुळे पृथ्वीचा देह हि जीर्ण-शीर्ण झाला आहे. प्रलय पृथ्वीला पुन्हा नवीन चैतन्य मिळवून देणारा आहे... जीर्ण-शीर्ण  कातडी शेषाने टाकली. प्रलय अमृतात  धरती न्हाली.हिरव्या शालूत नववधू लाजली. प्रीतीचे गाणे नभी गुंजले'  अंकुर चैतन्याचे पुन्हा प्रगटले.   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 13 Aug 2017     Visits : 995
80/2017खामोशी.....!खामोशी,तुम बोलो.कुछ तो बोलो?खामोशी, कैसे सहू?तेरी अबोध,अबोल भाषा.चिल्लाओना,कैसी होगी,Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 12 Aug 2017     Visits : 1795
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers