Updated:
Subscribe Newsletter Invite Friends

 
 


हा शब्दच एकूण तुम्हाला वाटलं असेल कि झालं आता हा आपल्या गर्लफ्रेंडची माहिती देऊन एखादी रटाळ प्रेमकथा सुरु करतोय की काय.पण तसे काही नाही.  इथे "ती" म्हणजे तिच जी प्रत्येक मुंबईकर दररोज सकाळी ट्रेन मध्ये शोधतो. ..........? अजून विचार करताय का? अहो तीच ती एक "जागा" बसण्यासाठी.हो! यावरच लिहिणार आहे. आता शाळेतच बघा बरं आपण शेवटच्या बाकावरची जागा मिळवण्यासाठी किती धडपडतो. एरव्ही शाळेत उशिरा येणारी मंडळी पहिल्या दिवशी जागा मिळवायला सगळ्यांच्या आधी हजर होतात. हल्ली चांगल्या कर्तव्यदक्ष "IPS" अधिकाऱ्याची बदली जशी हो   Read More....
By : suraj yedre     Posted On : 22 May 2017     Visits : 9
गावात एकदा दारुड्यांची भरते मोठी सभा Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 22 May 2017     Visits : 261
' छान...! '' छान...! 'बरं वाटतंय् ना,अशी दाद ऐकताना?तुमच्यातलं खास,दुसर्याला भावतं.आणि हे असं,व्हायलाच हवं,परत परत,त   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 22 May 2017     Visits : 24
मी जाणतो मनातले गप्प बसतो जपायचे नातेसंस्कार आईबाबांचे आता बोला काय बोलायचे आमंत्रणे येतात तिकडून दाखवतो हजर राहूननसतो जात मनापासून मी ऍक्च्युली माणूसघाणा दाखवतो शहाणपणा ते म्हणतात मोठेपणा मिळते थाप कौतुकाची चाललाय संसाराचा गाडा क   Read More....
By : RAMCHANDRA RANE     Posted On : 21 May 2017     Visits : 27
खरा आस्तिक   नास्तिक असूनी श्रद्धा नव्हती, ईश्वराचे ठायीं विज्ञानाची कास धरुनी ती, भटकत तो जायी // चार पुस्तके वाचूनी त्याचे,  तर्कज्ञान वाढले दृष्य अदृष्य तत्वांमधले , भेद जाणवले // नसेल त्याचे आस्तित्व कसे , तर्काला सोडूनी समजूनी ह्याला "अंध विश्वास" , देई फेटाळूनी // आधुनिक होते विचार त्याचे,  कलाकार तो होता पृथ्वीवरील घटणाना परि ,  योग म्हणत होता // काढून टाकल्या तसबिरी आणि मुर्ति,  देखील ती नाव प्रभुचे त्या वातावरणी,  कुणी न घेती // प्रेमळ त्याचा स्वभाव अस   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 23
सारेच खेळाडू   खेळाच्या त्या मैदानीं,    रंगात आला खेळ, मुरलेले खेळाडू, आनंदी जाई वेळ ।।१।।   खेळाच्या कांहीं क्षणी,   टाळ्या शिट्या वाजती, आनंदाच्या जल्लोषांत,   काही जण नाचती ।।२।।   निराशा डोकावते,   क्वचित त्या प्रसंगीं, हार- जीत असते,   खेळा मधल्या अंगी ।।३।।   सूज्ञ सारे प्रेक्षक,   टिपती प्रत्येक क्षण, खेळाडू असूनी ते,   होते खेळाचे ज्ञान ।।४।।   मैदानी उतरती,   ज्यांना असे सराव, जीत त्यांचीच होते,   ज्यांच्यात खिलाडू भाव ।।५   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 10
मोहमाया दलदल   दलदल होता चिखल मातीची,  पाय जाती खोलांत प्रयत्न तुमचे व्यर्थ जाऊनी ,  न होई त्यावर मात...१, सावध होवूनी प्रथम पावूली,  टाळावे ते संकट मध्यभागी तुम्ही शिरल्यानंतर,  दिसत नाही वाट....२, मोह मायेची दलदल असती, सदैव भोवताली चुकूनी पडतां पाऊल तुमचे, खेचला जातो खाली...३, जागृतपणाचा अभाव असतां,  गुरफूटूनी जातो मोहमायेच्या आकर्षक गुणाला,  बळी तोच पडतो....४, वेगवान त्या जीवन प्रवाही,  खिळ बसे मोहाने क्षणीक सुखाच्या मागे जातां,  दु:खी होई जीवने....५   डॉ   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 15
निसर्गावर अवलंबून   कितीही सारी धडपड करशी लाचार ठरतो अखेरी जाण माणसा मर्यादा तव आपल्या जीवनी परी ... ।। क्षणाक्षणाला अवलंबूनी जीवन असे तुझे सारे पतंगा परि उडत राहते जसे सुटत असे वारे... ।। निसर्गाच्याच दये वरती जागत राहतो सदैव कृतघ्न असूनी मनाचा तूं विसरून जातो ती ठेव... ।। निसर्गाच्या मदती वाचूनी जगणे शक्य नसे तुजला जीवन कर्में करीत असतां आठवित जा त्या प्रभूला...  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 17
निसर्गाचे खेळणे   धडपड असते प्रत्येकाची जगण्यासाठी, तेच जगती जगी या शक्ति ज्यांचे पाठी...१, बुद्धी, अनुभव, विचार, बळ शक्तीची रूपे यश मिळविण्या जीवनातील हीच मोजमापे...२, नीती-अनिती, पाप-पुण्य, सामाजिक बंधने सरळमार्गी जगण्यासाठीं हवीत ही कारणे...३, जन्म मृत्यूच्या रेषेवरती, उभा संकटकाळी पशुसमान वागत दिसतो, मानव त्यावेळी...४, प्रथम गरज भागवी सारे, स्वजीवनाची आदर्श जगणे तत्वे राहती, मग नंतरची....५, मृत्यूच्या दाढे मधूनी,  एक सुटून जातां मृत्यूपाश टाकी दुजासाठी, स्व   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 13
मयुरा तूं आहेस गुरु   मयुरा तूं आहेस गुरु,  तुला आम्हीं वंदन करु   ।।धृ।।   नदी कांठच्या वनीं थुई थुई नाचूनी पिसारा फुलवुनी तुझे पाहूनी नृत्य, नाचाचे ताल धरु   ।।१।। मयुरा तूं आहेस गुरु  तुला आम्हीं वंदन करु   मोरपिसे सुंदर रंग बहारदार दिसे चमकदार बघुनी रंगाची विविधता, कुंचल्यांनी सप्तरंगी छटा भरुं   ।।२।। मयुरा तूं आहेस गुरु  तुला आम्हीं वंदन करु   रुप डौलदार चाल ऐटदार भासे रुबाबदार बघुनी तुझा आनंद, सुखी जीवनाची कला अंगीकारुं   ।।३।।   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 5
मर्यादा   मर्यादेचा बांध घालूनी,  मर्यादेतचि जगती सारे  । अनंत असता ईश्वर ,  मर्यादा घाली त्यास बिचारे  ।। जाण जगाची होई इंद्रियांनी,  त्याला असती मर्यादा  । विचार सारे झेपावती,  ज्ञान शक्ती बधूनी सदा  ।। अथांग वाटे विश्वमंडळ,  दाही दिशांचा भव्य पसारा  । ईश्वर आहे थोर त्याहूनी,  मोजमापाच्या उठती नजरा  ।। कशास करीतो तुलना सारी,  भव्य दिव्यता आम्हा दाखवूनी  । अज्ञानाने पडती मर्यादा,  अनंत तत्वास त्याच क्षणी  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 6
मानसिक तणाव-   (क्रमशः  पुढे ३ वर चालू-)          एखादा पाच किलो वजन घेवून काही अंतर चालतो. त्याचे हात दुखू लागतात. त्याला दम लागतो. थकवा वाटू लागतो. कारण तो त्या त्या अवयवावर तान देत असतो.आणि ती अवयवे तसे दर्शवितात.मात्र मेंदूमध्ये प्रचंड वैचारीक क्षमता असते. त्यामुळे तुमच्या मेंदूला क्षिणता आली हे लगेच होत नसते. मात्र क्षिण झालेला मेंदू ( Fatigued Brain) त्याचे परिणाम इतरत्र पसरवून इतर अवयवावर परिणाम करतो. त्यालाच ' मानसिक तणाव ' म्हणता येईल.                   आजकालचे वैद्यकिय शास्त्र तर अस   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 21 May 2017     Visits : 5
पेकाटच मोडेन मगच थांबेन दहावीच्या पेपरनो सावधान !येतोय मी लढायला वेडा नाही मी घाबरायला फुटेल तुम्हाला घाम तयारी करतोय जाममाझे आहे मिशन पक्के मिळवायचेत १०० टक्के परत विचारता कुठे?बोर्डाच्या परीक्षेला बच्चे भाषा विज्ञान गणितबिणीतइतिहास भूगोल आयसिटी कशाचीच नाही भीती उगाच सगळे ओरडती<   Read More....
By : RAMCHANDRA RANE     Posted On : 20 May 2017     Visits : 1588
माया ममता प्रेम जिव्हाळा अनुभव प्रेमाचा मला आला आभाराचे प्रदर्शन मांडले पांग फेडावे हे ग मितवालयलूट प्रेमाची अजून कर ग सखे मदनिके मोड दे ग श्रेय तुलाच ग  डार्लिंग उन्हाळा संपतोय पावसाळा येतोय    Read More....
By : RAMCHANDRA RANE     Posted On : 20 May 2017     Visits : 1781
<img src="\u219C\u219A4880450981971193427,3\u219B\u219D"   Read More....
By : naresh dhotkar     Posted On : 19 May 2017     Visits : 3009
मी इकडून आलोती तिकडून आली Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 19 May 2017     Visits : 1264
मीमाझ्यातील कवी, लेखक आणि मी हे तिघे वेगळे आहेत...माझ्यातील कवी प्रेमळ,लेखक वास्तववादी आणि मी स्वतः स्वार्थी आहे...कवी कधी प्रेमातून बाहेरच येत नाही,लेखक कोणातच गुंतत नाही आणि मी स्वतः कोणालाच महत्व देत नाही...लोक कवीच्या प्रेमात पडतातलेखकापासून दूर पळतात आणि माझ्यापासून मात्र नेहमीच अंतर ठेवतात...कवीचा कित्येक फायदा घेतात,लेखकाला मान देतात आणि मला मात्र डोक्यावर घेऊन नाचतात...कवी फक्त कवितेत रमतोलेखक कथेत गुंततो आणि मी स्वतः फक्त यंत्रात हरविलेला असतो...कवी प्रेमावर महाकाव्य लिहिललेखक जीवनावर महाकाव्य लिहि   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 19 May 2017     Visits : 1393
तुझे शब्द ऐकता जीव गोठून जातो नादमधुर गुणगुणतार हृदयाची छेडतो !तुझा स्पर्श मऊशार मन सुगंधी अलवार पहाटेचा वारा गार शहारतो हळुवार  !तुझे हासू जलधारप्रेम सिंधू अपार तुझया पाउलांचा प्रहार पारिजात सोसतो भार तुझा झेलता भार इंद्रधनू साकार गळ्यामधे  रेशीम हार तरल प्रेमाची बहार !अरुण कुलकर्णी ९८९००९६२१०   Read More....
By : arun kulkarni     Posted On : 19 May 2017     Visits : 61
म   Read More....
By : Ganesh Yeshi     Posted On : 18 May 2017     Visits : 838
प्रेमात पडू नये !हत्तीने कधीच मुंगीच्या प्रेमात पडू  नये !कारण मुंगी साखरेच्या प्रेमात पडलेली असते, तिचे जग त्या साखरे भोवतीच विणलेले असते, हत्तीचे साम्राज्य साऱ्या जंगलावर... पण तरीही तो निरुपद्रवी असतो एखाद्या साधुसारखा  ! मुंगी अविचाराने हत्तीचे  साम्राज्य पाहून त्याच्या प्रेमात पडू शकते !पण त्याच्या साम्राज्यात मुंगीला किंमत ती काय ? मुंगी इतकीच ! उगाच जग हसेल हत्तीच्या मूर्खपणावर ! कदाचित ! साखरेची लालची मुंगी विषकन्या बनून आलेली असेल त्याच्या आयुष्यात !हत्ती तिच्या नाजूकतेच्या आणि सुंदरतेच्या प्रेमात   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 18 May 2017     Visits : 850
काम हे काम असतं.....!काम हे काम असतं,छोटं मोठं काही नसतं,घाम गाळावंच लागतं.लहान मोठं तेच तर,करत असतं.लहानाला मोठं तर,मोठ्याला आणखी,मोठं व्हायचं असतं.हेच तर जीवनाचं,खरं रहस्य असतं.एक जिद्द मात्र,असते आवश्यक,उंच आकाशात,झेपावण्याची सतत.काही तरी वेगळं,थोडंस आगळं,करावंच लागतं,आपल्यातलं कौशल्य,दाखवावं लागतं.त्यांना जिंकाव लागतं.जगाच्या परीक्षेत, यशस्वी व्हावं लागतं.थोडं थांबा,सिंहावलोकन करा.तुमच्या कामा   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 17 May 2017     Visits : 1048
वेदनामी ही झालो होतोवेदना कधीकाळी कोणाच्यातरी  हृदयातील...तेव्हा कळली नव्हती मला ही ती वेदना तिच्या हृदयातील...मी होतो विराजमानकधीकाळी कोपऱ्यात कित्येकिंच्या हृदयातील...पण कोपरा नेहमीच रिकामा राहिला तिच्यासाठी माझ्या हृदयातील...ती आली, बसली, बागडली आणि निघून गेली तोडून दार माझ्या हृदयातील...आता दुरुस्त केले आहे मी दारच काय खिडक्याही माझ्या हृदयातील...टोचतील आता फुलपाखरांनानाजूक फुलांचे काटेमाझ्या हृदयातील...© कवी - निलेश बामणे   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 17 May 2017     Visits : 1638
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers