Updated:
Subscribe Newsletter Invite Friends

 
 


प्रेमाचा या वाटेवर मला एकटं करुन गेलीस जाता जाता मागे फक्त आठवणी सोडून गेलीस माझं कात गं सखे, सावरेण कसाही मी स्वतःला पण मनाचा या हट्टाने अगदी असहाय्य केलय मला कधी कधी वाटतं तुला कायमचं विसरुन जावं मनातून या माझा तुला कायमचं काढून टाकावं वाटचं तुला विसरतोय तोच वळण असे येते आठवणींच्या रूपाने पुन्हा तूच समोर येतेस फिरतोय या वाटेवर एक भटकंती फिरतो जसा तूच सांग सखे तुला विसरू तरी कसा - देवेंद्र पार्टे   Read More....
By : Devendra Parte     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 3
सर्वसामान्य कामगाराला बहुतेक हाच अनुभव येत असतो की तो मजबूर आहे गलितगात्र आहे गरीब आहे लाचार आहे कारण त्याची आठवण त्याचा मालक धनी साहेब शेठ वारंवार करून देत असतो. जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी केव्हाही कुठेही कधीही लेक्चर हे ठरलेलेच असते .त्याचा मी एक नमूनाच पेश करतो पण त्या आधी थोडी पार्श्वभूमी जाणून घ्या या कामगाराशिवाय मालकाचे पानही हळू शकत नाही .दीर्घ अनुभव असतो अनुभवी माणूस शक्यतो स्वताचे काम इतरांना शिकवीत नाही .त्याचे महत्व डावलले जाते. नवख्याला पदोन्नती जुन्याला पदवनती काही दिवसांनी जुन्याची वि   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 7
डिजिटलचे झाले फिजीटल कलभ   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 4
हैराणझालो आम्ही असंघटीतच   Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 4
भुंकूनका साहेब ! हा तर ट्रेलर !नविनसरकार ! बाकी आहे पिच्चर ?Read More....
By : Ramchandra Rane     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 5
कविता स्फूर्ति   पूर्णपणें मज पटले आतां कविता कुणी करवून घेतो कोण असेल तो माहित नाहीं मजकडून तो लिहून घेतो   घ्यानी मनीं कांहींही नसतां विषय एकदम समोर येतो भाव तयांचे जागृत होऊन शब्द फुले ती गुंफून जातो   एका शब्दानंतर दुसरे आणि तिसरे, लगेच चौथे शब्दांची ती भरुनी ओंजळ माझ्या पदरीं कुणी टाकतो   गुंफण करुनी हार बनता त्याजकडे मी बघत असे फक्त प्रभूचे नाम घेऊनी अर्पण त्याला करीत असे   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 985
कृतार्थ जीवन   नको नको ते जीवन जगणे,   हिशोब ज्याचा राही उणे, काय मिळवीले येऊन जगती,   खंत याची सदा वाटणे ।।१।।   ज्वाला बनुन विझूनी जाणे,   ऊर्जा वाटीत सर्वांना, मंद मंद ते जळत राही,   धुरांडे ते काही देईना ।।२।।   लखलखाट तो करीते वीज,   क्षणीक राही नभांगी, मिन मिननारा दिवा अंगणी,   अल्प प्रकाशी बाह्यांगी ।।३।।   किती काळ अन् कसे जगला,   हिशोब याचा कुणी करेना, कष्ट त्याग तो बघती सारे,   काय दिले तुम्ही इतरजना ।।४।।   डॉ. भगवान नागापू   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 985
सिकंदरची शांतता   दिग्वीजयाच्या स्वारीवरती,  निघे सिकंदर सैन्य घेवूनी जग जिंकण्या ध्येय मनाशीं,  महान आशा उरी बाळगूनी आश्वा रुढ ते सैनिक सारे,  सिकंदराच्या मागें धावती लगाम खेचूनी वृक्षा पाशीं,  एक साधू तो बघूनी थांवती पृच्छां करितां साधू म्हणाला,  शांत चित्त तो बसला असे मिळविण्यास ते कांहीं नसतां,  शोध प्रभूचा घेत दिसे सिकंदर वदे देश जिंकूनी,  संपत्ती घेई लुटून सारी जगत् जेता नांव कमवूनी,  जाईन माझ्या देश दरबारी, काय करशील नंतर तू गे?   प्रश्न विचारी तो साधू जन "   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 985
श्रीकृष्णासी कृष्णकमळ अर्पण   वाहूनी कृष्णकमल तव शिरी, अर्पितो भाव माझे श्रीहरी....।।धृ।।   तू आहेस ईश्वर, करी सारे साकार नशिब माझे थोर मिळे तुझा आधार सेवेसाठी कृपा होता मजवरी, शब्द गुंफूनी कविता करी....१, अर्पितो भाव माझे श्री हरी....   विविधतेने नटलेले कृष्णाचे जीवन गेले लय लागूनी जगले, कसे जगावे शिकवले जीवन सारे असूनी रूप ईश्वरी,  दाखवी स्वानूभवे तो हरी….२ अर्पितो भाव माझे श्री हरी,   रंगीबेरंगी कोमल कृष्णकमळ फूल पाकळ्या बघता निल प्रसन्   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 985
ग्रह परिणाम   वळून बघता पूर्व आयुष्यी,  प्रखरतेने हेची जाणले घडले नाही कधीही ते ते, हवे असूनी मनी योजीले....१ सभोवतालची देखूनी स्थिती,  आखती योजना कल्पकतेने खेळामधली चाल नियतीची,  ध्यानी न येते दुर्दैवाने.....२ मार्ग तिचे हे ठरले असूनी,  बांधलेले इतर जीवांशी अपूर्व योजना निसर्गाची,  कळेल कुणाला सहज कशी....३ जाळीतल्या धाग्याची टोके,  गुंतली असती ग्रह गोलाशी फिरता फिरता खेच पडे,  वा ढीली होवून जाती कशी.....४ सुख दु:खाचे परिणाम हे,  असेच दिसून येती मग अनपेक्षीत हे जेव्हा घडते,   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 985
जरा धीर ठेव   ज्या ज्या वेळी धीर ठेवशी मिळेल कांहीतरी गडबड मनां होऊन जातां निराशाच पदरीं  ।।१।।   शांत चित्त आपुले तूं ठेव प्रत्येक समयी मिळेल यश पदरी तुझ्या खात्री याची घेई  ।।२।।   आत्मविकास तूं सोडूं नको आपल्या कामाचा मोबदला मिळेल तुजला योग्य प्रयत्नाचा  ।।३।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 788
निती मूल्ये विसरला   विसरलास तू मानव पुत्रा, नीतिमूल्ये सगळी, काय दुर्दशा झाली तुझी, काय दुर्दशा झाली....।। धृ ।।   स्वप्नामध्ये दिले वचन, पाळीले ते राज्य घालवून, हरिश्चद्रांची कथा आजही करीते मान ताठ आपुली....१, विसरला तू मानव पुत्रा  नीतिमूल्ये सगळी,   राजा साठी देई प्राण, दुजासाठी होते जीवन, ‘सिंहगड’ तो घेई जिंकूनी शिवरायाची शान राखली....२, विसरलास तू मानव पुत्रा नीतिमूल्ये सगळी,   काळ असो तो पुरातन, वा आधुनिक शिवकालीन, पूर्वज सारे महान असता,   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 591
अशा ह्या दोन पुजा एका मित्राची पुजा - प्रत्येक व्यक्तीला ईश्वर सानिध्य, ईश्वर प्राप्ती याची आस्था ही बालवयापासून असते. कौटुंबीक संस्कार, धर्म संकल्पना आणि पौराणिक कथा, यांचा त्याच्या मनावर एक प्रकारचा पगडा आलेला असतो. अविकसित विचार धारा, समोरच्याचा प्रभाव व नाविन्य यामुळे प्रथम तो सारे मान्य करतो. विश्लेषनात्मक त्याची विचारसरणी झालेली नसते, जे काही ऐकले, समजले हे तो कोणते ही प्रश्नचिन्ह न करता मान्य करतो. मात्र हेच सारे त्याच्या त्या स्तरावर, रक्तामध्ये एकरुप होते. विश्लेषनात्मक वाढ होत जाणारे   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Oct 2017     Visits : 591
‘Purlia Arms Drop’ Case highlighted our failures in airspace security and coordination between various intelligence and security agencies. 26/11 attack on our Financial capital, heavy civilian casualties, and damage to the property raised eyebrows of all – political leaders, ‘thinkers’ in the capital as well as men in uniform. Remarkable ease at which, the attackers landed in Mumbai and inflicted heavy losses highlighted our ‘failures’ in our coastal security. India’s western coast has been subjected   Read More....
By : Hemant Mahajan     Posted On : 20 Oct 2017     Visits : 401
" दिवाळीचा जुना फराळ " द्वारा-नरेश धोटकर (भावसार), नागपूर  प्रिय वाचकांनो, दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर  परत आपली भेट सहा महिन्यानंतर होत आहे. त्या निमित्त आपणासाठी दिवाळीचा जुना फराळ नऊ कथांचा स्वरूपात सादर करीत आहे.  फराळ जुना असला तरी तो आपणाला ताजाच जाणवेल,याची काळजी घेतली आहे. कथा कधीच जुन्या   Read More....
By : naresh dhotkar     Posted On : 18 Oct 2017     Visits : 1232
मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?   ईश्वराने शरीर दिलय,  ते मला वाढवायच मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ?   //धृ// **   शेजारचा छेड छाड करतो पोलिस स्टेशनला तक्रार करण्यास गेली पोलिसानेच बलात्कार केला म्हणून रडत घरीं आली रक्षक हाच भक्षक झाला   तर संरक्षण कुणाला मागायचं   //१// मी कसा जगू आता ?, ते तुम्हीच ठरवायच ? **    बापाने दिलेल्या फ्लॅटवर घर बांधण्याची योजना आखली नगरपालिकेच्या परवानग्या, ह्यातच जीवनाची कमाई संपली माझ्या श्रमाचा पैसा, दुजा खर्चता   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Oct 2017     Visits : 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers