Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


जगणे कधी मज कळले नाही चालतो आहे वाट तरीही दिशाच अजुनी मिळत नाही रोज पडतसे हाक कानी भ्रमर तो पिसा घुमवीतो वाणी दारावरल्या फटी सांगती अंधाराविन दुसरे नाही जगणे कधी मज ....... दिवस चालला रात्र चालली जगणे काही थांबत नाही प्रत्येक नवीन वळणावरती नवी कसोटी सज्ज राही जगणे कधी मज ....... सांधत बसतो रोज दिवाणी फाटक्या आयुष्याची दोरी झालर लावूनी सुख दुखाची कवळून ठिगळे जीवनाची जगणे कधी मज .......   Read More....
By : Vikas Kamble     Posted On : 01 Dec 2015     Visits : 11
गुंफिले मी शब्द सारे तुजसाठी ग सखी प्रिये भान न उरले मन गुणगुणले ओठी आले गीत नवे गंध फुलांनी बहरून आले कोवलेसे दात धुके नाचू लागले दवबिंदू अन कुजबुजले हे भाव मुके हरवून गेलो तुझ्या लोचनी नकळत माझा जीव जडे मनी उसळल्या अथांग लाटा तुला पाहता चोहीकडे हाती घेत हात तुझा तव स्पर्श रेशमी आज मिळे दाही दिशाहि तुझ्यात रमुनी वार्यावरती उंच झुले प्रीत बावरी बिलगून हसली काहुरली हि स्पंदने बरसून आली धार सुखाची अन मावळली हि बंधने गुंफिले मी शब्द सारे तुजसाठी ग सखी प्रिये भान न उरले मन गुणगुणले ओठ   Read More....
By : Vikas Kamble     Posted On : 01 Dec 2015     Visits : 12
१) स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखा वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली असून, बुरखा वापरला तर मोठा दंड ठोठावला जाणार आहे. - ही चुकीची गोष्ट आहे. बुरखा न वापरणाऱ्याही मुस्लीम महिला खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. काही काळानंतर बुरखा प्रथा पूर्ण नष्टही होईल. तोवर ज्यांना बुरखा वापरायचा आहे त्यांना तो वापरू द्यावा. एखाद्याला किंवा मोठ्या समूहाला बुरखा अयोग्य वाटतो किंवा अगदी बुरखा वापरणे आरोग्याच्या दृष्टीने चुकीचे असेल तरीही, त्यांना ठरवू द्यायला हवे. सांगणे, समजावणे, प्रबोधन याच मर्यादेत बाकीच्यांनी राहायला हवे. आपल्य   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 01 Dec 2015     Visits : 10
रिमझिम रिमझिम सरी बरसती गर्जतो श्रावणमास छमछम छाम्छाम नाद रेखिते शुभ्र थेंबांची आरास गडगडनाऱ्या नभात चमकून होते आतिषबाजी आलिंगन देण्या सज्ज होतसे अवघी धरणी सारी चिंब न्हाउनी मातीलाही येई मधुर सुवास छाम्छाम छमछम नाद रेखिते शुभ्र थेंबांची आरास गार सुखावून जाई वारा फुलवून नाचे मोर पिसारा हिरव्या कोमल मखमालीवरती टपटप थिबके रेशीम धारा भिरभिरणारा लबाड भुंगा शांत निजे परसात छाम्छाम छमछम नाद रेखिते शुभ्र थेंबांची आरास झरझर झरझर धार झिरपते अंगणात हे तळे साचते कागदांच्या होड्याही मग पाण्याव   Read More....
By : Vikas Kamble     Posted On : 01 Dec 2015     Visits : 9
असाच मनाने ध्यास घेतला, मीठ आणि साखर एकत्र करण्याचा. एका वाटीत मीठ आणि साखर सारख्या प्रमाणात काढून ठेवले. वाट पाहिली आठवडाभर. काहीच झाले नाही. मन म्हणालं- ते आपोआप एकत्र होत नाहीत. काहीतरी करावं लागेल. मग विड्याचे पान कुटण्याच्या खलबत्त्यात टाकून दोन्ही कुटले एकत्र. ते मिश्रण ठेवलं पुन्हा वाटीत काढून. आठवडाभरासाठी. तरीही नाहीच झाले दोघे एक. मग ती वाटी ठेवली देवापुढे. बाबा रे, आता तू तरी काहीतरी कर. माझी एवढी इच्छा पूर्ण कर. आठवडा लोटला. काहीच घडलं नाही. एक दिवस सचिंत बसले   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 30 Nov 2015     Visits : 1806
नको रे छेडू तू मुरलीचे सूर मनी उठते भलते काहूर जाऊ दे मज पाणवठ्यावर अडवू नको रे जा तू दूर लबाड ढोंगी असशी तू चोर लादिवला तू चित्त चकोर गवळ्या घरची लेक मी थोर करू नको तू उगा शिरजोर फोडू नको डोईवरला माठ देते तुला मी दही दुध भात का धरिसी भलता अट्टाहास विनविते तुज मी सोड रे वाट नंदा घरचा दीप तू अवखळ खोड्या करुनी घालिसी भुरळ सख्या सर्व गेल्या भरण्या जल निसटू लागली बघ पाहत वेळ येते तुजला आता me शरण पदर सोड करू नको हरण लाजवंती मी तू रे सुजाण गोठू लागले सारे पंचप्राण   Read More....
By : Vikas Kamble     Posted On : 30 Nov 2015     Visits : 403
कसा करू शिणगार सखे ग दूर गेले पती आसवात ग भिजती डोळे सांग मी सावरू कशी रोज पाहते वाट सख्याची हरवलेल्या वळणावरती कधी कोठुनी येतील सखये नाथ हे माझे डोळ्यापुढती तुम्हाविना कशी पार करू मी नाव हि आयुष्याची आसवात ग भिजती डोळे सांग मी सावरू कशी दोन घडीचा होता मांडला डाव आपुल्या संसाराचा मिळूनी घातला घाट सुखाचा एकमेका सावरण्याचा मधेच नकळत हात सोडूनी गेलात कुठल्या देशी आसवात ग भिजती डोळे सांग मी सावरू कशी झाले गेले सारे विसरून आधी मनातील द्या हो सोडून शपथ घालते तुम्हा राजसा पहा एकदा डोळे उघडून   Read More....
By : Vikas Kamble     Posted On : 30 Nov 2015     Visits : 1193
विष्ठा   विष्ठा बघूनी थुंकलो,   घाण वाटली मजला, अमंगल संबोधूनी,   लाखोली देई तिजला  ।।१।।   संतापूनी मजवर , कान उघडणी केली, तुझ्याचमुळें मूर्खा मी,   अमंगळ ती ठरली।।२।।   आकर्षक रूप माझे,   लाडू करंज्यानें युक्त कपाटातूनी काढूनी,   केले सारे तूंच फस्त ।।३।।   परि मिळतां तुझा तो,   अमंगळ सहवास, रूप माझे पालटूनी,   मिळे हा नरकवास ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 223
काजळी धरल्या वाती   तेवत होती ज्योत दिव्याची, प्रकाश देऊनी सर्व जनां, आनंदी करण्या आनंद वाटे, तगमग दिसे तिच्या मना ।।१।।   शांत जळते केंव्हां तरी, भडकून उठते कधी कधी, फडफड करीत मंदावते, इच्छा दाखवी घेण्या समाधी ।।२।।   जगदंबेच्या प्रतिमेवरती, प्रकाश टाकुनी हास्य टिपते, हास्य बघूनी त्या देवीचे, चरण स्पर्शण्या झेपावते ।।३।।   अजाणपणाच्या खेळामधली, स्वप्न तरंगे दिसती, दिव्यामधले तेल संपता, काजळी धरती वाती ।।४।।   डॉ. भगवान नाग   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 1201
काळाची झडप   डोक्यावरी घिरट्या घालीत,  काळ सदा फिरतो, वेळ साधतां योग्य अशी ती,  त्वरित झेपावतो ।।१।। भरले आहे जीवन सारे,   संकटांनी परिपूर्ण, घटना घडूनी अघटीत,  होऊन जाते चूर्ण ।।२।। फुलांमधला रस शोषतां,  फुलपाखरू नाचते, झाडावरती सरडा बसला,  जाण त्यास नसते ।।३।। आनंदाच्या जल्लोशात कुणी, चालले सहलीला, अपघात घडतां उंचावरी,  नष्ट करे सर्वाला ।।४।। खेळी मेळीच्या वातावरणी,  हसत गात नाचते, ठसका लागून कांहीं वेळी,  हृदय बंद पडते ।।५।। सतत जागृत असता तुम्हीं,  टाळता येई वे   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 1194
नियतीचा फटका (भोपाळ येथे विषारी वायुमुळे एका रात्रीत सहस्त्रावधी लोक मृत्यूमुखी पडले. ४.१२.८४ ची रात्र)   एक भयानक रात्र अशी, सहस्त्रावधींचा घेई बळी  । नियतीच्या खेळामधली, कुणा न समजे ही खेळी  ।।१।।   मध्यरात्र  होऊन गेली, वातावरण  शांत होते  । गादीवरती पडून सारे, स्वप्ने रंगवीत होते  ।।२।।   तोच अचानक विषारी वायू, पसरला त्या वातावरणी  । हालचालींना वाव न देता, श्वास रोखीले स्वप्न थांबवूनी  ।।३।।   कित्येक जनांचे बळी घेतले, काळ्या काळाने  । श   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 605
कलेचे खरे मूल्य   पर्वत शिखरीं जाऊन  खोदून आणली माती, हातकौशल्यने  केला एक गणपती ।।१।।   मूर्ती बनली सुरेख    आनंद देई मनां, दाम मिळेल ठीक   हीच आली भावना ।।२।।   घेऊन गेलो बाजारीं   उल्हासाच्या भरांत, कुणी न त्यासी पसंत करी   निराश झालो मनांत ।।३।।   बहूत दिवस प्रयत्न केला   कुणी न घेई विकत, कंटाळून नेऊन दिला   गणपती शाळेत ।।४।।   भरले होते भव्य प्रदर्शन   हस्तकला कौशल्याचे, नवल वाटले गणपती बघून   दालनातील सुरवातीचे ।।५।।   चकीत झालो जाणूनी   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 1788
पूजा तयारी   रोज सकाळीं प्रात: समयीं,  पूजा करी देवाची  । पूजे मधल्या विधीत,  चूक न होई कधी त्याची  ।। स्नान करोनी नेसूनी सोंवळे,  देव घरांत जाई । भाळी लावूनी गंध टिळा,  मंत्रपाठ गाई  ।। सहयोग देई पत्नी,  पूजा कर्मामध्ये त्याला  । आधींच उठोनी झाडूनी घेई,  स्वच्छ करी देव घराला  ।। करूनी सडा संमार्जन तेथें,  सारवोनी घेई जागा  । देवापुढती रांगोळी काढी,  दिसे कशी सुंदर बघा  ।। बागेमध्ये जाऊनी मग ती,  दुर्वा काढीत असे  । पुष्प करंडीत फुले निराळी,  ताजी सुंदर दिसे  ।।   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 405
उदरांतील शेषशायी   मातेच्या उदरांत झोपला, शेषशायी भगवान वेड्यापरी त्यास शोधीतो, सागरी जाऊन   शेषशायीचे चित्र बघतां,  साम्य ते दिसेल उदरामधल्या बालकांतही, सारे तेच आढळेल   शेषापरी वेटोळे असुनी,  ' नाळ ' तयाला म्हणती क्षारयुक्त पाण्यामध्यें,  बालक ते निद्रिस्त असती   बालकाच्या नाभी मधुनी,  येई कमलाकृती भाग जीवनसत्व त्यावर असुनी,  ब्रह्मापरी दिसे अंग   ' सो हं ' निनादुनी सांगे,  ' मीच तोच ईश्वर आहे ' चुकीचा समज करुनी,  तयास सागरीं पाहे   विवीधतेनें   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 406
हा तर खरा बौद्धिक व्यायाम   नियमितपणे सकाळी फिरावयास जाणे हे ठरून गेलेले होते. निवृतीच्या काळात अत्यंत सोपा व चांगला शरीराच्या  सर्व अवयवांना पोषक असा हा  व्यायाम आहे. कित्येक वर्षे त्याचे नियमित पालन केले जात आहे.  एक दिवस सकाळी  फिरण्यास बाहेर पडलो असता,  रस्त्यामध्ये एक ९ ते १० वर्षाचा शाळकरी मुलगा रस्त्याच्या कडेला थांबून आपली नादुरुस्त सायकल ठीक करण्याचा प्रयत्न करीत होता. सायकलच्या पायड्ल जवळची साखळी ( चेन ) ही  बेरीन्गच्या चाकावरुन निसटली होती. मुलगा परेशान झालेला  होता . त्याची सर्व बोटे   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 29 Nov 2015     Visits : 404
गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या लोकसभेतील भाषणानंतर पंथनिरपेक्षता की धर्मनिरपेक्षता यावर चर्चा सुरु झाली आहे. समाजात यावर चर्चा होते आहे ही अतिशय चांगली अन स्वागतार्ह बाब आहे. फक्त ही चर्चा करताना तू-तू, मी-मी होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. प्रसार माध्यमांचा वेडेपणा या संदर्भातही पाहायला मिळतो आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी ही चर्चा सुरु केली किंवा अशी सूचना केली, असे सर्रास ठोकून देण्यात येत आहे. गृहमंत्र्यांनी राज्यघटनेची इंग्रजी प्रत आणि त्याच्या हिंदी अनुवादाची प्रत यांचा संदर्भ देऊन, समा   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 28 Nov 2015     Visits : 608
काल संध्याकाळी लेकमाहेरी आली.  तिचे सासरे नुकतेच हिमाचलच्या आपल्या गावातूनदिल्लीला परतले होते. लेकी सोबत एक पिशवीभर अरबी आणि आले (त्यांच्या सीढ़ीदारशेतातले – शुद्ध नेसर्गिक) पाठविले होते. आज सकाळी उठल्यावर ती म्हणाली आज सकाळचा नाश्ता मी बनविणार.(लेकी माहेरी आराम करायला येतात, पण माहेरी आल्यावर काम करायचा उत्साह कासंचारतो, कधीच कळत नाही) असो. पराठा, सूप आणि चटणी असे करायचे ठरले. घरात दुधी होती,टमाटर महाग असल्यामुळे १/२ किलोच आणले होते. पण लाल सुर्ख लौह तत्वाने भरपूर बिट्सहि घरात होते. सूप म्हंटले कि लाल रंग ह   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 25 Nov 2015     Visits : 1854
अध्यात्म-विज्ञान समन्वय ?....प्रा. य.ना. वालावलकर[9404609126, ynwala@gmail.com]  विज्ञानाची विश्वासार्हता । जाणते सामान्य जनता । विज्ञानतत्त्वांची सत्यता । वादातीत सर्वत्र ॥१॥ बहुत क्षेत्रीं विज्ञानसत्ता । लोपली अध्यात्ममहत्ता। आध्यात्मिक इच्छिती आता। विज्ञानाशीं समन्वय ॥२॥ अध्यात्मीं श्रद्धा आवश्यक । तर्क मानिती वैज्ञानिक । श्रद्धा न टिके जेथे तर्क । मूलभूत भेद हा ॥३॥ असत्य हे बुद्धीसी कळे । परी भावनेसी न वळे । ते सत्य मानणे भावबळे । सोपी व्याख्या श्रद्धेची॥४॥ विज्ञान समाज उपयोगी । अध्यात्म ते निरुपयो   Read More....
By : Yeshwant Walavalkar     Posted On : 25 Nov 2015     Visits : 506
काळ घेई बळी   जात असता गाडी मधूनी, दुर्घटना ती घडली, अचानकपणे एक दुचाकी, आम्हा पुढे धडकली ।।१।।   प्रयत्न होऊनी योग्य असे, थोडक्यात निभावले, वखवखलेल्या काळालाही, निराश व्हावे लागले ।।२।।   घिरट्या घालीत काळ आला, झडप घातली त्याने, वेळ आली नव्हती म्हणूनी, बचावलो नशिबाने ।।३।।   अपमान झाला होता त्याचा, सुडाने तो पेटला, थोड्याशाच अंतरी जावूनी, दुजाच बळी घेतला ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 474
वर्तमानीच करा   नियोजनाच्या लागून मागें,   भविष्याची आखतो चौकट कल्पकतेच्या आहारी जावून, चालण्या विसरे पावूल वाट....१,   अनेक वाटा दिसूनी येती,   भविष्यामधळ्या कल्पकतेला वर्तमान त्या काळाकरिता,   जावे लागते एकाच दिशेला...२,   उठूनी करा त्याच क्षणीं ते,   वृत्ति असावी अशीच सदा उद्यांवरती कार्य टाकतां,   मनीं उमटती विचार द्विधा...३,   वर्तमान हा निश्चीत असता,   यश लाभते अनेकदा केवळ तुमची बघुनी धडपड,   साथ देईल ईश्वर सदा....४   डॉ.   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 1849
शांततेचा शोध   मनाची शांति । मिळेना कुणा कुठें शोधूं ती । प्रश्न सर्वांना ।। जीवन ध्येय । शांततेसाठीं प्रयत्न होय । त्याच्याच पाठी ।। शांतीचे घर । अंतःकरण नसे बाहेर । कधीं चूकून ।। शत्रू शांतीचा । अशांति असे ठिकाणा त्याचा । बाह्यांत वसे ।। विरोधी दोघे । दूर राहती । वाईट बघे । एकमेकाती ।। अशांत वाटे । मन तुम्हांला । बोचती काटे । घेता तिजला ।। बाह्य असूनि  । त्वरित दिसे । चंचल मन । तिजला फसे ।। अशांती मनीं । येता तुमच   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 471
जन्म स्वभाव   गोड शब्द बोबडे, लकब मनास आवडे  । शब्दांची भासली जाण,   नव्हते भाषेचे अजुनी ज्ञान   ।।   भावनांचा उगम दिसला,   मनी व्यक्त होई हालचालीतूनी  । रागलोभ अहंकारादी गुण,   दिसून येती जन्मापासून  ।।   देश-वेष वा जात कुठली,   सर्व गुणांची बिजे दिसली  । हळूहळू बदले बाह्यांग जरी, उपजत गुण राही अंतरी  ।।   प्रसंग घडता अवचित ,  बाह्य जगाते विसरत  । उफाळून येती सुप्त भावना, मानवी त्या जन्मखुणा  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५०   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 1661
तपसाधनेतील परिक्षा (काव्य स्फूर्ती)   पूजित होतो प्रभूसी     ध्यान एकाग्र करुनी भाव भक्तिने तल्लीन       होत असे भजनी  ।।१।।   काव्यस्फूर्ति देऊनी    कवि बनविले मजला शब्दांची फुले गुंफवूनी    कवितेचा हार बनवविला   ।।२।।   सुंदर सुचली कविता      आनंदी झाले मन ध्यास मज लागता    गेलो त्यांतच रमून   ।।३।।   पुजेमधले लक्ष्य ढळले   काव्याच्या मागे जावूनी भजनांतील चित्त वेधले   तपोभंग तो होऊनी   ।।४।।   मधाचे बोट चाटवूनी   मोहात ओढले मजला दूर सारुनी अमृत घट   परिक्   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 648
क्षण मुक्तीचा   तपसाधना करूनी मिळवी,   सत्वगुणाची शक्ती अंगी  । त्याच शक्तीच्या जोरावरती,   स्थान लाभे त्यांना स्वर्गी  ।।   शक्ती ऱ्हास जे करिती त्याचा,   सारे सुख आणि भोग भोंवतीं  । परिणामी तो फेकला जाऊनी,   पुनरपी येई याच भूवरती  ।।   एक दया दाखवी ईश्वर,   वातावरणी देऊनी संधी  । जन्म मिळे ते त्याच ठिकाणी,   कमविले पुण्य ज्याने आधी  ।।   चक्र खेळ हा चाले सदैव,   स्वर्ग मृत्यू या लोकी त्याचा  । अंतिम ध्येय तेच ठरते,   मिळविणे क्षण तो मुक्तीचा  ।   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 440
आई   कशासवे तुलना करुं गे आई, तव प्रेमाची कां शब्द न सुचतां म्हणू तुजला,    ' प्रेमची ' वात्सल्याची देवता, करुणा दिसे नसानसातूनी हात फिरवीता ज्याचे वरती, ह्रदय येते उचंबळूनी जेव्हां पडते संकट, आठवण करितो आपली आई विश्वासाचे दोन शब्द,  उभारी त्यासी देई नऊ मास असता उदरीं, शक्ति तेज आणि सत्व देई ते ह्याच ईश्वरी गुण बिजानी, वाढ तयाची होऊन जाते रक्ताचे नाते असतां, प्रेम बंधन दिसे ते काटा रुजतां तुमच्या पायी, डोळ्यांत तिच्या पाणी येते धन दौलत ही असता हाती, मिळेल तुम्हां   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Nov 2015     Visits : 439
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers