Updated:
Subscribe Newsletter Invite Friends

 
 


स्वैर...वाटत कधी - कधी स्वैर व्हावंहळूच तुझ्या मिठीत शिरावंमाझ्या अश्रूंनी तू भिजावंतुझ्या प्रेमाने मी गार व्हावंतुझ्या माझ्यातील अंतर कमी व्हावंआपलं जग प्रेमाने जवळ यावंमाझं मन तुझ्या मनात शिरावंहृदयाने हृदयाशी सहज बोलावंआपल्याला जगाच भय नसावंना कोणत्याच नात्याचं बंधन असावंउत्तरासाठी कोणत्याच प्रश्नाने न उरावंजगाला फक्त आपलंच प्रेम दिसावं© कवी - निलेश बामणे   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 26 Jun 2017     Visits : 19
गारगोटी......चरैवेती ...चरैवेती ....केल्याने देशाटन ...कारणास्तव कधी अकारण कधी .कधी कधी.अचानक ठरवून प्रवास होत असतात.एकदा एकट्याने लांबचा प्रवास करण्याचा योग आला. मोबाईल, नेट ,वाॅट्स अप,पुस्तक इ असले तरी कंटाळवाणा.८-९ तास .किंग फिशर बंद पडल्याचा एक असाही परिणाम होता .(तिच फ्लाईट त्या रूटवर होती)समोरच्या बर्थ वर एक पन्नाशीपुढचे जोडपे.अजुनही अशी निरागस माणसं दिसतात.तरी पण आपण एकटे असलो की कुणाशी जास्त ओळख दाखवण्यात अर्थ नसतो. ती स्त्री वाॅशरुमला जावुन येईपर्यंत त्याने दोघांचेही बर्थ तयार करुन घेतले .वर पांघरु   Read More....
By : Ashalata Patankar     Posted On : 26 Jun 2017     Visits : 44
चित्रे अनेक सुंदर चित्रे फाडून एकत्र केलेली असतातविधात्याने या धरतीवर...त्या प्रत्येक फाटलेल्या चित्राचे दोन भाग असतात स्त्री आणि पुरुष...एक चित्र पूर्ण होण्यासाठी तेच स्त्री आणि पुरुष एकत्र यावे लागतात...चित्रांचे दोन वेगळे तुकडे जोडूनएक सुंदर चित्र कधीच होत नाहीत...प्रत्येक चित्राचा एक तुकडा  स्थिर असतो आणि दुसरा त्याला शोधत, अडखळत, धडपडत, ढकळत आणि धक्के खात त्याच्यापर्यत पोहचत असतो...दोन वेगळया चित्रांचेतुकडे एकत्र आले कि जे चित्र तयार होते त्यालाच आपण संकट म्हणतो...प्रेम हे फक्त त्या एकाच चित्राचे दोन त   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 26 Jun 2017     Visits : 592
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते .तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् .(भगवद्गीता. २/५०)(सामान्य अर्थ:  बुद्धी वापरून कर्म करणारा व्यक्ती  चांगल्या आणि वाईट कर्मांपासून मुक्त होऊ शकतो. म्हणून योगयुक्त होऊन कौशल्याने कर्म केल्यास मनुष्य कर्मबंधनातून मुक्त होतो.)   योगयुक्त होऊन  कौशल्याने कर्म केल्यास मनुष्य कर्म बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. योगयुक्त होणे म्हणजे काय? हा प्रश्न मनात आलाच. योग माणसाला पर्मार्थाशी जोडतो. म्हणून इशोपनिषदात काही मिळते का म्हणून ग्रंथ उघडून बघितला. ईशोपनिषदात भगवंत म्हणतात "   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 26 Jun 2017     Visits : 1577
राधेचे मुरली प्रेम मुरलीच्या सुरांत विसरली राधा सर्वाला कुज  बूज करुनी जन समजती वेडी ते तिजला   त्या सुरात कोणती जादू ती किमया कशी मी वदू सप्त सुरांचा निनाद उठुनी खेचून घेती चित्ताला – - - विसरली राधा सर्वाला   धेनु वत्से बावरली बाल गोपाल आनंदली रोम रोम ते पुलकित होऊनी माना डोलती सुरतालाला – - - विसरली राधा सर्वाला   प्रभूचा होता ध्यास मनी ती बघे हरिला रात्रन दिनी जे शब्द निघाले मुरलीतूनी हाका मारती  ते तिजला  – - - विसरली राधा सर्वाला   हरिच   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 597
सद्‌गुरु   भटकत जातो वाटसरू ,   जंगलामधील अज्ञात स्थळी, आंस लागते जाण्याकरिता,   दूरवरच्या दिव्या जवळी ।।१।।   मार्ग जाण्याचे अज्ञात असूनी,   निराशेने वेळ दवडितो, ध्येय दिसत असून देखील,   मार्गामुळे अडून पडतो ।।२।।   अज्ञानाच्या अंधारात , शोधत असतो असेच त्याला मार्गदर्शन सद्‌गुरुचे,   न लाभता ध्येय मिळे कुणाला ।।३।।   वाट दाखवी सद्‌गुरु ,   प्रभूचरणी जाण्याचा, दुवा साधतो आमच्यामध्ये,   त्यात एकरूप होण्याचा ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 1191
वेळेची ढिलाइ कामाची किमया   हपालेल्या निष्ठूर काळा,  समाधानी तू कसा होशील बळी घेण्याचे सत्र तुझे ते,  केंव्हां बरे तू थांबवशील ?...१, नित्य तुला तें भक्ष्य लागते,  वेध घेई तू टिपूनी त्याचा मिस्कीलतेने हासत जातो, गर्व होई तो स्वकृत्याचा....२, अवचित कशी ही भूक वाढली,  मात करूनी त्या वेळेवरी सुडानें तूं पेटूनी जावूनी,  बळी घेतले गरीबांचे परी....३, काळ येई परि वेळ न आली,  म्हणून सदा तूं हताश होतो वेळेची ही ढिलाइ बघूनी,  तांडव नृत्य ते करितो...४, शांत होऊ दे क्रोध तु   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 1779
ध्यान   ध्यान कसे लावावे,  मार्ग असे मनोहर सुलभ ते समजावे, त्याचे मिळण्या द्वार.....१ स्वच्छ एक आसन,  शांत जागी असावे मांडी त्यावर घालून,  स्थिर ते बसावे...२ लक्ष्य केंद्रीत करा,  तुमच्या श्वासावरी कसा फिरे वारा,  आत आणि बाहेरी...३ साक्षी तुम्ही बना, श्वासाच्या हालचालीत शांत करिल मना, बघून प्राण ज्योत...४ काहीही न करावे, यालाच म्हणती ध्यान करण्यास तुम्ही जावे,  जाईल सारे बिघडून.......५, ध्यानात झोपे शरीर,  शांत करूनी मन आंत शोधते ईश्वर, करूनी आत्मचिंतन....६   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 1781
सासरी जाताना   हास्यमुखाने निरोप दे ग, प्रेमाने भरला विसरावी मी ओढ येथली,  जाता सासरला.... ।। धृ ।।   खूप दिले तू प्रेम आजवरी, सदैव ठेवीत पदर शिरी, पंखांना परि शक्ती देवूनी,  सांग मला ग घेण्या भरारी सैल कर तू पाश आपला...१, हास्य मुखाने निरोप दे ग प्रेमाने भरला,   संसारातील धडे देवूनी,  केलीस तयार कष्ट घेवूनी कुठे लोपला आज विश्वास तो,  जागृत होता सदैव मनी नकोस देऊ वाव शंकेला...२, हास्य मुखाने निरोप दे ग प्रेमाने भरला,   ते तर केवळ घर निराळे, मायेने परि आहे भरले,   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 1390
चेतना   ओठावरले गीत माझे,  आज कसे हे रुकून गेले गीतामधले शब्द रूकता,  ओठ कसे हे सुकून गेले....।। धृ ।।   आकाशातील थवे पाहूनी, चंचल माझी नजर झाली भिर भिरणाऱ्या दृष्टी पटावर असंख्य चित्रे उमटूनी गेली चित्र बघूनी नाचे मन जे पाषाणा परी स्थिर कां झाले....१ ओठावरले गीत माझे आज कसे हे रुकून गेले गीतामधले शब्द रूकता ओठ कसे हे सुकून गेले   झूळझूळ वाहे सरीता पाणी पाण्यावरती दिसे तरंग हलके हलके भिजवी अंग पुलकीत करी रोम रोम जे थंड आज परि होता दिसले...   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 1780
साक्षीदार   'घटना' जेव्हां घडली अघटित  । कुणीही नव्हते शेजारी  ।। कां उगाच रुख रुख वाटते  । दडपण येवूनी उरीं  ।।   जाणून बुजून दुर्लक्ष केले  । नैतिकतेच्या कल्पनेला  ।। एकटाच आहे समजूनी  । स्वार्थी भाव मनी आला  ।।   नीच कृत्य जे घडले हातून  । कुणीतरी बघत होता  ।। सर्वत्र दिशेनें तो व्यापूनी आहे  । हेच सारे सुचवित होता  ।।   कोण असावा हा गुप्त साक्षीदार  । नितिमत्ता शिकवी त्याला  ।। बाह्य जगातील द्रष्टा असूनी  । अंतर्यामीही बसलेला  ।।   त्या   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 988
मानसिक तणाव   (क्रमशः ८ वर पुढे चालू)   000                  सर्वच अडचणी व प्रश्न एका दमांत सोडविण्याचा प्रयत्न करु नका.   एका वेळी एकच प्रश्न वा अडचणीचे समाधान करा. असे  म्हणतात की मानवी जीवन व त्याची दैनंदिनी ही एखाद्या तंबूप्रमाणे ( Like a Tent ) असते. मध्यभागी एक उभा खांब आणि सर्व डोलारा निरनिराळ्या दोऱ्यानी बांधलेला. दोऱ्यांची ढील वा आवळले जाणे सतत चालते. त्यामुळे तो खांब केव्हांही स्थिर नसतो. मात्र स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. विचारांचे तुफान, परिस्थितीचा मारा, घटनांची वर्दळ   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jun 2017     Visits : 200
पैशाची मालकी आणि माणसाचं जगणं, यावर जगात खूप खल झाला आहे आणि सुरु आहे. पुढेही सुरु राहील. त्यातील दोन प्रवाह महत्वाचे आहेत. एक प्रवाह म्हणतो- पैसा आणि जगणं हे ज्याचं त्याचं वैयक्तिक आहे आणि दुसरा प्रवाह म्हणतो- पैसा आणि जगणं समाजाचा भाग आहे. एकानुसार व्यक्ती महत्वाची आहे, दुसऱ्यानुसार समाज महत्वाचा. एकाच्या मते समाज नावाची गोष्ट निरर्थक आहे. समाज असला काय किंवा नसला काय फरक पडत नाही. किंबहुना समाज वगैरे जेवढ्या लवकर मोडीत काढता येईल काढायला हवा. दुसऱ्याच्या मते समाज हाच सर्वेसर्वा आहे. व्यक्ती   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 24 Jun 2017     Visits : 402
48/2017दोन क्षण....!देव प्रकटला,विचारू लागला,' तुला काय पाहिजे? 'मी  शांतच राहिलो.' तुला काय पाहिजे? 'श   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 24 Jun 2017     Visits : 1390
माझ्या कल्पनेतील विमान...माझ्या कल्पनेतील विमानआकाशात उंचच - उंच उडून जमिनीवर आले तोपर्यत सारे जग बदलेले होते फक्त मी तिथेच होतोसारी माणसे बदलली होती...माझ्या कल्पनेतील प्रेम तसेच होते निस्वार्थी ! पण माझी प्रेयसी बदलली होती तिचे प्रेम बदलले होते, तिची प्रेमाची परिभाषा बदलली होती...जगातील पाप - पुण्याच्या व्याख्या बदलल्या होत्या स्वैराचाराला समाजमान्यता मिळाली होती सभ्यता, संस्कार आणि नैतिकता अडगळीत पडली होती...देवातील देवत्वाला नव्हे देवाला महत्व प्राप्त झाले होतेदेवही मग पैशाच्या राशीत लोळत पडले होतेलक्ष्   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 23 Jun 2017     Visits : 1593
मला आतापर्यंत सलमा नि शायना आवडत आली माझी आई नेहेमीच नाक मुरडत बसली Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 22 Jun 2017     Visits : 1621
आयुष्याच्या वर्तुळात सुखाच्या त्रिज्येने आनंदाचा व्यास काढावा    Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 22 Jun 2017     Visits : 819
चूक कुणाची नेमकी माहित नाही, पण जेव्हा एका निरपराध व्यक्तीला काही कारणाने किंवा काही चुकीने पोलीस कोठडी मध्ये डांबून ठेवले जाते, तेव्हा त्या चार भिंतींना पाहून त्याच्या मनात ज्या उद्वेगाने भावना प्रकट होते ती इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.एकटा राहिलो मी इथेना माझा ना मी कुणाचा इथेहोते जे सारे जिवलग इथेउरले ना आता ते जिवलग इथेउजेडातील अंधार इथेहरवलेली आज वाट इथेझाकलेली डोळे दिसती इथेस्वप्नांवर गडद पांघरून इथेहसणेही असामान्य इथेरडण्याचा नुसता छंद इथेकाळोखातील सावली इथेमीच हरवलो आज इथेचूक माझी काय इथेकोंडलो   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 22 Jun 2017     Visits : 609
प्रेम....कसलीही अपेक्षा न ठेवणार आदरयुक्त आकर्षण. प्रेम....अशक्यातला शक्य मिळवण्याची कला. Read More....
By : Ashish Kirpan     Posted On : 22 Jun 2017     Visits : 1449
अर्थकारण चक्रीय न राहता रेषीय असणे आणि प्रत्येक कामाला पैसा निर्माण करण्यात लावणे या दोन महादोषांनी अर्थकारणाचा तर बट्ट्याबोळ होतोच, शिवाय समाजकारण, संस्कृती, कटुंब, कला, साहित्य, क्रीडा, मानवी संबंध, शिक्षण, पर्यावरण, धर्म, आध्यात्म, विज्ञान सगळेच नासून जाते. शेती आणि शेतकरीच नव्हे तर आज दिसणारी सार्वत्रिक तडफड, ओढाताण, औदासिन्य, अभाव, रोग हे सगळे याचा परिणाम होत. हे एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही. त्यामुळेच कितीही खटपट केली तरीही समाधानकारक तोडगा लाभत नाही. त्यासाठी अर्थकारण रेषीय ऐवजी चक्रीय कसे होईल य   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 21 Jun 2017     Visits : 632
माझं बाळ नॉर्मल आहे का हो डॉक्टर? डॉ. शंतनू  अभ्यंकर, वाई, मो. क्र. ९८२२० १०३४९   सोनोग्राफी करताना हा प्रश्न नेहमीचाच. अगदी स्वभाविक. निरागसपणे विचारलेला. पण डॉक्टरची महा-गोची करणारा. कारण ‘नॉर्मल’ म्हणायचं कशाला हा एक यक्षप्रश्नच आहे. पेशंटच्या मनातला नॉर्मलचा अर्थ आणि डॉक्टरच्या भाषेतला नॉर्मलचा अर्थ यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसतो!! डॉक्टरच्या भाषेत नॉर्मल याचा अर्थ त्या त्या तपासणीच्या मर्यादेत जेवढं समजतं, तेवढंच नॉर्मल आहे असा होतो. पेशंटच्या मनातला अर्थ मात्र, ‘आत्ता तर तर सगळ   Read More....
By : Shantanu Abhyankar     Posted On : 21 Jun 2017     Visits : 1619
`अन्नदाता सुखी भव'चा तिसरा भाग लिहिणं काही ना काही कारणाने पुढे जात राहिलं. आज सकाळी एक बातमी वाचण्यात आली आणि वाटलं- कदाचित या बातमीसाठीच लिखाण पुढे ढकलत जावं लागलं असेल. नियती खेळवते म्हणतात ते हेच. काय होती बातमी? अमेझॉन या ऑनलाईन विक्री कंपनीच्या प्रमुखाला आपली पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची संपत्ती दान करावयाची आहे. बातमीच्या शेवटी एक उल्लेख असाही आहे की, जगातल्या १६० हून अधिक लोकांना आपली अवाढव्य संपत्ती दान करायची आहे. ही संपत्ती कुठे आणि कशी दान करायची या चिंतेत हे लोक आहेत. आजच्या अर्थकारणाचा फार   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 18 Jun 2017     Visits : 1663
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers