Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


चारोळ्या      १   काळी बायको  (वात्रटिका) काळी तिरळी बायको लाभून, मिळाले खूप समाधान.   कसे काय बुआ  ?   असे विचाराल     तर तिच्याकडे कुणी बघत नाही म्हणून          २   सारेच चोर  (वात्रटिका)    हासतात तुला वेड्या ते,       पकडला गेलास समजून परि सहानूभूती आहे त्यांच्यात,   चोर आहेस म्हणून      ३  माझी नोकरी (वात्रटिका) नकार देत होती माझ्या प्रेमाला,   बघून,  मी आहे एक बेकार जळत होते, जळत होते तिच्या विणा माझे शरीर सर्व शांत झाले आता,   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 207
सुक्ष्मात अनंत   एकटाच बसलो होतो,  खोलीमध्यें शांत करमणूक करीत होते, दुरदर्शन आत..१,   दूरीवरील व्यक्ती बघूनी,  शब्द त्याचे ऐके केवळ चावी फिरवितां क्षणी,  दृष्य दुजे देखे...२,   जगामधली सर्व ठिकाणें,  खोलीत अदृष्य तीं साधनांचा उपयोग करीता,  जाण त्याची येती....३,   वातावरण निसर्गाने,  व्यापले सर्व जगी सुक्ष्मापासूनी अनंततेचे,  गुण एकाचे अंगी....४,   तेथे आहे जे येथेही,  व्यापूनी सर्व स्थळी ब्रह्माडांची व्यापकता,  बिंदूत एका सगळी....५   डॉ. भगवान   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 1778
खरे सुख अंतरी   सुख हे मृगजळ,  फसविते सर्वांला खेळ चालतो त्याचा,  चकविणे मनाला ...१, बाह्य वस्तूंचे सुख,  क्षणिक  असते, मोहून जाता सर्व,  लक्ष्य तेच वेधते...२, खरे सुख अंतरी,  परि शोधी बाहेरी, चुकीचा हा हिशोब,  निराशा करी...३, अंतरातील सुख, नितांत  असते एकाच अनुभवाने,  जग विसरविते...४   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 597
फूलपाखरे नि फुले   रंगबिरंगी सुंदर ठिपके,  पंखावरी आकर्षक छटा त्या,  मनास मोहीत करी...१, नृत्य पहा कसे चालते,  तालबद्ध होवूनी फूलपाखरे बागडती,  फुलाफुला वरूनी...२, नृत्याचे आंगण त्यांचे,  ते ही सुंदर नि मोहक मखमालीच्या पाय घड्या,  दरवाळताती सुवासिक...३, दोघांमधली चढाओढ,  नर्तक आणि नृत्यांगणा कोण असे अधिक मोहक, प्रश्न सोडविल कोण ?....४   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 1384
उर्जा अर्पण   करा सर्वस्व ईश्वरासी अर्पण    त्यांतच मिळेल समाधान, जीवन अग्नी पेटत राही    उर्जा निघे त्याचे ठायीं । उर्जेचे होते रुपांतर       साधत असे कार्य त्यातून, भावनेचा आविष्कार        देई जीवना आकार । व्यक्त करण्या भावना       उर्जा लागे त्यांना, एकाग्र करा मना       सोडूनी सारी भावना । एकाग्र चित्त हेच ध्यान     प्रभू मिळण्याचे साधन, सारी उर्जा ध्यानांत जाई    तीच ईश्वरार्पण होई ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 793
श्री सरस्वतीची तसवीर   जीवनांतले चित्र पालटूनी,  रंग ते बदलले जनी जनार्दन ठरविले,  सारे काय मिळविले  ।१। सुंदर तसबीर एक आणली,  देवी श्री लक्ष्मीची श्रद्धेचे भाव गुंतविले,  पूजा करूनी तिची  ।२। शिक्षण घेवूनी ज्ञान मिळविले,  कष्टानें सारे शरीर होते चैतन्यमय,  आणि धडपडणारे  ।३। रंग बधितले जीवनांतील,  विविध छटांचे सजविण्यास लागते त्या छटांना,  बळ संपत्तीचे  ।४। ज्ञान आणि प्रयत्न जेव्हां,  एक ठिकाणी असे प्रसन्न करण्या धन लक्ष्मीला,  अडचण येत नसे  ।५। शक्ति, युक्ति, बुद्धी ए   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 1383
होळीत जाळा दुष्ट भाव   एकत्र येऊं सारेजण   विसरुन जाऊ भेदभाव जाळून टाकू होळीमध्यें    दुष्ट असतील ते स्वभाव   //धृ// ऐष आरामांत राहून     देह झाला मलीन शरीर सुखासाठी करती    नाना खटपटी आज आहे सण होळीचा   नष्ट करा ऐहिक भाव जाळून टाकू होळीमध्यें दुष्ट असतील ते स्वभाव  //१// मन असे चंचल भारी   सर्व दिशेने घेई भरारी राग लोभ अहंकार      मनाचे तर हे विकार टाकता मलीनता मनाची   पेटलेल्या होळीकडे, घे धांव जाळून टाकू होळीमध्यें     दुष्ट असतील ते स्वभाव   //२// विसरुनी चाल   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 1777
एकत्र सर्पालय व बेडूकालय ! दक्षिण आफ्रिकेत एक प्राणी संग्रहालय बघण्यात आले. निरनिराळ्या प्राण्यांची वेगवेगळी दालने बघितली. एकप्रचंड असे सर्पाचे दालन होते.  अति विशाल हौद, तळामध्ये दोन भाग केलेले. पाणी व जमिनिसाठ्यी. लहान मोठी झाडे,  दगडाच्या शीला, काही ठिकाणी कृत्रिम वारुळे, आणि निरनिराळे खांब रोवले होते. अनेक जातीचे सर्प, पाणी व जमिनीवर मुक्त हालचाली करताना दिसत होते. अश्च्यर्याची गोष्ट म्हणजे  त्या पाण्यात खूप मासे सोडलेले होते, तसेच बऱ्याच संखेने बेडूक देखील होते. दोन्हीही सापांचे खाद्य. परंतु त्या   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 02 Aug 2015     Visits : 989
Dr.Manohar Dole Medical Foundation's Mohan Thuse Eye Hospital & Research Institute atNarayangaon, is actively engaged, for the past 32 years, in treating  the poor and indigent patients [residing inthe districts of Pune, Ahmed Nagar and Thane] suffering from every kind of eyeailment by use of latest medical techniques and equipments. S   Read More....
By : Sandeep Dole     Posted On : 01 Aug 2015     Visits : 215
येरे येरे पावसातुला राग कसला?जमीन गेली आटूनआयुष्य गेले फाटुनशेतकऱ्यांचा बळीRead More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 01 Aug 2015     Visits : 1395
आध्यात्मिक गुरू :-...........प्रा.य.ना.वालावलकर बर्‍याच वर्षांपूर्वीचा काळ. तेव्हा आम्ही शालेय विद्यार्थी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आमच्या वर्गावर पहिल्या तासाला येणार्‍या गुरुजींना फुलें देऊन नमस्कार करीत असू. सर्व गुरुजींचा पहिला तास कुठल्या ना कुठल्या वर्गावर असायचा. त्यामुळे त्यादिवशी सर्व गुरुजनांचे पुष्पपूजन होई. तसेच गायन, वादन, नृत्य अशा कला क्षेत्रांतील गुरूंचे त्यांचे शिष्य पूजन करीत. त्याकाळी गुरुपौर्णिमेचा संबंध शिक्षकांच्या, कलातपस्वींच्या, ज्ञानमहर्षींच्या सन्मानाशी होता. ते दिवस गेले.   Read More....
By : Yeshwant Walavalkar     Posted On : 31 Jul 2015     Visits : 1066
गृरुकृपा पहिला हुंकार जणू प्रणव ओंकार शिकविला सदाचार बिंबविले संस्कार Read More....
By : Sachin Nikam     Posted On : 31 Jul 2015     Visits : 850
महाराज या विषारी नागाने आपल्या राज्यातल्या अनेक नागरिकांचे प्राण घेतले आहे. सैनिकानी त्याला पकडले आहे.  महाराज आज्ञा करावी, विषारी नागाचे काय करायचे. राजाने आज्ञा दिली, यात विचार कसला, ठेचुन टाका त्याला.  सैनिकानी तत्काल त्या नागाला ठेचुन ठार केले.दुसरी कथा: Read More....
By : vivek patait     Posted On : 30 Jul 2015     Visits : 783
कस सांगु तुलानाही आधार जीवालाह्रदय नाही एकत कुनालाRead More....
By : shrikrushna Gaikwad     Posted On : 29 Jul 2015     Visits : 347
दोन-तीन दिवस अगोदर मला माझ्या एका मित्राने प्रश्न विचारला. ‘पटाईतजी सच सच बताओ आपने इंटरनेट पर लिखना क्यों शुरू किया’.  त्याने विचारलेल्या प्रश्न ऐकून मी विचारात पडलो.  मी अंतर्जालावर  लिहिणे का सुरु केले? नकळत समर्थांचे वचन आठवले. समर्थ म्हणतात, ‘मरावे परी कीर्तिरूपे उरावे’. प्रत्येक नश्वर जीवाला अमर व्हावेसे वाटते. मृत्यू लोकात  शरीराने कुणीच अमर होऊ शकत नाही. पण कीर्तिरूपाने आपण अमर होऊ शकतो. माझ्या मनात ही अमर होण्याची इच्छा दडलेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मी काही राजा हरिश्चंद्र नाही, तरी ही   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 28 Jul 2015     Visits : 296
गुरु ब्रश करता करता,बेसीन गुरु झाला.अस्वस्थ केलं मला,सिंकचा मोह झाला.तेलकट,खरकट्लेलं,Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 28 Jul 2015     Visits : 920
Normal 0 false false false Read More....
By : shrikrushna Gaikwad     Posted On : 28 Jul 2015     Visits : 136
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE   Read More....
By : shrikrushna Gaikwad     Posted On : 28 Jul 2015     Visits : 706
tufana…²Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 26 Jul 2015     Visits : 539
     शब्द सुरांच्या झुल्यावरती      मन हिंदोळत राहते      कोकीळ होऊनी वसंतातला      मीही पंचम गाते      उतरुनी येते अंगणी जेव्हा      सावली मेघावली      मन मोराचा फुले पिसारा      रंगे केकावली          खिडकीमधुनी र   Read More....
By : Sanjivanee Tophkhane     Posted On : 26 Jul 2015     Visits : 1887
दिवसां दिसणारा चंद्र   रे चंद्रा तू कसा दिसतो,  अवचित या वेळीं, भास्कराच्या साम्राज्यीं,  दूर अशा त्या स्थळीं ।।१।।   कोठे आहेत असंख्य सैनिक,  साथ तुला जे देती, कां असा तूं एकटाच आहे,  दिवसा आकाशांती ।।२।।   शांत असूनी तुझा स्वभाव,  फिरे त्याच्या राज्यांत, एकटाच बघूनी तुजला, लक्ष्य न जाई त्यात ।।३।।   कडक स्वभाव तो भास्कराचा,  नियमानें चालतो, चुकून देखील तुझ्या राज्यीं,  कधी येत नसतो ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 26 Jul 2015     Visits : 1871
एका मनाचे हे भाग   एक विशाल मन,  भाग त्याचे अनेक  । विखूरले जाऊनी, स्वतंत्र वाटे प्रत्येक  ।।१।। छोट्या भागावरी,  वेष्टण शरीराचे  । अस्तित्व वेगळेच, भासते त्या मनाचे ।।२।। मनाचे स्वभाव,  सारखेच असती  । फरक वृत्तीमध्ये,  कुणाच्याही नसती ।।३।। अगणीत  मनें, कोठे नसे फरक  । अनेक बनली, जनक तिचा एक ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 26 Jul 2015     Visits : 278
'आनंद '   भावना   ध्येय असावे तुमचे नेहमीं आनंद मिळवण्याकडे 'आनंद ' हाचि ईश्वर असतो समजून घ्याहो हे कोडे   ।।१।।   शरीर देई  'सुख '  तुम्हांला क्षणिक ते तर असती सुखाच्या पाठीशी छाया असते 'दुःख '  तयाला संबोधती   ।।२।।   सुखाबरोबर नाते असते सदैव अशाच दुःखाचे वेगळे त्यांना कुणी न करती जाणा तत्त्व हे जीवनाचे   ।।३।।   'आनंद ' भावना असे एकटी नसे तेथे दुजी भावना 'मोक्ष' तयाला म्हणती कुणी आस्तित्व त्याचे तुमच्याच मनां   ।।४।।   व्यर्थ जातील प्रय   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 26 Jul 2015     Visits : 1854
सासरीं जाण्याऱ्या मुलीस उपदेश-   कोणते दुःख तुला छळते अकारण  कां व्यथित होते  ।।धृ।। प्रेमळ छत्र पित्याचे असतां गेले जीवन तुझे बागडतां लाड पुरविले आईने तव शिकवीत असतां आनंदी भाव आठव सारे याच क्षणीं ते  ।।१।। अकारण तूं कां व्यथित होते बांधून घेतां राखी हातीं आश्वासन तुजला मिळती पाठीराखा भाऊ असूनी येईल तुजसाठीं धावूनी  कसली शंका मनांत येते  ।।२।। अकारण तूं कां व्यथित होते संसार भरला सुख-दुःखानी घे शिरावर तुझ्याच समजूनी जीवन मार्गी होता बदल नको   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 26 Jul 2015     Visits : 1855
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers