Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


कृतार्थ जीवन   नको नको ते जीवन जगणे,   हिशोब ज्याचा राही उणे, काय मिळवीले येऊन जगती,   खंत याची सदा वाटणे ।।१।।   ज्वाला बनुन विझूनी जाणे,   ऊर्जा वाटीत सर्वांना, मंद मंद ते जळत राही,   धुरांडे ते काही देईना ।।२।।   लखलखाट तो करीते वीज,   क्षणीक राही नभांगी, मिन मिननारा दिवा अंगणी,   अल्प प्रकाशी बाह्यांगी ।।३।।   किती काळ अन् कसे जगला,   हिशोब याचा कुणी करेना, कष्ट त्याग तो बघती सारे,   काय दिले तुम्ही इतरजना ।।४।।   डॉ. भगवान नागापू   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 14
सिकंदरची शांतता   दिग्वीजयाच्या स्वारीवरती,  निघे सिकंदर सैन्य घेवूनी जग जिंकण्या ध्येय मनाशीं,  महान आशा उरी बाळगूनी आश्वा रुढ ते सैनिक सारे,  सिकंदराच्या मागें धावती लगाम खेचूनी वृक्षा पाशीं,  एक साधू तो बघूनी थांवती पृच्छां करितां साधू म्हणाला,  शांत चित्त तो बसला असे मिळविण्यास ते कांहीं नसतां,  शोध प्रभूचा घेत दिसे सिकंदर वदे देश जिंकूनी,  संपत्ती घेई लुटून सारी जगत् जेता नांव कमवूनी,  जाईन माझ्या देश दरबारी, काय करशील नंतर तू गे?   प्रश्न विचारी तो साधू जन "   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 15
एकाग्रतेने जगा   जगण्या झाले कठीण क्षण, अन्यायाने सीमा गाठली । चक्र आहे दैव गतीचे, समजूत कुणीतरी मना घातली  ।।   जीवन मार्ग सरळ असता,   फेरे पडती नशीबाचे  । अनेक वाटा दिसून येता,   भटकणे मग होई जीवाचे  ।।   विसरूनी जातो मार्ग आपला,   तंद्रीमध्ये भटकत असता  । बोलफूकाचे देत राही,   नशीब दैव म्हणता म्हणता  ।।   असंख्य वाटा अनेक ध्येये, मिळेल एकची विश्वासानी  । नशीबाला परी दोष न देता,   चालत राहा एकाग्रतेनी  ।।   डॉ. भगवान ना   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 17
ग्रह परिणाम   वळून बघता पूर्व आयुष्यी,   प्रखरतेने हेची जाणले घडले नाही कधीही ते ते, हवे असूनी मनी योजीले....१   सभोवतालची देखूनी स्थिती,   आखती योजना कल्पकतेने खेळामधली चाल नियतीची,   ध्यानी न येते दुर्दैवाने.....२   मार्ग तिचे ठरले असूनी,   बांधलेले इतर जीवांशी अपूर्व योजना निसर्गाची, कळेल कुणाला सहज कशी....३   जाळीतल्या धाग्याची टोके,   गुंतली असती ग्रह गोलाशी फिरता फिरता खेच पडे,   वा ढीली होवून जाती कशी.....४   सुख दु:खाचे परिणाम हे,   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 14
तिचा पहिला नंबर   आदले दिवशी येऊनी,  तिजला अभिनंदन दिले पास झालीस सांगुनी,  मित्रांनी पेढे मागितले हास्यवदन करुनी,  साखर हातीं दिली हाती मिळतां निकाल,  पेढे देईन वदली आंत जाऊनी खोलीमध्यें,  बंद केले दार दुःख आवेग येऊनी,  रडली ती फार वरचा मिळेल नंबर,  तिजला होती आशा रात्र रात्र जागूनही,  मिळाली तिज निराशा खूप कष्ट करुनी,  अपयश येता पदरीं दुःख तया सारखे,  नसते ह्या संसारी समजूनी सांगूनी तिजला, सान्तवन केले मी पुष्कळ येतील परीक्षा,  श्रम येईल कामी दुसरें दिवशी शाळेमध्य   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 17
नाम मार्ग   ईश्वर आहे नामांत परि,   नाम कुणाचे घेता? विठ्ठल हरि पांडूरंग वा अल्ला येशू असतां   ।।१।।        असंख्य त्याची नामे असतां एकच आहे भगवान  । कांहीही म्हणता येईल तो, त्याची करीतां आठवण  ।।२।।   आठवणीतच तो लपला आहे,   दिसत नाही कुणा  । रुप कुठलेही स्मरा, दिसेल तुमच्या नयना  ।।३।।   रंग रूप आणि आकार देणे,   असते सोई साठी  । एकाग्र करण्या चंचल चित्ता,   सारे कामी येती  ।।४।।   निर्गुण निराकार भासतो, एकाग्र होता चित्त  । नाम   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 10
दुष्टाचा मृत्यु   सारे दुर्गुण अंगी असूनी,  गुंड होता तो इतर जनांना त्रास देत,  तुच्छ लेखितो शक्ति सामर्थ्य त्यांत असतां,  फार मातला आया बहिणीना अपमानुनी,  त्रासू लागला बळजबरीनें पैसे घेई, स्वार्था करिता हतबल होऊनी देऊ लागली, निराश होता केवळ त्याच्या अस्तित्वाने,  सारे घाबरती पिसाट संबोधूनी तयाला,  दुर्लक्ष करिती एके दिवशीं अवचित ती,  दुर्घटना झाली उंचावरनी त्याची स्कूटर,  खाली कोसळली त्याच्या देहा भोवती जमले,  सारे गांवकरी आज शब्द जे बाहेर पडती,  स्तुती त्याची करी   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 13
दुष्टाचा मृत्यु   सारे दुर्गुण अंगी असूनी,  गुंड होता तो इतर जनांना त्रास देत,  तुच्छ लेखितो शक्ति सामर्थ्य त्यांत असतां,  फार मातला आया बहिणीना अपमानुनी,  त्रासू लागला बळजबरीनें पैसे घेई, स्वार्था करिता हतबल होऊनी देऊ लागली, निराश होता केवळ त्याच्या अस्तित्वाने,  सारे घाबरती पिसाट संबोधूनी तयाला,  दुर्लक्ष करिती एके दिवशीं अवचित ती,  दुर्घटना झाली उंचावरनी त्याची स्कूटर,  खाली कोसळली त्याच्या देहा भोवती जमले,  सारे गांवकरी आज शब्द जे बाहेर पडती,  स्तुती त्याची करी   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 11
प्रेम- अहंकाराचे अंकुरण   संध्याकाळची वेळ होती. घराजवळच रेल्वे स्टेशन. तेथे रेल्वे रुळाच्या एका बाजूस असलेल्या दगडावर बसलो होतो. समोर रेल्वेचे ७-८ मार्ग आणि त्यावरुन जाणाऱ्या येणाऱ्या रेल्वेगाड्या बघताना करमणूक होत होती. तसा तो भाग निर्मनुष्य.          अचानक माझे लक्ष वेधलं गेल ते थोड्याशा अंतरावर खेळणाऱ्या कांहीं शाळकरी मुलांवर. पांच सात मुले पळापळी, पकडा पकडी, मस्ती करीत होती. मला त्यांच्या खेळामध्ये थोडासा विचित्रपणा दिसून येत होता. रेल्वेरुळाखाली टाकलेल्या खडीचे दगड उचलून ते रेल्वेच्या ह   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 27 May 2016     Visits : 22
03051951   Read More....
By : arun kulkarni     Posted On : 26 May 2016     Visits : 48
काल रात्री आसावरी इंगळे यांचा लेख वाचला. त्या आधी दोन दिवसापूर्वी एका मराठी कार्यक्रमात त्यांच्यावरील चित्रफित पहिली होती. विषय मनातून हटायला तयार नव्हता. आणि हा लेख Facebook वाचला.  प्रतिक्रियांचा ओघ सुरूच होता. रात्री बारानंतरही तो थांबायला तयार नव्हता. मी देखील प्रतिक्रियाही दिल्या तरी देखील समाधान होईना. आज तोच लेख तुमच्या सोबत share करावासा वाटला. तो जरूर वाचा कारण सारंच अद्भुत नि कल्पनेच्या पलीकडचं आहे. या आधुनिकतेच्या भरधाव जाणार्या जगात हे काय ? उच्च विद्ध्या विभूषित मातेला सलाम. अशोक हवालदार ९२७१२३   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 26 May 2016     Visits : 47
हे, असंख्य ज्योती प्रसविनी काळोखा शुभंकरा उपहासनाथा अचला निर्भया मी प्रेम करतो तुझ्यावर... होय, काळोखा मी प्रेम करतो तुझ्यावर !! जगाचं जीवन पोटी साठवणारे जलद पाहतो तेव्हा तूच आठवतोस, किंवा भगवद्गीतेच्या रूपाने आपल्या उरातील एक कण देऊन जगाला धन्य करणाऱ्या पार्थसारथ्याला पाहतो तेव्हाही आठवतोस तूच, या विश्वज्योतीचा आदिक्षण पाहू जातो तेव्हाही काळोखा तूच असतोस ब्रम्हरुपात अन या मायेच्या राज्यात   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 25 May 2016     Visits : 39
मी येतोय, तयारीत रहा.मी येतोय,तयारीत   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 24 May 2016     Visits : 1808
सन १९८५ची गोष्ट असेल. नागपूरहून  दिल्लीला परत येत होतो. गुप्ता (टोपणनाव) नावाच्या एका इसमाशी परिचय झाला. २७-२८ एक वर्षाचे वय असेल, माझ्या वयापेक्षा थोडे जास्त. लवकरच आमची गट्टी जमली. तो धंद्याच्या कामानिमित्त  दिल्लीला चालला होता. त्याने पत्रकारिताचा अभ्यास केला होता. विदर्भात एका हिंदी वर्तमानपत्रात काही महिने त्याने उपसंपादक या पदावर काम केले होते. परंतु त्याला ती नौकरी सोडावी लागली. मी त्याचे कारण विचारले.  तो म्हणाला सत्यं वद धर्मम चर असे शास्त्रात म्हंटले आहे, पण असत्यं वद, धनं चर असे कुठेच  म्हंटलेल न   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 23 May 2016     Visits : 616
सोबत चालतानामनातील बोलतानामन होई अधिरडोळ्यात तुझ्या पहातानाहाताला हातअलगद स्पर्शतानामन बावरे होईशहारे अंगी उठतानासवाल कुठला ना मनीतुझ्यासंगे चालतानासाथ हवा आयुष्याचातुझ्यासंगे जगतानाहसणे ओठांवरचेगुलाबापरी फुलतानासुटती कोडे आयुष्याचीतुझ्या मिठीत असताना- गणेश म. तायडे,    खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 22 May 2016     Visits : 814
असा हा मे महिना,असा हा  मे महिना,आनंदी महिना.
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 20 May 2016     Visits : 80
हृदय माझे तुला देऊनी जात आहेआठवणींची जोड ठेऊनी जात आहेअसणार सदैव मी तुझ्या अवतीभोवतीसावली बनून चालेल तुझ्या सोबतीसाथ एवढाच होता आपला जिवनातसंपवले सारे नियतीने एका क्षणातहरवून गेल्या पाऊलखुणा प्रेमाच्याआड गेले मी दुर तुझ्या नजरेच्याशोधून ही सापडणार नाही मी तुलाजवळ असूनही ना दिसणार मी तुलाभेट होईल स्वप़्नी, घेईल तुला कुशीतआनंदी असेल मी नेहमी तुझ्याच खुशीतआसमंती बनून तारा तुझ्या अंगणातलावाट दाखवेल बनून काजवा अंधारातला- गणेश म. तायडे,      खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 19 May 2016     Visits : 1223
तोड शृंखला रे …---------------------------------------------------------कवी: सचिन निकम. पुणे. sachinikam@gmail.com<   Read More....
By : Sachin Nikam     Posted On : 19 May 2016     Visits : 1233
अशी बरीच गणितं समजली.माझ्या मित्राच्या कवितेने,समजले तीन तेरा वाजणे,तेराला तीनने भाग न जाणे,झोप उडाली हैराण केले,रात्रभर आकडे दिसू लागले,Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 19 May 2016     Visits : 682
दिल्लीच्या रिज रोड वर शंकर रोड पासून बुद्ध गार्डन पर्यंत पसरलेले जंगल आहे.  जंगलाचा चारी बाजूला भिंत आहे. हे वेगळे, भिंतीत कित्येक ठिकाणी भगदाड आहेत. गुज्जर लोक आपली जनावरे जंगलात चरविण्यासाठी या भगदाडांचा वापर करतात. रिजच्या बस स्टैंड वर तो उतरला. त्याच्या हातात एक पिशवी होती. पिशवीत  बायकोची एक जुनी साडी होती. भिंतीत पडलेल्या एका भगदाडातून आत जंगलात शिरला. दुपारचे १२ वाजलेले होते, त्यात मईचा महिना. ऊन मी-मी म्हणत होते.  त्याचे सर्वांग घामाने भिजलेले होते. त्याच्या मनात विचारांचा काहूर माजलेला होता. आपल्या   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 18 May 2016     Visits : 255
कामाच्या रगाड्यात पेन्शनधारी सुदामा कडून झालेली एक लहानशी चूक त्याला सरकारी कार्यालयाच्या कशा चकरा मारायला लावते वाचा "आ बैल..."या माझ्या पहिल्या काल्पनिक कथेत.Read More....
By : naresh dhotkar     Posted On : 18 May 2016     Visits : 392
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers