Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


By : vikas zanje     Posted On : 06 Jul 2015     Visits : 5
सरकार कोणाचपण असुद्या कारभार तसाच चालतो, जनतेच्या भावनांचा तमाशा तोच तो फक्त कलाकार बदलतात, भावना त्याच फक्त बोल आणि बोलणारे बदलतात.   Read More....
By : Vishal nangare     Posted On : 06 Jul 2015     Visits : 4
ra^yalTI A^ND laa^yalTI. ra^yalTIÊ <span style="line-height: 115%; font-family: Shiva   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 30
जागृत आंतरात्मा   कोण उठविते प्रात:समयी निद्रेमधूनी, न ऐकीली कधीही हाक तयाची कानी ।।१।। चाळविली न निद्रा शरिरा स्पर्श करूनी, नित्य जागवी तरीही तीच वेळ साधूनी ।।२।। निद्रेसाठी जाण्यापूर्वी प्रभू वंदन केले, प्रात:काळी ध्यान करावे हेच मनी योजीले ।।३।। नाम प्रभूचे घेता घेता डोळे मिटले, निद्रेच्या आधीन जाता जग परि विसरले ।।४।। तोच अचानक जाग येवूनी बघे जगाला, कुणी नव्हते जवळी माझ्या त्या घटकेला ।।५।। तनमन निद्रेमध्ये असता जागे राही कुणी, पूर्ण करी ते संकल्प मनीचा अंतरयामी र   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 591
मुरब्बी   लोणच्याला चव येते,  थोडे मुरल्यानंतर आंबाही स्वादिष्ट लागे,  आंबून गेल्यानंतर....१, विचारांची मजा वाटे,  ऐकता ज्ञानी विचार पक्वपणा त्याच्यातील,  देई आनंदाला धार...२, पक्वपणा येण्यासाठीं,  अनुभवाची भट्टी हवी ज्ञान तेव्हां चमकते,  जेव्हां तर्कज्ञान पाही....३, विचारांत मुरलेला,  मुरब्बी तो असतो अनुभवाच्या शक्तीनें,  योग्य पावूल टाकतो...४   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 1577
जगदंबे रक्षण कर   विश्वास माझा तव चरणी, भाव अपिर्तो तुझ्यावरी, जगदंबे अवती-भवती, राहून माझे रक्षण करी ... ।। ध्रु ।।   सावध नसे निद्रेच्या काळी, धीर देते राहूनी जवळी, झोपेमध्ये जगा विसरता,  सर्ववेळी तू जाग्रण करी...।।१।। जगदंबे अवती –भवती,  राहून माझे रक्षण करी,   धांवपळीत चाले जीवन,  संकट भोवऱ्यात फिरून दुर्घटनेची चाहूल देवून,  मनास आमच्या दक्ष करी...२ जगदंबे अवती -भवती राहून माझे रक्षण करी,   पसरता दु:खाचा सागर, सुख रत्ने कशी शोधणार, किरण दाखवून   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 788
प्रकाश आणि तम   प्रकाश आणि अध:कार तो,  दोन बाजू त्या नाण्याच्या सत्व आणि तमोगुणातील शक्ती,  ठरती त्या प्रभूच्या....१ सृष्टी दिसे समोर आपल्या,  नयन ठेवूनी ते उघडे अध:कार तो वाटे आम्हां,  त्याच मिटलेल्या डोळ्याकडे...२ जाण देई तो आंतून कुणी,  प्रकाश तमाच्या आस्तित्वाची आगळ्या नसूनी स्थिती दोन्हीं,  कल्पना ती केवळ विचारांची...३   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 198
व्यर्थ झगडे   सारे धर्म मानव निर्मीत त्यांतच आणली जातपात   ।। सर्व धर्म महान तत्वज्ञानाची असे खाण   ।। प्रत्येकाचा धर्म निराळा जन्मताचि मिळाला   ।। व्यर्थ का भांडता धर्मावरुन तो तर मिळाला जन्मापासून   ।। भेदभाव जावे विसरुन त्यातच सर्वांचे कल्याण   ।। स्वधर्म तत्वे पाळा घरांत बाहेर एक मानवधर्म सर्वांत   ।। मानवधर्म फक्त मानवता त्यांतची मानवाची श्रेष्ठता   ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mail-  bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 1576
लोपलेले श्रेष्ठत्व   डोळे उघडून बघा तुम्हीं    आपल्या देशाला, महानतेची परंपरा ती    दिसेल तुम्हाला ।।१।। जगातील श्रेष्ठ देश म्हणूनी    नाव होते त्याचे, आज विसरलो महत्त्व सारे    आपल्या पूर्वजांचे ।।२।। दोष असेल त्यांचा कांहीं    सोडून तो घ्यावा, परि अभिमान हा परंपरेचा   मनात ठेवावा ।।३।। डोळ्यांनी जे बघतो सारे    सत्य ते समजता, कर्ण ऐकवी आम्हांस ज्ञान जे    चूक ते ठरविता ।।४।। कित्येक गोष्टीची उकलन होती   वेदामध्ये आपल्या, परि पुराणातील वांगी समजूनी    फेकून त्या दिल्या   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 592
तुला लाभलेली निसर्ग देणगी   खळी पडून गालावरी   सुंदर तूं दिसते, आनंदाचे भाव दर्शनी    मधूर तूं हांसते ।।१।। इवले इवले ओठ      फूलपाकळ्यांपरि, लांब लांब केस काळे   भुर भुर उडती मानेवरी ।।२।। मोत्यासारखे दांत भासे   कुंदकळ्या, बदामाचा आकार मिळे   तुझ्या डोळ्या ।।३।। इंद्रधनुष्याचा बाक      दिसे भुवयाला, चाफेकळीची शोभा मिळाली   नाकाला ।।४।। चमकते अंगकांती    फाटलेल्या झग्यातूनी, दिसते निसर्गाची देणगी   तुझ्या गरीबीतूनी ।।५।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५० e-mai   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 985
दहाव्या वाढ दिवसाच्या सदिच्छा   मोठ्या नातवाचा आज दहावा वाढदिवस. सर्व घर आनंदाने फुलून गेले होते. त्याचे मित्र मंडळी शेजारचे,  काका मामा आत्या मावशी ह्यांच्या कडील मंडळी नातेसंबंधी एकत्र जमली होती. प्रथम आपल्या पद्धतीने दिवा लावला. त्याला ओवाळले गेले. नंतर आधुनिक पद्धतीने केक ठेवला. त्यावरती दहा मेणबत्या लाऊन एकदम फुंकून  विझउन  टाकल्या. टाळ्यांचा कडकडाट Happy  Birth  Day  चे गाणे म्हंटले गेले. फुगे फोडणे, गाणे, नाचणे झाले. सर्वाना खाण्याच्या डिशेस दिल्या गेल्या. आनंदामध्ये सर्वांनी वेळ घालविला. नात   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 05 Jul 2015     Visits : 1379
काल  दुपारी कार्यालयात एक विशिष्ट फाईल वाचत होतो. फाईल वाचत असताना आपली दाढ दुखते आहे ही जाणीव होऊ लागली. काही वेळातच  दाढेचे दुखणे वाढू लागले आणि त्या बरोबर वेदनाही.  डोक्यात गरगर सुरु झाली. अखेर वैतागून मी फाईल वाचणे थांबविले. ती फाईल लाल फितीत व्यवस्थित बांधून अलमारीत ठेऊन दिली. संध्याकाळी घरी आलो, दाढेच्या दुखण्यामुळे रात्री  व्यवस्थित जेवता ही आले नाही. गरम पाण्यात मीठ टाकून गुळणे केले, लवंग ही तोंडात ठेवली. पण काही फायदा झाला नाही. सारी रात्र दाढेच्या दुखण्यामुळे तळमळत काढली. आज सकाळी ओळखीच्या दातांच्   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 04 Jul 2015     Visits : 424
इ.स. १९०० च्या नोव्हेंबर महिन्यात स्वामी विवेकानंद इजिप्तची राजधानी कैरो येथे होते. त्यांच्यासोबत त्यांची विदेशी शिष्य जोसेफाइन मॅक्लिऑड तसेच प्रसिद्ध गायिका मॅडम काल्व्हे या होत्या. एक दिवस स्वामीजी उदास असल्याचे जोसेफाइनच्या लक्षात आले. मॅडम काल्व्हे एका कार्यक्रमासाठी गेल्या होत्या. त्या आल्यावर जोसेफाइन यांनी त्यांना आपले निरीक्षण सांगितले. त्या दोघींनी स्वामीजींना विचारले तेव्हा ते म्हणाले, `मला भारतात गुरुबंधुंच्या सहवासात जावयाचे आहे. भारतात जाऊन मला या जगाचा निरोप घ्यावयाचा आहे. त्यासाठी गुरुबंधुंकड   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 04 Jul 2015     Visits : 604
By : vikas zanje     Posted On : 04 Jul 2015     Visits : 1606
कर्नाटकी चटनिपुडिसाहित्य : एक वाटी हरभरा डाळ. पाव वाटी उडीद डाळ.एक लहान टेबल स्पून गहू.एक लहान टेबल स्पून तांदूळ.पाव वाटी सुखे खोबरे. मिरे,जिरे, धने  हे एक टी स्पून. थोडी चिंच, गूळ, सुंठ, हिंगाचा खडा,हळकुंड, मीठ चावी नुसार , ५ सुख्या लाल मिरच्या,  २० कढीलिंबाची पाने थोडी जादा हि चालतील.कृती: प्रथम हरभरा डाळ व उडीद डाळ गुलाबी रंग   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 04 Jul 2015     Visits : 614
श्री.जपे यांचा युक्तिवाद.........प्रा.य.ना.वालावलकर [ynwala@gmail.com,9404609126] आमच्या सहनिवासात (सोसायटीत) जपे आडनावाचे एक कुटुंब राहाते. दोन मुले आणि त्यांचे आई-वडील अशी चार माणसे. आई-वडील नामांकित कंपन्यांत उच्च पदावर. मुलगी बारावीत, मुलगा दहावीत. लगतचे दोन फ्लॅट जोडून केलेला चार बेड रूम आणि मोठा हॉल असा त्यांचा फ्लॅट चौथ्या मजल्यावर आहे. सांपत्तिक स्थिती उत्तम आहे. चारही माणसे चांगल्या स्वभावाची आहेत. श्रीमंतीचा गर्व नाही. प्रदर्शन नाही. जपे कुटुंब सज्जन, सुसंस्कृत आहे. कुटुंबातील माणसे धार्मिक   Read More....
By : Yeshwant Walavalkar     Posted On : 03 Jul 2015     Visits : 1533
   विरह...<   Read More....
By : vikas zanje     Posted On : 03 Jul 2015     Visits : 226
Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI <w:C   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 02 Jul 2015     Visits : 259
स्मार्टफोन की आपण झालोय गुलाम ?          भारतीयांचा 47 टक्के वेळ व्हॅट्स - ऍप स्काइपवर या मथल्या खालील बातम्या वर्तमानपत्रात वाचण्यात आल्या आणि माझे विचारचक्र सुरू झाले. पहिल्यांदा त्या बाबतीत स्वतःचाच विचार केला तर माझ्या लक्षात आले माझ्या दिवसातील निम्मा वेळ नाही पण साधारणतः दोन तास सोशल साइट्सवर खर्च होतात, माझ्याकडे स्मार्टफोन नसतानाही. माझा रविवार तर मला वाटत हल्ली जवळ - जवळ संपूर्ण सोशल नेटवर्क साइट्सवरच जातो. त्यासाठी मी चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहणे ही टाळ्तो. रात्री दोन - तीन वाजतानाही   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 02 Jul 2015     Visits : 656
बोलण्यात माझ्या शब्द , शब्दात माझ्या सामर्थ्य आहे ,जीवनात माझ्या हास्य ,हास्यात माझ्या रंग आहे ,आणि हो माझा रंग अगदी वेगळा आहे ,जसा मी दिसतो तसा अजिबात नाही ,मी दुर्गेश तसा नाही असाच आहे.   Read More....
By : Durgesh Borse     Posted On : 01 Jul 2015     Visits : 1520
क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः Iक्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमया विष्ठितं जगत्II(वाल्मीकि रामायण बाल कांड ३३/८) क्षमा दान आहे, क्षमा सत्य आहे, क्षमा यज्ञ आहे, क्षमा यश आहे, क्षमा धर्म आहे. क्षमेवरच हे सर्व जगत् टिकून आहे."  रामधारी सिंह यांनी आपल्या कवितेत लिहिले आहे: क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विषरहित, विनीत, सरलहो।   क्षमा हे माणसाचे भूषण आहे. दुर्बल माणूस अन्याय सहन करतो, तो क्षमा करू शकत नाही. किंवा त्यांनी केलेल्या क्षमेला कोणी महत्व ही देतनाही.  शक्तिशाली   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 29 Jun 2015     Visits : 229
कलेवर निष्ठा असणारा कलाकार जयेश मेस्त्री.....आपल्या आयुष्यात अनेक लोक येतात व जातात. पण काही लोक असे असतात जे आपल्या मनात घर करुन राहतात. त्यांचं वेगळेपण आपल्याला भोवतं. अशाच एका होतकरु तरुणाची माझी भेट झाली व त्याने मनावर कधी अधिराज्य गाजवले कळलेच नाही. त्याचं नाव जयेश शत्रुघ्न मेस्त्री... जयेश हा एक कलाकार आहे. अभिनय, लेखन, काव्य, दिग्दर्शन असे कलेचे अनेक अंग त्याच्याकडे आहेत. तो एक उत्तम वक्ता सुद्धा आहे. त्याला समाजकार्याचीही आवड आहे. तो एक चांगला प्रबोधनकर्ता आहे. त्याच्याकडे वैचारिक बैठक   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 29 Jun 2015     Visits : 139
[लग्नाचा वाढदिवस झाला. त्याच्या  काय तिच्याही लक्षातूनहरवून गेला .घोकून घोकून घोकले तरी कधीतरी होऊन जातेच ना असे ].   Read More....
By : prakash redgaonkar     Posted On : 29 Jun 2015     Visits : 1730
आज आपले सगळे जीवन राजकारणाने व्यापलेले आहे. नको एवढा राजकारणाचा वावर आपल्या व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनात होतो आहे. crony capitalism वगैरे शब्द आज खूप वापरले जातात. स्वामीजींनी ११५ हून अधिक वर्षांपूर्वी राजकारणाबद्दल काय म्हटले होते, हे म्हणूनच लक्षणीय ठरते. महात्मा गांधी यांनीही स्वामीजींनंतर दहाएक वर्षांनंतर साधारण हेच विचार त्यांच्या `हिंद स्वराज'मध्ये व्यक्त केले होते.पूर्व आणि पश्चिम' या प्रदीर्घ निबंधात राजकारणाबाबत निरीक्षण नोंदवताना स्वामीजी लिहितात- `मूठभर शक्तिशाली माणसे करतील ते धोरण नि बांधतील ते त   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 28 Jun 2015     Visits : 703
वाली पत्नी तारा, रामायणातील एक प्रखर  व्यक्तित्व आहे.   किष्किंधा नगरीची सम्राज्ञी तारा  सौंदर्यवती तर होतीच, पण त्याच बरोबर  वाकपटू आणि कुशल राजनीतीज्ञ ही होती.  म्हणूनच वाल्मीकि ऋषींनी तिला रामायणातल्या सर्व स्त्रियांत  सर्वात जास्त महत्व दिले आहे. वानर समाज पुरुष प्रधान होता. स्त्रिया केवळ भोग्य वस्तू. पतीच्या मृत्यू नंतर, त्याच्या भावाची अधीनता स्त्रीला स्वीकारावी लागत असे.    Read More....
By : vivek patait     Posted On : 28 Jun 2015     Visits : 1585
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers