Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


प्रश्न नेहमीचेच पणआज मनास रूतलेहृदय छेदुनी गेलेआज मनास छळलेकोण सोडवेल प्रश्नअजुनही वाट आहेदूरवरच्या डोंगरातूनीउगवत्या सुर्याची आस आहेआपलीच लोक आपल्यास्वार्थात मग्न आहेचांगुलपणाची जाती आतास्वतःपुर्तीच मर्यादित आहेअधर्माचा धर्म मात्रसर्वत्र पसरत आहेप्रश्न आणखी गुढ झालेतविचार अकलनिय होऊ लागलेलपवून स्वतःचे चेहरेमुखवटे सारेच चढवू लागलेकुणाच्या मागे टाकावी पाऊलेहात कुणाचा धरावाशोध आहे आज स्वतःचाधर्म स्वतःचा स्वतः शोधावा- गणेश म. तायडे, खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 06 Dec 2016     Visits : 4
मराठी भाषिकांची एक मौजेची गोष्ट म्हणजे आत्मगौरव करण्याचा  अंगभूत गुणधर्म. आता हेच पहा चितळे मिठाईवाले, पु.लं. च्या एका लेखात (नंदा प्रधान) असलेला उल्लेख “कल्हईवाले पेंडसे येथे राहतात; त्या खाली एका उनाड मुलाने खडूने लिहिले होते, आणि रस्त्यावर बसून कल्हई करतात ”,  आमच्या गावात एक गाद्या,उशा इत्यादी  विकणारे व्यावसायिक होते, त्यांच्या दुकानावरील पाटी “गादीवाले परांजपे”.  या प्रकारे  स्वतःचा आदरार्थी बहुवचनी उल्लेख करण्याचा मराठी भाषकांचा अट्टाहास कशासाठी?   याऊलट गुजराती, पारशी या लोकांची आडनावे पहा, लोख   Read More....
By : Kumar Joshi     Posted On : 05 Dec 2016     Visits : 21
चित्रमी एक चित्र काढले होते माझ्या भविष्याचे... त्यात रंग ही भरणार होतो मनासारखे...पण ते चित्र नियतीने फाडले...मग मी चित्रच काढणे सोडले...रंग सारे माझ्यासाठी बेरंग झाले...आता फाटलेले चित्र जोडायचे आहे...पण कोणाला ? ज्यांनी ते फाडले आहे...आता ते चित्र जोडून काय कामाचे...ते चित्रही आता भूतकाळ झाले आहे...माझ्या भविष्याचे चित्र आता फक्त तिच्या हातात आहे ...कवी - निलेश बामणे   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 05 Dec 2016     Visits : 11
डोळ्यात मी होतोपण नजर दुसरीकडेप्रेम एवढे दिले तरीतुझे मन का वळे?हातात हात होता माझ्यास्पर्श मनी होता कुणाचाRead More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 05 Dec 2016     Visits : 9
तुझ्या मागून चातकांचे थवे उडाले खड्ड्यात गेला पाऊस सारा Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 05 Dec 2016     Visits : 20
‘देशभक्‍ताची व्याख्या’ या ब्लॉगचा ताजा कलम: - डॉ. सुधीर रा. देवरे             1975-77 च्या आसपासचा काळ. तेव्हाही माझ्या लहानपणी आमचं गाव बर्‍यापैकी कॅशलेस होतं. दुकानात कोणाला काही घ्यायला जायचं असलं की घरातलं धान्य- बाजरी, गहू, नागली, हरभरा, मका असं दुकानात घेऊन जायचं. दुकानदार तो त्याच्या मापाने मोजायचा. माप भरून भरपूर धान्य खाली पडू द्यायचा. आणि त्याच्या हिशोबाने सांगायचा, ‘इतके इतके पैसे झाले. काय देऊ?’ मग रोज लागणार्‍या जिनसा गुळ, दाळ, चहा, साखर, तेल असं थोडं थोडं खरेदी करायचं. ह   Read More....
By : Dr. Sudhir Deore     Posted On : 05 Dec 2016     Visits : 12
चष्मा...तिच्या फाटलेल्या, फाडलेल्या अथवा फाडून घेतलेल्या जीन्समधून तिच्या गोऱ्या मांडया दिसत होत्या...पुरुषांच्या नजरा त्यावर खिळल्या होत्या पण त्या नजरेत वासना नव्हती एक प्रश्न होता... हिला भीक लागलेय की भिकेचे डोहाळे लागलेत... फक्त गोंदलेल गोंदण दिसावं म्हणून ती काय काय दाखवत होती...न बोललेलं बर ...मग म्हणणार पुरुषांच्या नजरेत वासना आहे...मला वाटत पुरुषांनी आपल्या डोळ्यावर आता असा चष्मा लावावा ज्यातून फक्त कपडे दिसतील ... मग असा चष्मा लावणाऱ्यानाच बायका आज सभ्य समजतील...ती म्हणत होती जणू मी माझ्या कपड्यां   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 599
सर्दी खोकल्याने आजझाले सारे थंडेडॉक्टर जवळ गेलो तरम्हणे खात जा अंडेथंडी एवढी वाजतेकि अंगात भुकंप येतेकधी दातावर दात तर कधीहातावर हात चोळा लागतेथंड पाण्याला पाहूनहीआता येतो अंगावर काटाआंघोळीशिवायच काही तरपकडतात आपल्या वाटागोरे गोरे चेहरे पणआज गुलाबी झालेसावळ्यांच काय होईलते अजून सावळे झालेRead More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 792
ग्राहक संरक्षण कायदा आणि बँकांचे व्यवहार----------------------------------------------------------                         प्रत्येक व्यक्तीला बँके मधून  पैशाचे व्यवहारकरावे लागतात .खातेदारांना कार्यक्षम, तत्पर आणि चोख सेवा पुरविण्याचीहमी बँक खातेदारांना देत  असते. बँकेच्या व्यवहारात कांही त्रुटीआढळल्यास तसेच योग्य सेवा मिळाली नाही तर खातेदार ग्राहक न्यायालयात जाऊनदाद मागू शकतो. बँकांचे सर्व व्यवहार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गतयेतात . खातेदाराने ठेवलेल्या पैशाची सुरक्षितता  ही सर्वात महत्वाचीअसते . केवळ   Read More....
By : Balwant Ranade     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 1775
ग्राहक संरक्षण कायदा आणि बँकांचे व्यवहार----------------------------------------------------------                         प्रत्येक व्यक्तीला बँके मधून  पैशाचे व्यवहारकरावे लागतात .खातेदारांना कार्यक्षम, तत्पर आणि चोख सेवा पुरविण्याचीहमी बँक खातेदारांना देत  असते. बँकेच्या व्यवहारात कांही त्रुटीआढळल्यास तसेच योग्य सेवा मिळाली नाही तर खातेदार ग्राहक न्यायालयात जाऊनदाद मागू शकतो. बँकांचे सर्व व्यवहार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गतयेतात . खातेदाराने ठेवलेल्या पैशाची सुरक्षितता  ही सर्वात महत्वाचीअसते . केवळ   Read More....
By : Balwant Ranade     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 1579
ग्राहक संरक्षण कायदा आणि बँकांचे व्यवहार----------------------------------------------------------                         प्रत्येक व्यक्तीला बँके मधून  पैशाचे व्यवहारकरावे लागतात .खातेदारांना कार्यक्षम, तत्पर आणि चोख सेवा पुरविण्याचीहमी बँक खातेदारांना देत  असते. बँकेच्या व्यवहारात कांही त्रुटीआढळल्यास तसेच योग्य सेवा मिळाली नाही तर खातेदार ग्राहक न्यायालयात जाऊनदाद मागू शकतो. बँकांचे सर्व व्यवहार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गतयेतात . खातेदाराने ठेवलेल्या पैशाची सुरक्षितता  ही सर्वात महत्वाचीअसते . केवळ   Read More....
By : Balwant Ranade     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 1579
खुप दिवस झालेतुझ्यावर कविता लिहूनहोतो थोडा त्रस्ततुझा दुटप्पीपणा पाहूनमात्र आता मी सारेविचार सोडून दिलेतुला जसं हवं तसंतुझ्यावर सोडून दिलेतुला हवे किंवा नकोपण प्रेम करत राहिलतु कितीही दुर गेलीतरी तुझ्यावर...प्रेम करत राहिलवाच माझ्या कविताकिंवा नको तु वाचूभावना आहेत तुजसाठीमात्र शब्दांना नको ठेचूशब्द शब्द गोळा करूनतुझ्यासाठी लिहित आहेरोखून आसवांना आजमन मोकळं करत आहे- गणेश म. तायडे, खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 400
'शक्ती' हेच  ईश्वरी रुप   तप्त सळई स्पर्ष करीतां ,   चटका देई शरीराला  । सुप्त अशी औष्णिक शक्ति,   आस्तित्व दाखवी त्या वेळेला  ।। वीजा चमकूनी गर्जती मेघ,   लख्ख उजेड सारते काळोख  । प्रकाश नि ध्वनीच्या लहरी,   आस्तित्वाची दाखवी झलक  ।। साधी असे तार तांब्याची,   झटका देई विद्युत असतां  । विद्युत शक्तीचा परिणाम,  जाणवी देहा प्रवेश करतां  ।। झाडावरले पडता फळ,  भूमी घेई खेचूनी त्याला  । गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही,   झलक दाखविते जगाला  ।। ईश्वर अस्तित्व भासे,  अशाच शक्तीरुपानें  । अद   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 1585
जीवन रंगभूमिवरील यशस्वी कलाकार .                वसंता माझा बालमित्र! शाळकरी जीवनांतला. कॉलेज मध्येही एकत्र होतो. दोघेही वैद्यकीय महाविद्यालयांत मिळून शिकलो. आज दोघेही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून सत्तरी ओलांडलेले. तो त्याच्या गांवी  मराठवाड्यांत स्थायीक झाला. तर मी शासकिय नोकरीत राहून अनेक गावांचे पाणी चाखू लागलो.                 मी त्याच्या गांवी अनेक वेळा गेलो होतो. मात्र गेल्या २५ वर्षांत त्याच्याकडे जाणे झाले नाही. त्याच्या आग्रहाने मी त्याच्या गांवी गेलो.  चार दिवस त्याच्या कौटूंबिक जिव्हाळ्य   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 203
रात्रीस खेळ चाले...रात्रीस खेळ चाले...स्वप्नांचास्वप्नातील आशा-आकांक्षांचारात्रीस खेळ चाले... विचारांचाविचारातील प्रेम भावनांचारात्रीस खेळ चाले...शांततेचाशांततेत लपलेल्या समाधानाचारात्रीस खेळ चाले...क्षणांचाक्षणात घडलेल्या गोष्टींचारात्रीस खेळ चाले...उद्याचाउद्या उगवणाऱ्या दिवसाचारात्रीस खेळ चाले...झोपेचाझोपेत होणाऱ्या भासांचारात्रीस खेळ चाले... कल्पनेचाकल्पनेत होणाऱ्या जन्मांचारात्रीस खेळ चाले...रात्रीचारात्रीच घेऊ या आनंद रात्रीचाशुभ रात्री... --- कवी - निलेश बामणे ---   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 406
लाईन कथा : स्वामी तिन्ही जगांचा, आटा बिना उपाशीसध्या सौ. बाहेर गावी अर्थात महाराष्ट्रात सॉरी विदर्भात गेलेली आहे. डोक्यावरचे केस पांढरे झाले असले तरीही या वयात मजबूरी में पुन्हा एकदा लाईनीत उभे राहण्याची वेळ  आली.  शांतपणे बँकेच्या लाईनीत उभा झालो. बँकेच्या लाईनीत उभे असलेले अनेक तरुण जीव अधीर आणि तणावग्रस्त दिसले. बहुतेक त्यांची रांगेत उभे राहण्याची पहलीच वेळ असेल.  बालपणाचे राशनच्या लाईनीतले किस्से सांगून त्यांचे मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न करू लागलो. त्या काळी वडिलांचा पगार बहुतेक २०० रुपयांचा जवळपास होता.   Read More....
By : vivek patait     Posted On : 04 Dec 2016     Visits : 790
तुझ्यात जीव रंगला...तुझ्यात जीव रंगला... पाहता पाहता तिच्यात  गुंतला... शहरातील हायवे वरून अचानक शेतात घुसला... विमान सोडून बैलगाडीला भुलला...मातीला न स्पर्षणारा मातीत लोळला...पांढरपेशा अचानक गावरान झाला...स्वप्न जगणारा आता स्वप्नात रंगला...प्रेमापासून पळणारा प्रेमात पडला...कवी - निलेश बामणे   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 806
शुभरात्री...आज तुझी इतकी आठवण येतेय की झोप येत नाही एकजात ...घराच्या खिडकीतून चंद्राकडे पाहतोय आणि चांदण्यांना विचारतोय तू दिसतेस का  चंद्रात... झोपली असशील तू गाढ बिछान्यात...मी मात्र तलमळतोय इकडे तुझ्या विरहात...पडलो नव्हतो मी कधीच तुझ्या प्रेमात...पण तरीही तू का शिरलीस माझ्या हृदयात...आता उगाच माझा वेळ वाया जाईल माझ्या मनाला सावरण्यात...पण तरीही शुभरात्री म्हणायला येतोय मी तुझ्या स्वप्नात...कवी - निलेश बामणे   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 802
सत्पुरुष  .......प्रा.य.ना.वालावलकर [ynwala@gmail.com, 9404609126]........................        आपल्या देशांत विविध कालखंडांत देवा-धर्माशी संबंधित असे काही सत्पुरुष होऊन गेले. अशा सत्पुरुषांची सध्या (इ.स.२०१६) भाविकप्रिय असलेली महाराष्ट्रातील तीन नांवे म्हणजे अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ, शिरडीचे साईबाबा आणि शेगावचे गजानन महाराज.  संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत रामदास, संत एकनाथ यांच्यापेक्षा प्रारंभी सांगितलेल्या तीन नांवांचा उदो उदो सध्या महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. साईबाबांची भव   Read More....
By : Yeshwant Walavalkar     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 235
ओत जरा मित्राआज घेऊच दे मलामनातील सारं काहीआज काढू दे मलाबस माझ्या सोबतजरा ऐकून घे मलाRead More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 791
बलात्कार...बलात्काराच्या बातम्या वाचल्या की लाज वाटते ...आपण पुरुष असल्याची...त्या षंढांमुळे पुरुष बदनाम होतो...प्रत्येक पुरुष स्त्रियांच्या नजरेत दोषी दिसतो...प्रत्येक पुरुष लबाड असतो पण षंढ नसतो...तिच्या रक्षणासाठी कित्येकदा तो आपल्या प्रणाचीही बाजी लावतो...ती मिळविण्यासाठी असतानाही तिला मिळविण्याचा प्रयत्न करतो...तिला पाहून पुरुष उत्तेजित होतही असेल पण बेभान होतोच असे नाही...पुरुषाच्या मिठीत स्त्री सुरक्षित असते पण स्त्रीच्या मिठीत पुरुष सुरक्षित असतोच असे नाही...पुरुषांतला पुरुष नाही तर षंढ बलात्कार करत   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 1399
vvvvvvvvvvv   Read More....
By : naresh dhotkar     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 1766

Read More....

By : Sanjeev Bhide     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 922
By : Sanjeev Bhide     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 1155
By : Sanjeev Bhide     Posted On : 03 Dec 2016     Visits : 899
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers