Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


कृष्ण कमळ-   योग्य वेळी   दिन दुबळे रोगी जर्जर,  कितीक पसरले या संसारी काटे काढूनी जीवनावरचे,  सुगंध घ्या तुम्ही कुणीतरी....१ शून्यामधले कितीकजण ते,  शून्यची सारे अवतीभवती परिस्थितीच्या वणव्यामध्ये,  धगधगणारे जीवन कंठती....२ आज हवे ते त्यांना कुणीतरी,  फुंकार घालील दु:खावरती सहानुभूतीचा शब्द एक तो,  निर्माण करील सहनशक्ति....३ क्षीण होता तव दृष्टी,  दिसेल कां तयाची धडपड श्रवणदोष तो येण्यापूर्वी,  ऐकून घे तू दु:खी ओरड...४ चपळ सारे अवयव असता,  धावपळीचे जीवन बघ तू   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jan 2015     Visits : 6
बागेतील तारका-     तपसाधनेतील परिक्षा (काव्य स्फूर्ती)   पूजित होतो प्रभूसी     ध्यान एकाग्र करुनी भाव भक्तिने तल्लीन       होत असे भजनी  ।।१।।   काव्यस्फूर्ति देऊनी    कवि बनविले मजला शब्दांची फुले गुंफवूनी    कवितेचा हार बनवविला   ।।२।।   सुंदर सुचली कविता      आनंदी झाले मन ध्यास मज लागता    गेलो त्यांतच रमून   ।।३।।   पुजेमधले लक्ष्य ढळले   काव्याच्या मागे जावूनी भजनांतील चित्त वेधले   तपोभंग तो होऊनी   ।।४।।   मधाचे बोट चाटवूनी   मोहात ओढले मजल   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jan 2015     Visits : 2
जीवनाच्या रगाड्यातून-   दासी मंथरेमधला विकल्प                        रामायण अप्रतीम कथानक आहे. आजतागायत ते अजरामर होऊन राहीले. काव्य असो वा इतिहास. प्रसंगाची गोडी केवळ अविट आहे. घडणाऱ्या घटनामध्यें दैवी चमत्कार ह्या बाबींचा शिरकाव करुन मनोरंजनाची सिमा खूप ऊंचावली गेली. कदाचित् आजच्या अधुनिक विज्ञान युगांत असल्या प्रसंगाना सत्याच्या मोजमापात मान्यता मिळणे कठीण आहे. परंतु जेव्हां कोणत्याही कथानकातील करमणूक व योजना हाच आनंदाचा गाभा असतो, तेंव्हाच त्या प्रसंगाना पुढे पुढे नेत जाणे योग्य ठरते   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Jan 2015     Visits : 5
पुनर्जन्म :.........प्रा.य.ना.वालावलकर. [ynwala@gmail.com,9404609126] वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ।नवानि गृह्णाति नरोsपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-।न्यनानि संयाति नवानि देही॥ (१७, अ.२) [अर्थ:-"जुनी वस्त्रे टाकून माणूस नवी परिधान करतो तद्वत् जीर्ण शरीराचा त्याग करून आत्मा नवे शरीर धारण करतो."] हे अनेकांना पटते. कारण आत्मा,पुनर्जन्म यांवर त्यांची श्रद्धा असते. वास्तव काय दिसते? नव्वदीचा वृद्ध मरणोन्मुख अवस्थेत असतो.पाठीवर शय्याव्रण असतात.तरी महिनोन् महिने जगतो. असले जीर्ण शरीर आत्मा का   Read More....
By : Yeshwant Walavalkar     Posted On : 24 Jan 2015     Visits : 81
किरण बेदींच्या प्रवास बिलाच्या कथित  घोटाळ्यावरून बराच गदारोळ चालु आहे मुळात किरण  बेदिनी २००७ मधेच सरकारी सेवेचा राजीनामा दिला आहे त्यामुळे हा सर्व प्रकार त्यांच्या सेवा काला नंतरचा आहे  हे लिहिण्याव्चे कारण सरकारच्या आणि खाजगी क्षेत्राच्या सेवा शर्ती वेगळ्या आहेत सरकार झालेल्या खर्चाचे पैसे देते त्यामुळे दिलेले बिल परत मिळते आणि फसवणुकीचा आरोप होऊ शकतो (त्यातही  केंद्र  सरकारच्या काही संस्था मध्येही ( Government Undertaking ) खर्च न करता पैसे परत घेण्याची मुभा आहे उदा.   LTC )पण  खाजगी क्षेत्रात प   Read More....
By : Mahesh Tulpule     Posted On : 24 Jan 2015     Visits : 609
सोडूनी दूर तुला,प्राण माझा हरवूनी गेला...हरवल्या तुझ्या पायवाटा,एकट्या सोडूनीया गेल्या...सोडूनीया साथ माझी,करून गेली असाह्य...गुदमरलेल्या भावनांची,ही कसली दाह...नको असला प्राण,ज्यात श्वास तुझा नाही...नको असला श्वास,ज्यात तु दरवळत नाही...भरती ही कसली,आसवांची नयनसागरी...माझी नजरे शोधती,तुला कावरी बावरी...धगधगत्या या पाण्याला,ही कसली आग लागली...दृष्ट माझ्या प्रेमाला,कुणाची अशी लागली...स्वप़्न सारी माझी,क्षणात विखरून गेली...काळजाचा ठोका,चुकवूनी गेली...होती नव्हती आठवण,ती पण आता सरली...न मरण्याची चिंता,न जगण्याच   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 13
खूप सहज झाले,तुजसाठी विसरणे आता...जुने झाले प्रेम,तुला नाही आठवत आता...उडाले छप्पर,माझ्या प्रेमाचे आता...राहिल्या पडक्या भिंती,तुझ्या आठवणींच्या आता...कुठं हरवल्या त्या,तुझ्या गप्पा आता...कुठं हरवल्या त्या,तुझ्या मस्त्या आता...कळत नकळत सारे,हरवले रस्ते आता...असते सर्व काही,फक्त तुच नसते आता...तुझ्या प्रेमात अख्खे,विश्व रंगले होते आता...होईल पुर्ववत सारे,या आशेवर जगत आहे आता...तु माझी होशील की नाही,या चिंतेत मरत आहे आता...- गणेश म. तायडे   खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 400
तुझा एक होकार, तुझा एक होकार, जणू सप्तसुरांचा ताल, कोकिळेच्या कंठातील ताण, माझ्या आयुष्यात, तुझ्या सोंदर्याची खाण.   आगमन माझ्या आयुष्यात, नव भविष्याच दान, विश्व व्यापाव, अस ब्रंम्हाच वरदान, तुझा एक होकार, तुझा एक होकार.   उंच भरारी घेणार्‍या, त्या चातकाची कमान, जणू कामिनीच्या, एका नजरेचा बाण. आजच पाडवा, आजच संक्रांत, तुझा एक होकार, तुझा एक होकार......                                         ...... ज्ञानेश्वर अडागले......   Read More....
By : Dnayneshwer      Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 91
कृष्ण कमळ-     दिव्यत्वाची झेप   पंख फुटता उडूनी गेला,   सात समुद्रा पलीकडे आकाशातील तारका होत्या,  लक्ष्य तयाच्या नजरेपुढे निसर्गाने साथ देवूनी,  दणकट दिले पंख तयाला झेप घेत जा दाही दिशांनी,  मनी ठसविले त्या पक्षाला आत्मविश्वास तो जागृत होता,  चिंता नव्हती स्थळ काळाची कुठेही जाईन झेपावत तो,  ओढ तयाला दिव्यत्वाची निसर्ग रंगवी चित्र मनोहर, रंग एक तो कुंचल्यामधल्या देईन अंगच्या छटा निराळ्या,  चमक दाखवित ह्या जगताला स्वच्छंदाची नशा मनस्वी,  विसरूनी गेला सर्व जगाला कुठ   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 39
बागेतील तारका-   दिव्य शक्ति व्याकूळ झाला जीव     प्रभू तुझ्या दर्शना अर्पितो मी भाव          तुझीया चरणा   ।।१।। तेजांत लपले             तुझे दिव्य स्वरुप नयना न जमले         टिपण्या ते रुप   ।।२।। निनादाच्या स्वरी      तुच आहेस संगीत कर्ण अवलोकन न करी    ऐकण्या तुझे गीत   ।।३।। पुष्पातील सुवास      तुंच आहेस सुगंध न येई घ्राणेद्रियास     ओळखता तो आनंद   ।।४।। मधुर रसाची फळे     सर्वात तु बसलास जिव्हेला मात्र न कळे   तुझा सहवास   ।।५।। स्पर्शांत आहेस तूं     माझ्   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 24
जीवनाच्या रगाड्यातून-                                 चतुर दूरदर्शी राजकारणी कैकयी               रामायण वाचताना वा ऐकताना, रामाबद्दल आदर, प्रेम भाव  निर्माण होतो. त्याच वेळी    त्याच्या सावत्र आई कैकयी विषयी अनादर व राग मनांत उत्पन्न होतो. अर्थात ह्या दोन्ही भावनिक बाबी आहेत. हा ज्याचा त्याचा वैयक्तीक समजण्याचा भाग आहे. आपण ह्याच्या विश्लेशनाच्या मागे सतर्कतेने जात नसतो.           आगदी बाल वयांतच रामायणातील कथा आपणास सांगितल्या गेल्या. त्यांत भव्यता, दिव्यता, गोडवा, आदर्शता, बरीच कर   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 20
नायलॉनच्या मांज्यावर बंदी घालायलाच हवी...     पतंगाच्या मांज्या मानेभोवती अडकून जखमी झालेल्या बाईक स्वाराचा जीव अठरा टाक्यांवर निभावला तो ही योग्य वेळी उपचार मिळाल्यामुळे ! पण सर्वच इतके सुदैवी असतीलच असे नाही ना. या संदर्भातील बातमी पहिल्यांदा वाचनात आली तेंव्हा आश्चर्याचा धक्का बसला कारण पतंग आणि मांज्या याच्याशी आमचा ही बर्‍यापैकी संबंध आला होता. पण बोट कापून थेंबभर रक्त सांडण्याखेरीज फार काही घडल्याचे मला आठवत नव्हते. आमच्या मुंबईतील घराभोवतीची जागा कमी होत गेली आणि शेवटी घराच्या छतावरूनही पतं   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 22 Jan 2015     Visits : 11
सोडून तुला मी जाऊ कुठं?तु माझा प्राण हे तुला सांगु कसं?जिंदगीत तुला नेहमीच मागितलं स्वप़्नात तुला नेहमीच पाहिलं वर्षानुवर्षाच नातं आपलंतोडताना तुला काहीच कसं नाही वाटलं देव दगडाचा पाहला होता पुजा त्याची केली होती प्रसन्न करण्या दगडालादिवसराञ झगडत होतो पाहिल एकदा तरी मजकडेम्हणुन डोळे लावून बसलो होतो देईल आवाज माझ्या नावाने म्हणून जगाला विसरून बसलो होतो न आला देव न आला दगड पण मात्र आयुष्यभर...मी स्वतःशीच झगडत बसलो पाहला होता जो तारा आसमानीआज हरवला मला एकटे सोडूनीआज सोबत तु माझ्या नाही जणू शरीरात ह्रदयच नाही त   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 21 Jan 2015     Visits : 39
विधीलिखीत काय आहे,माहीत ना कुणाला...रंगणार स्वप्न केव्हा,माहित ना कुणाला...जिवनाचे काय कोडे,उलगडे ना कुणाला...वायुची काय रचना,दिसली ना कुणाला...प्रेमाची काय भाषा,कळली ना कुणाला...आसमंताची काय सिमा,मोजता ना येई कुणाला...मरणाची काय भिती,जगणे ना कुणाला...जिवन गणित अकलनिय,कळले ना कुणाला...अकलनिय सारे आहे,कळणार ना कुणाला...विधीलिखीत काय आहे,माहीत ना कुणाला...- गणेश म. तायडे   खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 21 Jan 2015     Visits : 42
निसर्गावर  जीव  ओतणारा  तोच  एकटा  कर्तबगार  गुरे वासरे बायको लेकरे साऱ्यांचाच आधार आभाळाकडे टक लावणे त्याचंच तर काम असतश्रीमंताच्या घरात मात्र नेहमी बेसिन जाम असतकिती काळ वाट पाहिलं आभाळ  काही  फाटत  नवते
By : shivani yadav     Posted On : 21 Jan 2015     Visits : 631
अव्यक्‍त प्रेम मी ही अव्यक्‍त होतो ती ही अव्यक्‍त होती... अव्यक्‍ततेत ह्ळूच रात्र सरत होती... एकमेकांच्या डोळ्यात पाह्ता - पाह्ता अव्यक्तताही व्यक्‍त झाली होती... अव्यक्‍त प्रश्नांची उत्तरे अव्यक्त असतानाही व्यक्‍त झाली होती... अव्यक्‍तताही व्यक्तता ठरून अव्यक्त प्रेम व्यक्त करून गेली होती... कवी-निलेश बामणे ( एन.डी.) दिनांक – 21/01/2015   Read More....
By : nilesh bamne     Posted On : 21 Jan 2015     Visits : 826
वाटते सतत तू आलीस की तुला बंद करावे करावे बंद अक्षरात Read More....
By : prakash redgaonkar     Posted On : 18 Jan 2015     Visits : 445
 अगदी एलफंडी  पासून माहीत  आहे त्याला पावसाच्या कविता पाउस सतत मनात  असतो झिमझिमत जीवापाड प्रेम केलेय पावसावर Read More....
By : prakash redgaonkar     Posted On : 18 Jan 2015     Visits : 672
MY VIDEOS ARE POSTED HERE NATIONAL SECURITY PART 1 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=0n1jvSn6VVA&list=LL9_Sx5cV2XFmt-PLCK7zXfg&feature=c4-overview NATIONAL SECURITY PART 2 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=JlSROAa2mc8 NATIONAL SECURITY PART 3 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=fmNxYLefEfM NATIONAL SECURITY PART 4 BY BRIG HEMANT MAHAJAN http://www.youtube.com/watch?v=g7Y9FHwqUZw&list=UU9_Sx5cV2XFmt-PLCK7zXfg&feature=c4-overview NATIONAL SECU   Read More....
By : Hemant Mahajan     Posted On : 17 Jan 2015     Visits : 251
राजकीय पक्ष आणि माध्यमांचा बेजबाबदारपणा:देशाच्या सुरक्षेशी घातक खेळ धोकेदायक आरोप गुजरातमधील पोरबंदर समुद्र किनार्यालगत एका स्फोटकांनी भरलेल्या नौकेचा तटरक्षकदलाने पाठलाग केला आणि ती बोट रोखली. त्यानंतर या बोटीचा स्फोट झाला आणि ती समुद्रात बुडाली. या बोटीमध्ये चार जण होते.हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही वृत्तपत्रांनी आणि राजकीय पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ‘या जहाजामध्ये दहशतवादी नसून ते तस्कर किंवा स्मग्लर होते .ते दहशतवादी असल्याचे घोषित करून सरकार स्वत:चे कौतुक करून घेत आहे असे या वृत्तपत्र   Read More....
By : Hemant Mahajan     Posted On : 17 Jan 2015     Visits : 1831
भावना सांभाळायला हव्यात. आज लोकांच्या भावना दुखावून चालणार नाही. कोणाच्या भावना कश्याने दुखावून भडकतील ते ही नेमके सांगता येत नाही. म्हणून अमूक एक कृती करताना वा अमूक एक लेख लिहिताना अमूक अमूकच्या भावना दुखावतील की काय, असा या पुढे आपल्याला सारखा विचार करत रहावा लागेल. ( हा लेख लिहिताना मी तोच विचार करतोय.) कारण कोणाच्या भावना दुखावणे म्हणजे आपला मृत्यूच ओढवून घेणे. मुले शाळा शिकतात म्हणून कोणाच्या भावना दुखावतात आणि त्या मुलांनाच ठार मारले जाते. काही लोक चित्र काढून प्रबोधन घडवण्याचा प्रयत्न करतात आण   Read More....
By : Dr. Sudhir Deore     Posted On : 15 Jan 2015     Visits : 140
हमे इस बात का गम,                   नही के, तू नही.  ,             अफसोस की मेरी हर आरजू पर,                   तेरी कोई रजा नाही....         कुछ तो बात होगी तुझमे,       वरना हम सफर ओऱ भी थे       हंस कर मयूसी को छुपाना, औऱ हे.       वरना आंख मे आसू आज भी हे.                     चाहता हू के तुझे कूछ नाम दू,                   यहा बेनाम तो मेरा ईश्क भी हे,                   दिल का जख्म तो नासुर बना हे,                   लेकीन ओठों पे दुवा आज भी हे.   सोचा   Read More....
By : Dnayneshwer      Posted On : 14 Jan 2015     Visits : 651
परवाच कुठूनतरी रिक्षातून घरी परतत होते. बोरिवली स्टेशनच्या ट्राफिकमधे कुठल्याही वेळी साधं चालायलाही नको इतकी गर्दी असते. चालणारा माणूस मागून येऊन पुढे निघून जाईल इतक्या संथगतीने वाट काढत माझी रिक्षा इंच इंचभर पुढे सरकत होती. पण तरीही आजूबाजूची दुकानं, रस्त्यावरचे असंख्य फेरीवाले, त्यांच्याकडची रसरशीत फळं, रंगीत फुलं, हिरव्यागार भाज्या, फुलांचे भरगच्च हार, गजरे, चादरी, साडी कव्हर्स, सोफा कव्हर्स, पर्सेस, पाऊच्स, ड्रेसेस काय नी काय बघण्यात माझं स्त्री सुलभ मन नेहमी प्रमाणेच गुंतलं होतं. चालत दो   Read More....
By : Anuradha Mhapankar     Posted On : 13 Jan 2015     Visits : 1093
डोळे ओले झाले माझे डोळे ओले झाले तुझे डोळ्यांच्या ह्या सागरातुनीमन चिंब ओले झाले माझे...तुझ्या न माझ्या डोळ्यांचेकसले हे निराळे बंधतु माझी फूल पाकळीअन् मी तुझा सुगंध...तुझ्या नजरेत अवघेजिवन अवघे वाहून गेले डोळ्यात तुझ्या बघताना मन हरवून माझे गेले...नको मिटू डोळे कधी न लपवूस डोळे कधी काय भरवसा डोळ्यांचाप्राण हरतील डोळे कधी...तुझ्या डोळ्यातील प्रेम मला पहायचे आहे किती प्रेम माझे तुझ्या नयनी दाटलेले आहे...नको रानी नको कधी रूसू तु माझ्यावरीकारण मी तुझा राजा अन् तु या राजाची राणी...- गणेश म. तायडे   खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 12 Jan 2015     Visits : 496
बंध हे रेशमाचेमाझ्या तुझ्या मनाचे...घे शपथ आपल्या प्रेमाची दे शपथ आपल्या मनाची उजळू दे अंतरीची गाथा शमवू दे मनाची व्यथा असे हे बंध रेशमाचेमाझ्या तुझ्या मनाचे...तुझ्या नयन ओंजळीत नसावा आसवांचा थेंब दुःखी मनाच्या लहरी शमवील मी किनारीअसे हे बंध रेशमाचेमाझ्या तुझ्या मनाचे...नको तोडशिल कधी बंध आपल्या मनाचे मी जगू कसा तुझविनमी मरू कसा तुझविनअसे हे बंध रेशमाचेमाझ्या तुझ्या मनाचे...- गणेश म. तायडे   खामगांव   Read More....
By : GANESH TAYADE     Posted On : 12 Jan 2015     Visits : 676
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers