Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
 


सूर्य आला डोईवरी त्यात किरणे अंगारली Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 30 Sep 2016     Visits : 20
विवेकी आरक्षण नीतीच्या दिशेने. डॉ. शंतनू अभ्यंकर   मराठे म्हणतात, ‘आम्हाला द्या! ओबीसी म्हणतात द्या की, पण आमचं काढाल तर याद राखा.’ कोर्ट म्हणतं, ‘पन्नास टक्केंच्यावर आरक्षण नाही!’ मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने आरक्षणाचं धोरण पुन्हाएकदा चर्चेत आलं आहे. कोणतेही धोरण हे विवेकी रीतीनेच राबवलं पाहिजे. पण सवलत देण्याच्या बाबतीत, मग ती टोल मधून सूट असो वा आरक्षण, हे भान पाळायलाच हवं. कोणाताही समाज कितीही समान झाला तरी काही घटकांना विशेष मदतीची, सवलतीची, गरज भासणार हे स्पष्ट आहे. याचे निकष आणि   Read More....
By : Shantanu Abhyankar     Posted On : 30 Sep 2016     Visits : 32
होस्टेलचे दिवस डॉ. शंतनू अभ्यंकर, वाई, पिन ४१२ ८०३. मो. क्र. ९८२२० १०३४९     आपल्यापेक्षा चार पावसाळे जास्त पाहिलेला माणूस हा आपोआपच हुशार समजला जातो. खरं तर हे विचित्र आहे. ज्ञानप्राप्तीचा कोणताही प्रयत्न न करता निव्वळ चार वेळा मॉन्सून अंगावर बरसला म्हणून आपोआप शहाणपण प्राप्त होत असेल असं वाटत नाही. कारण  डोकं आणि डोळे उघडे नसतील तर पालथ्या घड्यावर पाणी असंच व्हायचं. शिवाय दर पाच सहा वर्षानी एखाददोन वर्ष अवर्षणाची. ही जमेस धरायची का नाही हेही स्पष्ट नाही. चार पावसाळ्यांचं काही खरं   Read More....
By : Shantanu Abhyankar     Posted On : 30 Sep 2016     Visits : 5
By : suhas kakde     Posted On : 26 Sep 2016     Visits : 419
निसर्ग व्याप्ती उंच चढूनी हिमालयी,      झेंडा तो रोविला गीरीराजाचे शिरावरी,      विजय संपादिला   उंचाऊनी  बघे मानव,      अथांग जगताला विज्ञानाच्या जोरावरती,   अंतराळात गेला   युगा युगाचा चंद्रमा,       केला अंकित त्याने त्याच्या देही ठेवी पाऊल,   मोठ्या अभिमानाने   अगणित दिसती गृहगोल,      त्याचा दृष्टीला सीमा न उरली आता मग,      चौकस बुद्धीला   चकित होतो प्रथम दर्शनी,      विज्ञाना बघता दिसून येती अनेक गुढे,    एक एक उकलता   किती घेशी झेप मानवा,       उंच उ   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 273
प्रभूची खंत   मी आलो रे तुझ्या दारीं, मला म्हणतात श्रीहरी झोपलो होतो सागरी, तंद्री मोडी कुणीतरी, ।।१।।   शांतीने पडू देईना, तुझी ती तपसाधना, लक्ष माझे खेची कुणी, प्रश्न पडला मना  ।।२।।   तूच दिसला पुंडलीका, आई-बापा मांडी देऊनी, माझे लक्ष तुझकडे, परि तेच तूझ्या नयनी  ।।३।।   आई – बापाच्या सेवेत,  गुंगलास तूं सतत,  सेवा शक्ति मला छळे,  तुला कांहीं न कळे,  ।।३।।   थांबव पुंडलिका सेवा, सहन न होई तो ठेवा, तुजकडे बघ आलो, मनी समाधानी झालो  ।।४।।   उभा केलेस मजला   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 724
सुप्त शक्ती   खोलीमध्ये कोंडूनी मांजर,  हाती घेई काठी  । मारून टाकण्यासाठी तीला,  लागला तो पाठी  ।। अतिशय भीत्री असूनी ती,  जीवासाठी पळे  । हतबल होता पळून जाण्या,  मार्ग तो ना मिळे  ।। उपाय नसता हाती कांहीं,  चमत्कार घडे  । सर्व शक्तीनी त्याच्यावरती,  तुटून ती पडे  ।। उडी मारूनी नरडे धरले,  दोन्ही पंजानी  । मृत्यूचाच तिने गळा घोटला, शक्ती युक्तींनी  ।। प्रत्येकामध्ये सुप्त असते, शक्ती लपलेली  । अवचित वेळ पडता दिसे,  बाहेर आलेली  ।। मदत देतो निसर्ग तुम्हां, संधी बच   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 1531
उगवत्या सूर्याला नमस्कार   उगवता सूर्य, नमन करती त्याला, विसरती सारे सुर्यास्ताला    ||धृ|| ऐश्वर्याची झलक, श्रीमंतीचे सुख बिनकष्टाची संपत्ती, लक्ष मिळवण्याती माना डोलावती, डामडोलाला   ||१|| उगवता सूर्य. नमन करती त्याला   प्रथम हवे दाम, तरच होई काम पैशाच्या भोवती, सारेच फिरती पैशाचे गुलाम, मानती पैशाला    ||२|| उगवता सूर्य, नमन करती त्याला   सत्तेची नशा, दाखवी जना आशा स्वतःसी समजे थोर,  असुनीया शिरजोर हांजी हांजी करती, बघता सत्तेला    ।।३।। उगव   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 553
गतकर्माची विस्मृती   एके दिनीं निघून जाईन    निरोप घेवून ह्या जगताचा प्रवास माझा अनंतात    कसा असेल त्या वेळेचा   आकाशाच्या छाये खालती    विदेही स्थितींत  फिरत राहीन 'तू' आणि 'मी' च्या विरहीत मी   गत कर्माचे करिन मापन   बाल्यातील चुका उमगल्या     तरूणपणाच्या उंबरठ्यावरी सळसळणारे यौवन रक्त    वृधावस्तेतील खंत ठरी   पूनर्जन्म घेण्याकरितां    गर्भाची निवड करीन गत जन्मींच्या चुका टाळूनी    आदर्शमय  जीवन जगेन   शंकेची परि पाल चुकचुके    राहील का स्मृति गत जन्माची   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 1884
वलय   सतत फिरत राही, चक्र जीवनाचे   विविधता पाही ,  रंग आयुष्याचे   सुख दुःखाच्या भावना,  उठवूनी लहरी देह आणि मना, परिणाम करी   लोभ अहंकार निराशा, सारे मनाचे विकार आनंद समाधान आशा, करी भावना साकार   जीवन विषयाचे, बनत असे वलय रस शोधितां त्याचे, जीवन वहात जाय     डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 1905
विनाश – ईश्वरी व मानवी   संतुलन  करूनी चालवी,  निसर्गाचा खेळ सतत  । जन्ममृत्यूची चाके फिरवी,  एकाच वेगाने अविरत  ।। जन्म घटना ही शांत होता,  मृत्यू परि घेई लक्ष्य खेचूनी  । नष्ट होतो जेव्हां मानव,  विचार लाटा उठती मनी  ।। मरणामध्यें निसर्ग असतां,  हताश होऊनी दु:ख करी  । मानवनिर्मित नाश बघूनी,  घृणायुक्त  येई शिसारी  ।। पूर वादळे धरणी कंप,  पचवितो आम्ही ही संकटे  । मानव निर्मित युद्ध दंगली,  सूड भावना तेथे पेटे  ।। विनाश असता दोन्हीमध्ये, मान तुकवी निसर्गापुढे  । बिघडले घर   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 1502
मानव-जग-परमेश्वर   शरीर रचनेचा अभ्यास करताना बऱ्याच गोष्टी खूप मजेदार आणि ज्ञान देणाऱ्या वाटल्या. ह्या जगांत अनेक घटना घडत असतात. त्या स्थिर वा हलचालीयुक्त दिसून येतात. आपल्या शरीरांत देखील तशाच गोष्टी होत असतात. कदाचित् त्याचे रंग रुप वेगळे असतील. परंतु जगातील घडणाऱ्या आणि देहामध्ये घडणाऱ्या घटनामध्ये परिणामाच्या दृष्टीने विलक्षण साम्य असते. एक आकाश आणि पोकळी सर्वत्र जाणवते. बाहेर घरांत पेटीत डबीत आणि सुक्ष्म अशा अणूमध्येही. पोकळी तेथे हवा अर्थात आकाश. विशाल वा सुक्ष्म. ह्याच माध्यमातून जग   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 25 Sep 2016     Visits : 1941
104/2016' Ismile...to .E smile Please...! 'I was brushing teeth looking at the mirror image. Before putting on the basin light, the picture was different than in the actual light. I recalled the Buddha statue in Ajintha Caves. The various moods of great Buddha were exhibited by focusing the light from a distance. Then I tried my own images in different power of light, the natural and the artificial one. I realised the maturity and immaturity in me while adjusting the light. I opened the window on my right s   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 24 Sep 2016     Visits : 501
लाल करा ओ , माझी लाल करा जाता येता लाल करा Read More....
By : siddheshwar patankar     Posted On : 23 Sep 2016     Visits : 1024
भारतीय जनता पार्टीने `एकात्म मानववाद' हा पक्षाचा वैचारिक आधार म्हणून स्वीकारला आहे. त्यामुळे अनेकांच्या कानावर `एकात्म मानववाद' हे शब्द पडले आहेत. परंतु `एकात्म मानववाद' म्हणजे नेमके काय? काय आहे हा `एकात्म मानववाद'? हे मात्र फारसे चर्चेचे विषय नसतात. एकूण `एकात्म मानववाद' याचं आकलन फारसं नाही हे वास्तव आहे. भारतीय जनता पार्टीने `एकात्म मानववाद' म्हणजे `अंत्योदय' असं सोपं, सुटसुटीत समीकरण केलं आहे. ते योग्य तर नाहीच, पण घातकही आहे. फारशी साधकबाधक चर्चा आजवर झाली नसल्याने स्वाभाविकच `एकात्म मान   Read More....
By : shripad kothe     Posted On : 20 Sep 2016     Visits : 370
बहिणीची एक इच्छा विसरू नकोस मजला    माझ्या भाऊराया  नाते अतूट असते      घे, हे समजुनिया आठव सारे बालपण     कसे गेले खेळांत भांडत होतो, रुसत होतो    सारे केले प्रेमांत ओवाळणीची तुझी सुपारी     ठेवली मी जपुनी  आठवण होता तुझी मजला    काढून बघते पेटीतुनी जाणीव  आहे मजला      संसार  जीवनाची कर्तव्ये पडली शिरावरी    तुझाच संसाराची खूप प्रेम दे वाहिनीला    संसार कर सुखाने काढून ठेव अल्पसे प्रेम   देण्या मज त्या साठ्यातुनी वर्षातून  एके दिवशी    बांध राखी प्रेमाची स्वार्थी आहे रे मी      काढते तुझ   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 891
तप- शक्ती   तप आणि सत्याची,   महान असे शक्ती, वाढवूनी बघा तुम्ही, प्रभूस ती खेचती ।।१।।   तप वाढता तुमचे,   झुकेल तो ईश्वर, हतबल होत असे,   भक्त जणांसमोर ।।२।।   विश्वाचा तो मालक,   दिसत नाही कुणा, प्रयत्न होवूनी व्यर्थ, निराशा येई मना ।।३।।   मिळविण्यास जा तुम्ही,   मिळत नसे केव्हां तपशक्ती वाढविता, आपोआप येई तेव्हां ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 818
तप- शक्ती   तप आणि सत्याची,   महान असे शक्ती, वाढवूनी बघा तुम्ही, प्रभूस ती खेचती ।।१।।   तप वाढता तुमचे,   झुकेल तो ईश्वर, हतबल होत असे,   भक्त जणांसमोर ।।२।।   विश्वाचा तो मालक,   दिसत नाही कुणा, प्रयत्न होवूनी व्यर्थ, निराशा येई मना ।।३।।   मिळविण्यास जा तुम्ही,   मिळत नसे केव्हां तपशक्ती वाढविता, आपोआप येई तेव्हां ।।४।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 553
निसर्ग स्वभावाचे दर्शन   बहूमोल निसर्ग ठेव, निरनिराळे स्वभाव उमटविती भाव    मनावर आमच्या     ||१|| चांदण्याची शितलता, मनाची प्रफूल्लता देहाची आल्हादकता    लाभली चंद्राचे ठायी ||२|| नाजूक सहवास, मधूर मिळे वास, कोमलतेचा भास    जाणविला फूलांनी    ||३|| रंगाची विविधता, छटाची आकर्षकता, मनाची वेधता    इंद्रधनुष्य देई    || ४|| पळण्याची चपलता, फिरण्याची चंचलता, वेगाची तीव्रता,    भासे हरिणाच्या पायी    ||५|| प्रवाहाची संथता, पाण्याची खळखळता, स्वभावाची निर्मलता,    समज   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 611
प्राण्याचे मोल समजा   खरेदी केला सुंदर पक्षी,   दाम देवूनी योग्य असे ते । नक्षीदार  पिंजरा घेवूनी,   शोभिवान केले घरातें ।। प्रात:काळी उठोनी बघतां, चकित होवूनी गेलो मनीं । पक्षानें मान टाकली,  पडला होता तळात मरूनी ।। क्षणभर मनी खंत वाटली,   राग आला स्वकृत्याचा । अकारण हौस म्हणूनी,   खरेदी केला पक्षी याचा ।। किती बरे निच मन हे    निराशा तयाला धन हानीची । पक्षानेतर प्राण गमविला,   विषण्णता परि दुय्यम याची ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapur   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 2036
भावनेच्या आहारीं    नको बनूस अविचारी जाऊनी भावनेच्या आहारी   ।।धृ।।   प्राणीमात्राच्या जगती   श्रेष्ठत्व तुला लाभले विवेक करण्या मनी   यश तुला साधले नको घेऊं ऊंच भरारी   ।।१।। जाऊनी भावनेच्या आहारी   प्राण्यास असे भावना   साथ नसे विचारांची विचार आणि भावना    साथ मिळाली दोन्हीची नको बनूस अहंकारी   ।।२।। जाऊनी भावनेच्या आहारी   बरे वाईट यांची जाण   घ्यावीस तूं ओळखूनी राहूं नकोस विसंबून    आत्मविश्वास गमवूनी नको जाऊस दारोदारी   ।।३।। जाऊनी भा   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 571
ध्यान स्थिती   जेव्हां मजला कळत होते,  निद्रेत आहे मी जागृत स्थिती असूनी मनाची,  शरीर होते निकामीं  ।। निद्रेमधल्या स्थितीत जाता,  जाग न राही तेथे जागेपण आणि निद्रा दोन्हीं,  एकत्र न येते  ।। निद्रावस्था नि जागेपणा,  याहून दुजे कोणते ? ध्यान स्थिति ही आगळी असूनी,  मध्य बिंदू साधते  ।। देह मनाला विश्रांती देई,  ध्यान अवस्था ही ध्यानामधली ऊर्जा सारी,  ईश्वरार्पण होई  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर संपर्क - ९००४०७९८५० bknagapurkar@gmail.com   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 1164
अमेरिकेतील एक - - Dating Center (डेटींग --- मनाची उकल संकल्पना )                             अमेरीकेत मुलाकडे सहा महीन्याचा मुक्काम होता. रोज सकाळी मुलगा ऑफिसला जाताना मला जवळच्या वाचनालयांत सोडून देत असे. माझी सून मला तीन तासाने घेण्यासाठी येई. दररोजचा हा कार्याक्रम शिस्तबध्द चालू होता. एक दिवस कादंबरी वाचून संपली. वाचण्याचा कंटाळा आला. आणखी एक तास तेथेच थांबणे गरजेचे होते. थोडेसे पाय मोकळे करण्यासाठी बाहेर पडलो. समोर बाग होती. तेथे फेर फटका मारला.                 बागेच्या दुसऱ्या टोकाज   Read More....
By : bhagwan nagapurkar     Posted On : 18 Sep 2016     Visits : 1364
‖‖‖‖‖आयुष्यामध्ये हरलेल्या माझ्या प्रत्येक मित्रमैत्रिणीसाठी ‖‖‖‖‖मित्रा ,हरलास म्हणून रडतोस काय ,पुन्हा उठून प्रयत्न कर |कष्टाने मत करून अपयशावरती ,यशावरती राज्य कर |देतील लोक आदर्श तुझा ,त्यांच्या अपेक्षांना पूर्ण कर |हरलास पुन्हा तरी चालेल ,अनुभवांमध्ये तुझ्या वाढ कर |झाला यशस्वी तर मनाचा राजा होशील,अन आले अपयश तर गुरु होशील ,पण मित्रा ,हरलास म्हणून रडतोस काय ,पुन्हा उठून प्रयत्न कर ||झालीय सुरुवात   Read More....
By : vikas deshmukh     Posted On : 17 Sep 2016     Visits : 814
103/2016Is it a world record ?Akka ( 106 years running ) surpassed her record. I don't know other records if any ? I salute these operated persons at old age. It's a challenge to the doctor and patient and their relatives too. May God keep all of them fit and fresh.Back to her sprightly self, the hip replacement patient aged... 104!Widow Edith Varley, who lost her husband Arthur in 1997 aged 90, was conscious throughout the one-hour operation which took place at Leicester General Hospital.DAILYMAIL.CO.UKAsh   Read More....
By : ASHOK HAVALDAR     Posted On : 17 Sep 2016     Visits : 1795
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Top
Featured Bloggers