Updated:
Subscribe Newsletter Invite Friends

 

श्री कृष्ण जन्मी सेवेसाठी स्पर्धा

 
By : bhagwan nagapurkar      On: September 10, 2017
1046 Visits   
Report Abuse
http://b.k.nagapurkar.globalmarathi.com
Search by Tags:  मोरपिसारा

श्री कृष्ण जन्मी सेवेसाठी स्पर्धा

चालली स्पर्धा साऱ्यांची, प्रभूची सेवा करण्याची....।।धृ।।

निशाराणी संचारी

निद्रीत जाई पहारेकरी

खट्याळ वारे धावूनी

दारे दिली उघडूनी

विज चमकूनी आकाशी मदत होई वसुदेवाची....१

चालली स्पर्धा साऱ्यांची प्रभूची सेवाकरण्याची

पावसाच्या पडती सरी

पक्षी नाचती तालावरी

कोकीळेचे सुरेल गान

आनंदाने वातावरण

नागराजा फना काढूनी काळजी घेई नव बाळाची....२

चालली स्पर्धा साऱ्यांची प्रभूची सेवाकरण्याची

स्पर्श होता पायाचे

पाणी दुभंगले यमुनेचे

वाट त्याची करूनी

काढूनी साऱ्या अडचणी

नंदाघरची कन्या माया दाखवी रूपे चमत्काराची...३

चालली स्पर्धा साऱ्यांची प्रभूची सेवाकरण्याची

डॉ. भगवान नागापूरकर

९००४०७९८५०

bknagapurkar@gmail.com


Search by Tags:  मोरपिसारा
 Name :
* Comment : Type in  
0/500
Top